NLM logo
IndexCat logo featuring National Institutes of Healths logo, National Library of Medicine logo, a head and shoulders view of John Shaw Billings, and a collection of books.
Sort by:
Results 1-10 of about 30|
documents selected.
 1. 21300101640
  Author(s):Pätiälä, F. J.
  Title:Tuberkuloottisesta vatsakalvon tulehduksesta.
  Subject(s):Peritoneum (Tuberculosis of)
  Journal Title Abbreviation:Duodecim
  Place of Publication:Helsinki
  Date of Publication:1894
  Pagination:x, 49–59.
  Note(s):[Peritoneal tuberculosis]
  Language:Finnish
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 13/Page 10
 2. 21300441150
  Author(s):Winter, G. J.
  Title:Laparotomian avulla parannettu peritonitis tuberculosatapaus.
  Subject(s):Peritonitis (Tubercular, Treatment of, Operative)
  Journal Title Abbreviation:Duodecim
  Place of Publication:Helsinki
  Date of Publication:1897
  Pagination:xiii, 227–231.
  Note(s):[Cas de péritonite tuberculeuse guérie par laparotomie. Rés., 235]
  Language:Finnish
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 13/Page 44
 3. 21300761360
  Author(s):Hällström, A. J.
  Title:Kaksi perforativista appendicitis-tapausta.
  Subject(s):Perityphlitis [ Appendicitis ] (Perforative)
  Journal Title Abbreviation:Duodecim
  Place of Publication:Helsinki
  Date of Publication:1906
  Pagination:xxii, 100–105.
  Note(s):[Two cases of perforative appendicitis]
  Language:Finnish
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 13/Page 76
 4. 21301091410
  Author(s):Engström, O.
  Title:Perityphlit och högersidig perisalpingo-oophorit.
  Subject(s):Perityphlitis [ Appendicitis ] in the female
  Journal Title Abbreviation:Finska läk.-sällsk. handl.
  Place of Publication:Helíngfors
  Date of Publication:1897
  Pagination:xxxix, 1659–1699.
  Note(s):[Perityphlitis and right-sided perisalpingo-oöphoritis]
  Language:Finnish
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 13/Page 109
 5. 21302281190
  Author(s):Äyräpää, M.
  Title:Pharynx-striktuurien protee tisesta hoidosta.
  Subject(s):Pharynx (Stricture of)
  Journal Title Abbreviation:Duodecim
  Place of Publication:Helsinki
  Date of Publication:1905
  Pagination:xxi, 269–282.
  Note(s):[The prothesis of pharyngeal strictures]
  Reference Note:Also, transl.: Deutsche Monatschr. f. Zahnh., Leipz., 1906, xxiv, 597–607.
  Also, transl.: Schweiz. Vrtljschr. f. Zahnh., Zürich & Genève, 1906, xvi, 329–346.
  Language:Finnish
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 13/Page 228
 6. 21303181070
  Author(s):Oker-Blom, M.
  Title:Eläinkalvojen fysikaalinen merkitys imeytymisilmiössä.
  Subject(s):Physiology (Cellular)
  Journal Title Abbreviation:Duodecim
  Place of Publication:Helsinki
  Date of Publication:1906
  Pagination:xxii, 107–116.
  Note(s):[Physical significance of the absorption of the living cell]
  Language:Finnish
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 13/Page 318
 7. 21303851470
  Author(s):Pippingsköld, J.
  Title:Om arten af de olika förlossningsredskap, hvilka ingå i den instrumentelt befogade finska barnmorskans armamentarium, jemte antydan om vilkoren för och framgången af deras användning.
  Pagination:pp. 19–36.
  Place of Publication:Helsingfors
  Date of Publication:[1897]
  Size:8°.
  Note(s):[On the various kinds of obstetrical instruments used by qualified Finnish obstetricians; to which is added a demonstration of their successful application]
  [Shelved in: Box 639]
  Reference Note:Cutting [cover with printed title] from: Finska läk-sällsk. handl., Helsingfors, 1897, xxix.
  Language:Finnish
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 13/Page 385
 8. 21303861010
  Author(s):Pippingsköld, Josef Adam Joachim, [1825– ]
  Title:Några iakttagelser och rön i obstetrik och gynekologi.
  Pagination:VI.
  Place of Publication:Helsingfors
  Publisher:J. C. Frenckell & Son
  Date of Publication:1880–81
  Size:8°.
  Contents Note:contents. XII. Kort redogörelse för resultaten af sjuk-och helsovården vid allmänna sjukhusets accouchements-afdelning under åren 1873–8.XIII. Redogörelse för nya barnbördshusets i Helsingfors första verksamhetsår, 1879.XIV. Förlossning och hafvandeskap kort efter ovariotomier, vid en del af hvilka äfven det andra ovariets hydropiska follikler blifvit kauteriserade.XV. Berättelse i sammandrag öfver gynäkologiska kliniken i Helsinfors for 1879.XVI. Yttrande öfver majoren Thure Brandts genitalgymnastik.XVII. Om asyler for späda barn.XVIII. Förlossningsinstrumenter använda af den finska barnmorskan.XIX. Casuistique gynécologique.
  Note(s):[Notes and observations on obstetrics and gynæcology]
  [Shelved in: Box 509]
  Reprint Note:Repr. from: Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1880–81, xxii–xxiii.
  Language:Finnish
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 13/Page 386
 9. 21303861060
  Author(s):Pippingsköld, Joseph
  Title:Anwisning till veneriska sjukdomars igenkännande och förekommande.
  Pagination:16 pp.
  Place of Publication:Åbo
  Publisher:J. C. Frenckel & Son
  Date of Publication:1819
  Size:16°.
  Note(s):[Instructions in knowledge and prevention of venereal diseases]
  Language:Finnish
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 13/Page 386
 10. 21303921350
  Author(s):Kalmán, F.
  Title:Postyéni iszapfürdö kulönös tekintettel a “massage” gyógymódra.
  Subject(s):Pistyan
  Place of Publication:Becs
  Date of Publication:1888
  Size:12°.
  Note(s):[The mud baths of Pistyan, especially in regard to the method of cure by massage]
  [Shelved in: Pam 4331 no.6]
  Language:Finnish
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 13/Page 392
previous · 1 · 2 · 3 · next