NLM logo
IndexCat logo featuring National Institutes of Healths logo, National Library of Medicine logo, a head and shoulders view of John Shaw Billings, and a collection of books.
Sort by:
Results 1-10 of about 15|
documents selected.
 1. 22005851130
  Author(s):Dmitriyeff, A. G.
  Title:Staraya Russa.
  Subject(s):Staraya-Russa
  Waters (Mineral), by localities
  Journal Title Abbreviation:Vrach. Gaz.
  Place of Publication:S.-Peterb.
  Date of Publication:1914
  Pagination:xxi, 511.
  Language:Russian
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 20/Page 585
 2. 22005851140
  Author(s):Geltovski
  Title:Starorusskiya minralnîya vodî. [Staraya-Russa mineral waters.]
  Subject(s):Staraya-Russa
  Waters (Mineral), by localities
  Journal Title Abbreviation:Arch. sudeb. med.
  Place of Publication:St. Petersb.
  Date of Publication:1869
  Pagination:ii, 3. sect., 1–33: iii, 3. sect., 1–35.
  Language:Russian
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 20/Page 585
 3. 22005851150
  Author(s):Ivanoff, P. G.
  Title:Tsĭelebnîya gryazi i mikrōōrganizmî ikh; rol i znacheniye mikrōōrganizmov v protsessie obrazovaniya tsĭelebnîkh gryazeĭ vōōbshtshe i Starorusskikh v chastnosti. [Medicinal muds and their microorganisms; the rôle and significance of microorganisms in the process of formation of medicinal muds in general and those of Staraya-Russa in particular.]
  Subject(s):Staraya-Russa
  Waters (Mineral), by localities
  Journal Title Abbreviation:Russk. Vrach
  Place of Publication:S.-Peterb.
  Date of Publication:1909
  Pagination:viii, 506; 542; 578; 615.
  Language:Russian
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 20/Page 585
 4. 22005851160
  Author(s):Ivanoff, P. G.
  Title:Starorusskiya mineralnîya lĭechebnîya sredstva i bolĭeznetvornîya mikrōōrganizmî; prodolzhitelnost vîzhivaniya nĭekotorĭkh bolĭeznetvornîkh mikrōōrganizmov na Starorusskoĭ lĭechebnoĭ gryazi i mineralnoĭ vodĭe. [The medicinal mineral waters of Staraya-Russa and pathogenic microorganisms; length of time of disappearance of certain pathogenic microorganisms in the medicinal mud and mineral water of Staraya-Russa.]
  Subject(s):Staraya-Russa
  Waters (Mineral), by localities
  Journal Title Abbreviation:Vrach. Gaz.
  Place of Publication:S.-Peterb.
  Date of Publication:1912
  Pagination:xix, 955–961.
  Language:Russian
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 20/Page 585
 5. 22005851180
  Author(s):Makavĭeyeff, I. I.
  Title:Prakticheskiya nablyudeniya v Staroĭ Russĭe; mineralnîya vannî vo vremya normalnîkh i patologicheskikh mĭesyachnîkh. [Practical observations in Staraya-Russa; mineral baths during menstruation and its disorders.]
  Subject(s):Staraya-Russa
  Waters (Mineral), by localities
  Journal Title Abbreviation:Vrach
  Place of Publication:St. Petersb.
  Date of Publication:1892
  Pagination:xiii, 600; 626.
  Language:Russian
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 20/Page 585
 6. 22005851190
  Author(s):Makavĭeyeff, I. I.
  Title:Voyenno-sanitarnaya lechebnaya stantsiya v Staroĭ Russĭe, na osnovanii dannîkh za 14 poslĭednikh sezonov (1879–92 g.). [Army medical station in Staraya-Russa, based on data for the last fourteen seasons.]
  Subject(s):Staraya-Russa
  Waters (Mineral), by localities
  Journal Title Abbreviation:Voyenno-med. J.
  Place of Publication:St. Petersb.
  Date of Publication:1893
  Pagination:clxxvi, unoffic. pt., 3. sect., 86–109.
  Language:Russian
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 20/Page 585
 7. 22005851200
  Author(s):Orloff, N. A.
  Title:Balneologo-khimicheskiya izslĭedovaniya, proïzvedyonnîya v laboratorii pri Staro-Russkikh mineralnîkh vodakh lĭetom 1906 goda. [Balneologo-chemical investigations performed in the laboratory of the Staraya-Russa mineral waters during the summer of 1906.]
  Subject(s):Staraya-Russa
  Waters (Mineral), by localities
  Journal Title Abbreviation:Russk. Vrach
  Place of Publication:S.-Peterb.
  Date of Publication:1907
  Pagination:vi, 859–864.
  Language:Russian
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 20/Page 585
 8. 22005851210
  Author(s):Rîloff, N. N.
  Title:Staraya Russa; izmĭeneniye temperaturî tĭela, pulsa, krovyanovo davleniya, dîkhaniya, mîshechnoĭ silî ruk i vĭesa tĭela pod vliyaniyem solnechno-vozdushnîkh vann. [...; changes in the body temperature, pulse, blood pressure, respiration, muscular force of the hands and weight of the body under the influence of solar atmospheric baths.]
  Subject(s):Staraya-Russa
  Waters (Mineral), by localities
  Journal Title Abbreviation:Russk. Vrach
  Place of Publication:S.-Peterb.
  Date of Publication:1902
  Pagination:i, 1851; 1891.
  Language:Russian
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 20/Page 585
 9. 22005851220
  Author(s):Savchenko, F. I.
  Title:Nĭeskolko slov o Starorusskikh mineralnîkh vodakh pri ginekologicheskikh zabolĭevaniyakh. [On the mineral waters of Staraya-Russa in gynæcological diseases.]
  Subject(s):Staraya-Russa
  Waters (Mineral), by localities
  Journal Title Abbreviation:Sborn. rabot akush. i zhensk. bolez. ... Slavyanski [etc.]
  Place of Publication:St. Petersb.
  Date of Publication:1894
  Pagination:ii, 181–194.
  Language:Russian
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 20/Page 585
 10. 22005851230
  Author(s):Tilicheyeff, S. V.
  Title:Otchot direktora Starorusskikh mineralnîkh vod, za 1894 god i obzor dĭeyatelnosti kazyonnavo upravleniya za 1-oye pyatilĭetive. [Report of the director of the mineral waters of Staraya-Russa for 1894, and review of the exploitation by the Government, for the first five years.]
  Subject(s):Staraya-Russa
  Waters (Mineral), by localities
  Journal Title Abbreviation:Vestnik obsh. hig., sudeb. i prakt. med.
  Place of Publication:St. Petersb.
  Date of Publication:1895
  Pagination:xxv, 2. sect., 320: xxvi, 2. sect., 59.
  Language:Russian
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 20/Page 585
previous · 1 · 2 · next