NLM logo
IndexCat logo featuring National Institutes of Healths logo, National Library of Medicine logo, a head and shoulders view of John Shaw Billings, and a collection of books.
Sort by:
Results 1-5 of about 5|
documents selected.
 1. 22005691310
  Author(s):Morkotun, K. S.
  Title:Sanatorii i mineralnîya vodî v Norvegii, ikh ustroĭstvo i znacheniye dlya stranî. [Sanitaria and mineral waters in Norway; their arrangement and value for the country.]
  Subject(s):Norway
  Waters (Mineral), by localities
  Journal Title Abbreviation:Med. pribav. k morsk. sborniku
  Place of Publication:St. Petersb.
  Date of Publication:1898
  Pagination:pt. 2, 345–362.
  Language:Russian
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 20/Page 569
 2. 22005691450
  Author(s):Borisoff, P. Ya
  Title:Khimicheskiy sostav vodî Kuyalnitskavo istochnika i znacheniye, kotoroye ono mozhet imĭet v balneologicheskom otnoshenii. [Chemical composition of the Kuyalnitski source and its balneological value.]
  Subject(s):Odessa
  Waters (Mineral), by localities
  Journal Title Abbreviation:Vrach. Gaz.
  Place of Publication:S.-Peterb.
  Date of Publication:1907
  Pagination:xiv, 1133–1135.
  Language:Russian
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 20/Page 569
 3. 22005691460
  Author(s):Chaushanski, A. V.
  Title:Sanitarnoye polozheniye odesskikh limanov i neobkhodimost yevo izucheniya. [Sanitary condition of the Odessa mud baths and the necessity for studying it.]
  Subject(s):Odessa
  Waters (Mineral), by localities
  Journal Title Abbreviation:Trudi odessk. otd. Russk. Obsh. Okhran. Narod. zdrav.
  Date of Publication:(1899–1900)
  Date of Publication:1901
  Pagination:iii, 16–28. [Discussion] 5–7.
  Language:Russian
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 20/Page 569
 4. 22005691470
  Author(s):Khmĭelevski, I. K.
  Title:K lĭecheniyu sifiliticheskikh porazheniy spinnovo mozga na Odesskom Kuyalnitskom limanĭe. [Treatment of syphilis of the spinal cord in the Odessa baths.]
  Subject(s):Odessa
  Waters (Mineral), by localities
  Journal Title Abbreviation:Med. Obozr.
  Place of Publication:Mosk.
  Date of Publication:1901
  Pagination:lvi, 814–834.
  Reprint Note:Also, Reprint.
  Language:Russian
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 20/Page 569
 5. 22005691480
  Author(s):Khmĭelevski, I. K.
  Title:O pokazaniyakh i protivopokazaniyakh k gryazelĭecheniyu na Odesskikh limanakh. [Indications and contraindications to mud-bath treatment in Odessa.]
  Subject(s):Odessa
  Waters (Mineral), by localities
  Journal Title Abbreviation:Prakt. Vrach. S.-Petersb.
  Date of Publication:1904
  Pagination:iii, 333; 358.
  Language:Russian
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 20/Page 569