NLM logo
IndexCat logo featuring National Institutes of Healths logo, National Library of Medicine logo, a head and shoulders view of John Shaw Billings, and a collection of books.
Sort by:
Results 1-10 of about 393|
documents selected.
 1. 11100471180
  Title:Nederlandsche Maatschappij ... “ter Bevordering der Pharmacie”. Supplement op de Pharmacopoea neerlandica, of bereiding en beproeving van geneesmiddelen, niet in de Pharmacopoea neerlandica opgenomen. Uitgegeven door het departement “Rotterdam” der Nederlandsche Maatschappij, “ter Bevordering der Pharmacie”.
  Subject(s):Pharmacy (Journals and transactions of societies relating to)
  Place of Publication:'s Gravenhage
  Date of Publication:1865
  Size:8°.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Journal
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 11/Page 47
 2. 11100511250
  Title:Tijdschrift voor wetenschappelijke Pharmacie [etc.]. Onder medewerking van onderscheidene pharmaceuten, geredegeerd door P. J. Haaxman.
  Subject(s):Pharmacy (Journals and transactions of societies relating to)
  Pagination:v. 1–5, 1849–53; 2. s., v. 1–5, 1854–8; 3. s., v. 1–6, 1859–64; 4. s., v. 1–3, 1865–7.
  Place of Publication:Voorburg
  Date of Publication:1849–53
  Place of Publication:Gravenhage
  Date of Publication:1854–7
  Place of Publication:Gorinchem
  Date of Publication:1858–67
  Size:8°.
  Journal Note:Continued as:Nieuw Tijdschrift voor de pharmacie in Nederland.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Journal
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 11/Page 51
 3. 11100511330
  Author(s):Weekblad voor Pharmacie
  Title:Onder redactie van L. C. W. Cocx [et al.].
  Subject(s):Pharmacy (Journals and transactions of societies relating to)
  Pagination:No. 35, v. 1, Nov. 24, 1883; no. 16, v. 2, April 19, 1884.
  Place of Publication:Groningen
  Size:fol.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Journal
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 11/Page 51
 4. 11105601250
  Title:Practisch Tijdschrift voor de Geneeskunde in al haren Omvang, uit de nieuwste buitenlandsche tijdschriften, uit oorspronkelijke bijdragen van Nederlandsche geneeskundigen, en uit eigene waarnemingen, inzonderheid ook ten dienste van jonge artsen en van heelmeesters ten platten lande, verzameld door A. Moll en C. van Eldik.
  Pagination:v. 1–27, 1822–48 [with a supplement volume for each of the first six years, and 4 index volumes for years 1–10, 11–15, 16–20, 21–25, 1822–46].
  Place of Publication:Gorinchem
  Size:8°.
  Journal Note:A. Moll died June 16, 1843; van Eldik sole editor Jan., 1847, title became: Nieuw Tijdschrift, [etc.], by van Eldik and S. J. Galama.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Journal
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 11/Page 560
 5. 11105601260
  Title:Practisch Tijdschrift voor de Geneeskunde in al haren Omvang, uit de nieuwste buitenlandsche tijdschriften, uit oorspronkelijke bijdragen van Nederlandsche geneeskundigen, en uit eigene waarnemingen, inzonderheid ook ten dienste van jonge artsen en van heelmeesters ten platten lande, verzameld door A. Moll en C. van Eldik.
  Additional Title:Nieuwe reeks, verzameld en uitgegeven, onder medewerking van onderscheidene vaderlandsche geneeskundigen, door L. Ali Cohen
  Pagination:v. 1–6, 1849–54.
  Place of Publication:Gorinchem
  Size:8°.
  Journal Note:Years 28–33 whole series.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Journal
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 11/Page 560
 6. 11105601270
  Title:Practisch Tijdschrift voor de Geneeskunde in al haren Omvang, uit de nieuwste buitenlandsche tijdschriften, uit oorspronkelijke bijdragen van Nederlandsche geneeskundigen, en uit eigene waarnemingen, inzonderheid ook ten dienste van jonge artsen en van heelmeesters ten platten lande, verzameld door A. Moll en C. van Eldik.
  Additional Title:N. s. Onder redactie van C. Gobée en J. E. C. van Campen
  Pagination:v. 1–2, 1855–6.
  Place of Publication:Gorinchem
  Size:8°.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Journal
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 11/Page 560
 7. 11105631360
  Title:Praktiserende (De) Geneesheer. Redacteur: G. H. Rissik. Uitgevers: Altmann & Roosenburg. Verschijut maandelijks.
  Pagination:v. 1–5, July, 1868–73; 2. s., v. 1–5, 1874–8; 3. s., v. 1–5, 1879–83; 4. s., v. 1–5, 1884–8; 5. s., v. 1, 1889.
  Place of Publication:'s Hertogenbosch
  Size:8°.
  Journal Note:Current. Index to 1874–8 accompanies.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Journal
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 11/Page 563
 8. 11107391770
  Title:Psychiatrische Bladen, uitgegeven door de Nederlandsche Vereeniging voor Psychiatrie. Redactie: Dr. N. B. Donkersloot, Dr. H. van Cappelle en Dr. P. Wellenbergh.
  Pagination:v. 1–7, 1883–9.
  Place of Publication:Dordrecht
  Date of Publication:1883–5
  Place of Publication:Utrecht
  Date of Publication:1886–9
  Size:8°.
  Note(s):[Quarterly]
  [Shelved in: B. 393]
  Journal Note:Current.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Journal
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 11/Page 739
 9. 11008251020
  Title:Acta Societatis scientiarum Indo-Neèrlandicæ.
  Subject(s):Holland And Colonies
  Periodicals
  Note(s):Additional title of: Verhandelingen der Natuurkundige Vereeniging in Nederlandsche Indië.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Journal
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 10/Page 825
 10. 11008251030
  Title:Aesculaap; een vaderlandsch tijdschrift voor theoretische en praktische bijdragen, in het gebied der genees-, heel- en verloskundige wetenschappen.
  Subject(s):Holland And Colonies
  Periodicals
  Pagination:v. 1–2, 1834–6.
  Place of Publication:Amsterdam
  Size:8°.
  Note(s):No. 3, v. 2, last published.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Journal
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 10/Page 825
first · previous · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · next · last