NLM logo
IndexCat logo featuring National Institutes of Healths logo, National Library of Medicine logo, a head and shoulders view of John Shaw Billings, and a collection of books.
Sort by:
Results 1-10 of about 19|
documents selected.
 1. 41107021120
  Author(s):Bobrovsky, N. A.
  Title:Lećenie ognestrelnykh ranenij nosa i ego pridatoćnykh pazukh.
  Subject(s):[Military Section] Nose Injury
  In Note:In: Sborn. nauch. rabot lech. ognestr. povrezhd. ukha &c.Moskva194435–7.
  Language:Russian
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 4/Volume 11/Page 702
 2. 41107021130
  Author(s):Bockstein, F. S.
  Title:Lechebnye meropriatija pri ognestrelnykh raneniakh nosa i pridatochnykh pazukh.
  Subject(s):[Military Section] Nose Injury
  In Note:In: Sborn. nauch. rabot lech. ognestr. povrezhd. ukha &c.Moskva194437–9.
  Language:Russian
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 4/Volume 11/Page 702
 3. 41107021140
  Author(s):Bockstein, F. S.
  Title:[Gunshot lesions of the nose after our observations in a rear evacohospital]
  Subject(s):[Military Section] Nose Injury
  Journal Title Abbreviation:Stomatologia
  Place of Publication:Moskva
  Date of Publication:1945
  Pagination:No. 2, 45–7.
  Language:Russian
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 4/Volume 11/Page 702
 4. 41107021150
  Author(s):Bockstein, F. S.
  Title:Ognestrelnye ranenija pridatoćnykh pazukh nosa.
  Subject(s):[Military Section] Nose Injury
  In Note:In: Vopr. vosstanov. LOR khir. (Preobra-zhensky, B. S.)Sverdlovsk194626–47.
  Language:Russian
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 4/Volume 11/Page 702
 5. 41107021200
  Author(s):Dobromylsky, F. I.
  Title:Pokazanija k operativnym vmeśatelstvam pri boevykh travmakh pridatoćnykh polostej nosa i kharakter ikh.
  Subject(s):[Military Section] Nose Injury
  In Note:In: Sborn. nauch. rabot lech. ognestr. povrezhd. ukha &c.Moskva194432.
  Language:Russian
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 4/Volume 11/Page 702
 6. 41107021210
  Author(s):Dobromylsky, F. I.
  Title:Boevye travmy nosa i ego pridatoćnykh polostej; lećenie sootvetstvujuśćikh ranenykh v evakohospitaljakh.
  Subject(s):[Military Section] Nose Injury
  Journal Title Abbreviation:San. sluzhba
  Place of Publication:Sverdlovsk
  Date of Publication:1946
  Pagination:No. 6, 109–13.
  Language:Russian
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 4/Volume 11/Page 702
 7. 41107021220
  Author(s):Entelis, V. A.
  Sobol, I. M.
  Title:Pelot dlja fiksacii vosstanavlivaemogo naruźnogo nosa.
  Subject(s):[Military Section] Nose Injury
  In Note:In: Vopr. vosstanov. LOR khir. (Preobrazhensky, B. S.)Sverdlovsk194650–2.
  Language:Russian
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 4/Volume 11/Page 702
 8. 41107021230
  Author(s):Grigoriev, A.
  Title:O kazuistike inorodnykh tel v nosu.
  Subject(s):[Military Section] Nose Injury
  Journal Title Abbreviation:Voen. san. delo
  Date of Publication:1939
  Pagination:No. 12, 85.
  Language:Russian
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 4/Volume 11/Page 702
 9. 41107021300
  Author(s):Krukover, I. M.
  Title:K metodike ustranenija sinehii v polosti nosa posle voennykh travm.
  Subject(s):[Military Section] Nose Injury
  In Note:In: Vopr. vosstanov. LOR khir. (Preobrazhensky, B. S.)Sverdlovsk194655.
  Language:Russian
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 4/Volume 11/Page 702
 10. 41107021310
  Author(s):Kulikovsky, G. G.
  Filippov, M. M.
  Title:K voprosu o lećenii ranenij pridatoćnykh pazukh nosa.
  Subject(s):[Military Section] Nose Injury
  In Note:In: Sborn. nauch. rabot lech. ognestr. povrezhd. ukha &c.Moskva194433–5.
  Language:Russian
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 4/Volume 11/Page 702
previous · 1 · 2 · next