NLM logo
IndexCat logo featuring National Institutes of Healths logo, National Library of Medicine logo, a head and shoulders view of John Shaw Billings, and a collection of books.
Sort by:
Results 1-10 of about 12|
documents selected.
 1. 41001031180
  Author(s):Shetalov, N. I.
  Title:Evakuatsia malyarikov i podbor sluzha shchikh y malyariynîkh mĭestnostyakh.
  Subject(s):Malaria Military aspect
  Journal Title Abbreviation:Voen. med. J.
  Date of Publication:1902
  Pagination:80: med. spec. pt, 4280–311.
  Language:Russian
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 4/Volume 10/Page 103
 2. 41001031580
  Author(s):Filov, A. G.
  Title:Kratkiy otchot o techenii bolotnoĭ likhoradki u bolnîkh Kushkinskavo garnizona, polzovovshikhsya lĭechenïem v Samarkandskom voyennom hospitalĭe.
  Subject(s):Malaria Military aspect: Prevention, and control
  Journal Title Abbreviation:Voen. med. J.
  Date of Publication:1902
  Pagination:80: med. spec. pt, 4231–79, pl., tab.
  Language:Russian
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 4/Volume 10/Page 103
 3. 41001031130
  Author(s):Sapozhkov, V. P.
  Title:Malyariynîya zabolîevaniya sredi nizhnikh chinov tretyavo otdela Yelisavetpolskoĭ Brigadî Otdĭelnavo Korpusa Pogranichnoĭ Strazhi.
  Subject(s):Malaria Military aspect
  Journal Title Abbreviation:Voen. med. J.
  Date of Publication:1906
  Pagination:217: med. spec. pt, 409–26.
  Language:Russian
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 4/Volume 10/Page 103
 4. 41001031890
  Author(s):Nikolski, V. M.
  Title:Popîtka borbî s malyariyeĭ v armii.
  Subject(s):Malaria Military aspect: Prevention, and control
  Journal Title Abbreviation:Voen. med. J.
  Date of Publication:1904
  Pagination:1: Med. spec. pt, 70–83.
  Language:Russian
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 4/Volume 10/Page 103
 5. 41001031010
  Author(s):Ostapchuk, V. S.
  Title:Yestestvennoye zarazheniye bolotnoi likhoradkoi v azaretie v noyabrie.
  Subject(s):Malaria Military aspect
  Journal Title Abbreviation:Russ. vrach
  Date of Publication:1904
  Pagination:3: 89.
  Language:Russian
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 4/Volume 10/Page 103
 6. 41001031700
  Author(s):Kacarevic, D. Z.
  Title:[Control of malaria in the fortress of Beograd]
  Subject(s):Malaria Military aspect: Prevention, and control
  Journal Title Abbreviation:Voj. san. glasnik
  Date of Publication:1940
  Pagination:11: 297–306.
  Language:Russian
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 4/Volume 10/Page 103
 7. 41001031420
  Author(s):Bogoiavlensky, N. A.
  Demidova, A. J.
  Title:[Experiment in prophylactic quininization in military organizations]
  Subject(s):Malaria Military aspect: Prevention, and control
  Journal Title Abbreviation:Vrach. gaz.
  Date of Publication:1926
  Pagination:30: 955–6.
  Language:Russian
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 4/Volume 10/Page 103
 8. 41001031930
  Author(s):Pirumov, K. N.
  Title:[Malaria control in an Army on active service in 1943]
  Subject(s):Malaria Military aspect: Prevention, and control
  Journal Title Abbreviation:Med. parazit.
  Place of Publication:Moskva
  Date of Publication:1944
  Pagination:13: No. 2, 20–5.
  Language:Russian
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 4/Volume 10/Page 103
 9. 41001031250
  Author(s):Staich, A.
  Title:[Malaria in the Garrison of Bitol]
  Subject(s):Malaria Military aspect
  Journal Title Abbreviation:Voj. san. glasnik
  Date of Publication:1938
  Pagination:9: 73–85.
  Language:Russian
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 4/Volume 10/Page 103
 10. 41001031110
  Author(s):Ruvidić, Z. M.
  Title:[Malaria in the Yougoslav army]
  Subject(s):Malaria Military aspect
  Journal Title Abbreviation:Voj. san. glasnik
  Date of Publication:1939
  Pagination:10: 25–8.
  Language:Russian
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 4/Volume 10/Page 103
previous · 1 · 2 · next