NLM logo
IndexCat logo featuring National Institutes of Healths logo, National Library of Medicine logo, a head and shoulders view of John Shaw Billings, and a collection of books.
Sort by:
Results 1-10 of about 28|
documents selected.
 1. 22101031340
  Title:Wiadomości farmaceutyczne.
  Pagination:v. 22–34, 1895–1907.
  Place of Publication:Warszawa
  Size:8°.
  Note(s):Editors: v. 22 to v. 23, no. 6, W. Wiorogórski; v. 23, no. 7, to v. 33, J. Kuśmierski; v. 34, S. Weil.
  Language:Polish
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 21/Page 103
 2. 22101061220
  Author(s):Wiczkowski, Józef
  Title:Podręcznik do rozbioru moczu dla użytku lekarzy i uczniów medycyny. [Manual on urinalysis for physicians and students.]
  Pagination:viii, 240 pp., 1 l.
  Place of Publication:Kraków
  Publisher:W. Kornecki
  Date of Publication:1889
  Size:8°.
  Language:Polish
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 21/Page 106
 3. 22101071230
  Author(s):Widmann, Oskar, [1839–1900]
  Title:Choroby serca i tętnic w zarysie. [Diseases of the heart and arteries in outline.]
  Pagination:3 p. l., 137 pp., 2 l.
  Place of Publication:Kraków
  Publisher:A. Koziański
  Date of Publication:1879
  Size:8°.
  Author Note:For Biography, see Gaz. lek., Warszawa, 1900, 2. s., xx, 187–190 (W. Dąbrowski).
  Language:Polish
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 21/Page 107
 4. 22101101350
  Title:Wielce zasłuonemu autorowi na polu piśmiennictwa lekarskiego Alfredowi Sokołowskiegu w 40–tą rocznicę jego działalności numer niniejszy poświęca Gazeta lekarska. [This number of Gazeta lekarska is dedicated to Alfred Sokolowski on the 40th anniversary of his medico-literary authorship.]
  Pagination:pp. 1161–1422, port.
  Place of Publication:Warszawa
  Date of Publication:1913
  Size:8°.
  Note(s):Forms no. 45 of: Gazeta Lekarska, Warszawa, 1913, 2. s., xxxiii.
  Language:Polish
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 21/Page 110
 5. 22101681220
  Author(s):Wiorogórski, Władyslaw
  Title:Słownik nowych środków lekarskich; podręcznik dla aptekarzy, lekarzy i materyalistów. [Dictionary of new medicinal remedies; handbook for druggists and physicians.]
  Pagination:viii, 1394 pp.
  Place of Publication:Warszawa
  Publisher:S. J. Zaleski & Co.
  Date of Publication:1898
  Size:12°.
  Reference Note:Also, Editor of: Wiadomości farmaceutyczne, Warszawa, 1891–6.
  Language:Polish
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 21/Page 168
 6. 22101711090
  Author(s):Wisłocki, Kazimierz
  Title:Przyczynek do nauki o padaczce i jej leczeniu. [Epilepsy and its treatment.]
  Pagination:16 pp.
  Place of Publication:Warszawa
  Date of Publication:[1899]
  Size:8°.
  Reprint Note:Repr. from: Kron. lek., Warszawa, 1899, xx.
  Language:Polish
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 21/Page 171
 7. 22101711100
  Author(s):Wisłocki, Kazimierz
  Title:Nowoczesne poglądy na symptomatologię i terapię padaczki. [Modern views on the symptomatology and treatment of epilepsy.]
  Pagination:15 pp.
  Place of Publication:Warszawa
  Publisher:L. Szkaradziński i S-ki
  Date of Publication:1901
  Size:8°.
  Reprint Note:Repr. from: Kron. lek., Warszawa, 1901, xxii.
  Language:Polish
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 21/Page 171
 8. 22101771330
  Author(s):Wobr, Franciszek Ludomir
  Title:Wskazówki lecznicze i informacye (działania, wskazania i analiza zdrojów) Cieplic Trenczyńskich w górnych Węgrzech (Trencsén-Teplicz) źródła siarczano-wapienne ciepłaty naturalnej od 36.6–40.8° C., muł siarczany zakład leczniczo-fizykalny. [Medicinal indications for and information concerning (action. indications, and analysis of springs) Cieplice Trenczyn (Trencsén-Tepliccz), in upper Hungary, sulphur-calcium spring, 36.6 to 40.8° C. normal temperature, sulphur mud medico-physical institute.]
  Pagination:2 l.
  Place of Publication:[Kraków]
  Date of Publication:[n. d.]
  Size:fol.
  Language:Polish
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 21/Page 177
 9. 22102631110
  Author(s):Lynch, C.
  Shields, M. J.
  Title:American Red Cross abridged text-book on first aid.
  Additional Title:Skrócony zbiór prawideł Amerykanskiego Czerwonego Krzyźa dla najpierwszej pomocy. Przemysłowe wydanie. Podręcznik naukowy
  Subject(s):Wounded and sick (Care and first aid of, Manuals of)
  Place of Publication:Philadelphia
  Date of Publication:1911
  Size:16°.
  Language:Polish
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 21/Page 263
 10. 22103631140
  Title:Wykaz oryginalnych prac lekarskich polskich za czas od r. 1831 do 1890 włącznie. [Index of original Polish medical works for the period of 1831–90.]
  Pagination:xxiv, 1015 pp.
  Place of Publication:Warszawa
  Publisher:K. Kowalewski
  Date of Publication:1895
  Size:8°.
  Language:Polish
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 21/Page 363
previous · 1 · 2 · 3 · next