NLM logo
IndexCat logo featuring National Institutes of Healths logo, National Library of Medicine logo, a head and shoulders view of John Shaw Billings, and a collection of books.
Sort by:
Results 1-10 of about 19|
documents selected.
 1. 21308911120
  Author(s):Russia. Ministry of the Interior. Central Statistical Committee.
  Title:Statistika Rossiyskoĭ imperii. XIII. Prostitutsiya po obslĭedovaniyu 1 vo avgusta 1889 g. Pod redaktsiyeĭ A. Dubrovskvo. Statistique de l'empire de Russie. XIII. La prostitution à la date du 1–13 août 1889. Sous la rédaction de A. Doubrowsky.
  Subject(s):Russia
  Prostitution (History and statistics of), by localities
  Place of Publication:S.-Peterburg
  Date of Publication:1890
  Size:roy. 8°.
  Language:Russian
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 13/Page 891
 2. 21308911130
  Author(s):Russia. Ministry of the Interior. Central Statistical Committee.
  Title:Statistika Rossiyskoĭ imperii. XIII. Prostitutsiya po obslĭedovaniyu 1 vo avgusta 1889 g. Pod redaktsiyeĭ A. Dubrovskvo. Statistique de l'empire de Russie. XIII. La prostitution à la date du 1–13 août 1889. Sous la rédaction de A. Doubrowsky.
  Additional Title:Supplément français
  Subject(s):Russia
  Prostitution (History and statistics of), by localities
  Place of Publication:St.-Pétersbourg
  Date of Publication:1891
  Size:roy. 8°.
  Language:Russian
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 13/Page 891
 3. 21308911140
  Author(s):Baloff, A.
  Title:Vrachebno-politseĭskiy nadzor za prostitutsiyeyu.
  Subject(s):Russia
  Prostitution (History and statistics of), by localities
  Journal Title Abbreviation:Feldscher
  Place of Publication:St. Petersb.
  Date of Publication:1900
  Pagination:x, 468–473.
  Note(s):[Supervision of prostitution by the medical police]
  Language:Russian
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 13/Page 891
 4. 21308911150
  Author(s):Baloff, A.
  Title:Prosiitutsiya v derevnîe.
  Subject(s):Russia
  Prostitution (History and statistics of), by localities
  Journal Title Abbreviation:Vestnik obsh. hig., sudeb. i prakt. med.
  Place of Publication:St. Petersb.
  Date of Publication:1906
  Pagination:xlii, 1864–1868.
  Note(s):[Prostitution in the village]
  Language:Russian
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 13/Page 891
 5. 21308911180
  Author(s):Gratsïanoff, P. A.
  Title:K voprosu o reorganizatsii nadzora za prostitutsiyeĭ v Rossii.
  Subject(s):Russia
  Prostitution (History and statistics of), by localities
  Journal Title Abbreviation:Vestnik obsh. hig., sudeb. i prakt. med.
  Place of Publication:St. Petersb.
  Date of Publication:1895
  Pagination:xxviii, 2. sect., 139–169.
  Note(s):[On the question of reorganizing the supervision over prostitution in Russia]
  Language:Russian
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 13/Page 891
 6. 21308911190
  Author(s):Klevtsoff, I.
  Title:K voprosu o gosudarstvennoĭ reglamentatsii prostitutsii.
  Subject(s):Russia
  Prostitution (History and statistics of), by localities
  Journal Title Abbreviation:Russk. med. vestnik
  Place of Publication:S.-Peterb.
  Date of Publication:1903
  Pagination:v, no. 9, 12–19.
  Note(s):[Government regulation of prostitution]
  [Shelved in: B.252]
  Language:Russian
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 13/Page 891
 7. 21308911200
  Author(s):Manaseïn, M. P.
  Title:Otchot o dĭeyatelnosti kommissii dlya obsuzhdeniya voprosa o vrachebno-politseĭskom nadzorĭe za prostitusiyeĭ v svyazi s obshtshim voprosom o borbĭe s neyu, sostoyashtsheĭ pri II. otdĭelenii Russkavo Obshtshestva okhraneniya Narodnavo Zdraviya.
  Subject(s):Russia
  Prostitution (History and statistics of), by localities
  Journal Title Abbreviation:Russk. Med. Vestnik
  Place of Publication:S.-Peterb.
  Date of Publication:1904
  Pagination:vi, 334; 401.
  Note(s):[Report of the commission of the II. division of the Russian Society for the Preservation of the Public Health on the medical inspection of prostitution in connection with the general problem of the struggle with it]
  Language:Russian
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 13/Page 891
 8. 21308911250
  Author(s):Russia. Ministry of the Interior.
  Title:Tsirkulyar gubernatoram 8 oktyabrya 1903 g. no. 6, 1611. Polozheniye ob organizatsii nadzora za gorodskoĭ pros itutsiyeĭ v Imperii.
  Subject(s):Russia
  Prostitution (History and statistics of), by localities
  Journal Title Abbreviation:Vestnik obsh. hig., sudeb. i prakt. med.
  Place of Publication:St. Petersb
  Date of Publication:1903
  Pagination:off. pt., 216–225.
  Note(s):[Circular no. 1611 to governors of Oct. 8, 1903. Organization of control of municipal prostitution in the Empire]
  Language:Russian
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 13/Page 891
 9. 21308911260
  Author(s):Shtyurmer, K. L.
  Title:Prostitutsiya v gorodakh.
  Subject(s):Russia
  Prostitution (History and statistics of), by localities
  Journal Title Abbreviation:Trudi ... syezda po obsuzhd. mĭer prot. sif. v Rossii [etc.]
  Place of Publication:S.-Peterb.
  Date of Publication:1897
  Pagination:i, pt. 3, 1–119.
  Note(s):[Prostitution in the cities]
  Reference Note:Also, transl.: Dermat. Ztschr., Berl., 1899, vi, Ergnzngshft., 70–170.
  Language:Russian
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 13/Page 891
 10. 21308911270
  Author(s):Vvedenski, A. A.
  Title:Prostitutsiya sredi selskavo (vnĭegorodskavo) naseleniya.
  Subject(s):Russia
  Prostitution (History and statistics of), by localities
  Journal Title Abbreviation:Trudi ... syezda po obsuzhd. mĭer prot. sif. v Rossii [etc.]
  Place of Publication:S.-Peterb.
  Date of Publication:1897
  Pagination:i, pt. 5, 1–15.
  Note(s):[Prostitution amidst the village population]
  Language:Russian
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 13/Page 891
previous · 1 · 2 · next