NLM logo
IndexCat logo featuring National Institutes of Healths logo, National Library of Medicine logo, a head and shoulders view of John Shaw Billings, and a collection of books.
Sort by:
Results 1-9 of about 9|
documents selected.
 1. 21306041140
  Author(s):Pokrovskaya, Mariya Ivanovna, [1852– ]
  Title:Sanitarnîy nadzov nad zhilishtshami i sanitarnaya organizatsiya v razlichnîkh gosudarstvakh.
  Pagination:166 pp.
  Place of Publication:S.-Peterburg
  Publisher:P. P. Soĭkin
  Date of Publication:1897
  Size:12°.
  Note(s):[Sanitary inspection of dwelling houses and sanitary organization in various countries]
  Language:Russian
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 13/Page 604
 2. 21306041150
  Author(s):Pokrovski, A[leksandr Nikolayevich], [1859– ]
  Title:*Obshtshiya gryazevîya i glinyanîya vannî; sravnitelno-fiziologicheskiya nablyudeniya.
  Pagination:45, 65 pp., 2 l., 2 diag.
  Place of Publication:S.-Peterburg
  Publisher:A. Transhel
  Date of Publication:1891
  Size:8°.
  Note(s):[General mud and clay baths; comparative physiological observations]
  Language:Russian
  Type of Resource:Dissertation
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 13/Page 604
 3. 21306041170
  Author(s):Pokrovski, E.-A.
  Title:Russkiya dĭetskiya podvizhnîya igrî.
  Pagination:ii, iv, 5–128 pp.
  Place of Publication:Moskva
  Publisher:M. G. Volchaninov
  Date of Publication:1892
  Size:8°.
  Note(s):[Games of Russian children]
  Language:Russian
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 13/Page 604
 4. 21306041180
  Author(s):Pokrovski, Mikhaïl [Mikhaĭlovich], [1863– ]
  Title:*Uprugaya tkan i yeya izmĭeneniya pri razlichnîkh zabolĭevaniyakh lyokhkikh.
  Pagination:iv, 5–171 pp. 1 l.
  Place of Publication:Moskva
  Publisher:T-vo Pech. S. P. Yakovleva
  Date of Publication:1897
  Size:8°.
  Note(s):[Elastic tissue and its changes in various diseases of the lungs]
  Language:Russian
  Type of Resource:Dissertation
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 13/Page 604
 5. 21306041190
  Author(s):Pokrovski, Mikhaïl [Mikhaĭlovich], [1863– ]
  Title:Rukovodstvo k vskrîtiyu trupov dlya nachinayushtshikh.
  Pagination:224 pp.
  Place of Publication:Moskva
  Publisher:A. I. Mamontoff
  Date of Publication:1901
  Size:8°.
  Note(s):[Handbook for performing autopsies for beginners]
  Language:Russian
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 13/Page 604
 6. 21306041200
  Author(s):Pokrovski, Mikhaïl Pavlovich, [1853– ]
  Title:*Rzhanîye khlĭebî s 50%, 70% otrubeĭ i bezotrubistîye; sravnitelnoye izslĭedovaniye ikh kachestv, khimicheskavo sostava, uzvoyayemosti N-kh veshtshestv i pr., v svyazi s voprosom o pitatelnom znachenii otrubeĭ.
  Pagination:77, xiv pp., 1 l.
  Place of Publication:S.-Peterburg
  Publisher:S. V. Volpyanski
  Date of Publication:1894
  Size:8°.
  Note(s):[Ryebread with 50 per cent and 70 per cent bran and without any; comparative investigation of their qualities, chemical composition, assimilation of their nitrogenous matter, etc., in relation to the question of the nutritive value of bran]
  Language:Russian
  Type of Resource:Dissertation
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 13/Page 604
 7. 21306041210
  Author(s):Pokrovski, Sergeĭ [Vasilyevich], [1855– ]
  Title:*Ob izmĭenenii stĭenok vĭen pri arteriosklerozĭe; histologuicheskoye izslĭedovaniye.
  Pagination:36 pp., 2 l.
  Place of Publication:S.-Peterburg
  Date of Publication:1890
  Size:8°.
  Note(s):[Alteration in the walls of the veins in arteriosclerosis; histological investigation]
  Language:Russian
  Type of Resource:Dissertation
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 13/Page 604
 8. 21306041230
  Author(s):Pokrovski, V[ladimir] A[lekseyevich], 1860–
  Title:*K voprosu o vliyanii goryachikh vozdushnîkh rimskikh vann na usvoyeniye azota pishtshi, azotistîy obmĭen v kolichestvennom i kachestvennom otnosheniyakh i na vîdĭeleniye v mochĭe sredneĭ sĭerî u zdorovîkh lyudeĭ.
  Pagination:57 pp., 1 l.
  Place of Publication:S.-Peterburg
  Publisher:A. V. Pozharova
  Date of Publication:1893
  Size:8°.
  Note(s):[On the influence of Roman hot-air baths upon the assimilation of nitrogen from food, nitrogenous metabolism in quantitative and qualitative relations, and the secretion of neutral sulphates in the urine of healthy men]
  Language:Russian
  Type of Resource:Dissertation
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 13/Page 604
 9. 21306041280
  Author(s):Popoff, G.
  Title:Pola; mediko-topograficheskiy ocherk).
  Subject(s):Pola
  Journal Title Abbreviation:Med. pribav. k morsk. sborniku
  Place of Publication:St. Petersb.
  Date of Publication:1899
  Pagination:pt. 2, 25–40.
  Note(s):[... medico-topographical sketch]
  Language:Russian
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 13/Page 604