NLM logo
IndexCat logo featuring National Institutes of Healths logo, National Library of Medicine logo, a head and shoulders view of John Shaw Billings, and a collection of books.
Sort by:
Results 1-10 of about 14|
documents selected.
 1. 22104171180
  Author(s):Zhabotinski, M[endel] M[oĭseyevich], [1869– ]
  Title:*Morfologicheskiya izmĭeneniya krovi pri hipoleĭkotsitozĭe. [Morphological changes in the blood in hypoleucocytosis.]
  Pagination:59 pp., 2 l.
  Place of Publication:S.-Peterburg
  Date of Publication:1896
  Size:8°.
  Language:Russian
  Type of Resource:Dissertation
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 21/Page 417
 2. 22104171190
  Author(s):Zhandr, Aleksandr Andreyevich, [1855– ]
  Title:*O vliyanii vîdîkhayemavo vozdukha na zhivotnîy organizm; kriticheskiy obzor literaturî i eksperimentalnoye izslĭedovaniye. [On the influence of expired air on the human organism; critical review of the literature and experimental research.]
  Pagination:199 pp.
  Place of Publication:S.-Peterburg
  Publisher:I. Goldberg
  Date of Publication:1897
  Size:8°.
  Reference Note:See, also, Traité pratique d'hydrologie médicale. Prakticheskoye rukovodstvo po meditsinskoĭ hidrologii [etc.]. 8°. S.-Peterburg, 1901.
  Language:Russian
  Type of Resource:Dissertation
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 21/Page 417
 3. 22104171200
  Author(s):Zharintsova, Mme. N.
  Title:Obyasneniye polovavo voprosa dĭetyam (kak vsyo na svĭetĭe rozhdayetsya). S predisloviyem J. N. Badley. [Explanation of the sexual question to children; how everything on earth is born. With preface by ...]
  Pagination:2. ed. 54 pp.
  Place of Publication:S.-Peterburg
  Publisher:Altshuler
  Date of Publication:1907
  Size:12°.
  Language:Russian
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 21/Page 417
 4. 22104171210
  Author(s):Zhbankoff, D[mitri] N[ikolayevich], [1853– ]
  Author Note:For Portrait, see Trudi V syezda Obsh. russk. vrach. v pamyat Pirogova, S.-Peterb., 1894, i.
  Reference Note:See Obshtshestvo Russkikh Vracheĭ v pamyat N. I. Pirogova. Zemsko-meditsinskiy sbornik [etc.]. roy. 8°. Moskva, 1890–93.
  Obshtshestvo Russkikh Vracheĭ v pamyat N. I. Pirogova. Zemsko-meditsinskiy sbornik [etc.]. Bibliograficheskiy ukazatel po zemsko-meditsinskoĭ literaturĭe. 8°. Moskva, 1890.
  Language:Russian
  Type of Resource:Note
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 21/Page 417
 5. 22104171220
  Author(s):Zhbankoff, D[mitri] N[ikolayevich], [1857– ]
  Title:Tĭelesnîya nakazaniya v Rossii v nastoyashtsheye vremya. [Corporal punishment in Russia at the present time.]
  Pagination:1 p. l., iii, 212 pp.
  Place of Publication:Moskva
  Publisher:S. P. Yakovlyoff
  Date of Publication:1899
  Size:8°.
  Language:Russian
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 21/Page 417
 6. 22104171230
  Author(s):Zhdanoff, I[van] D[mitriyevich], [1852– ]
  Title:Psikhozî poslĭerodovovo perïoda (psychoses puerpérales); s etïologicheskoĭ, klinicheskoĭ i sudebno-meditsinskoĭ tochki zrĭeniya. [... from the point of view of its etiology, clinic, and medical jurisprudence.]
  Pagination:1 p. l., 436 pp.
  Place of Publication:Moskva
  Publisher:M. G. Vochaninoff
  Date of Publication:1896
  Size:8°.
  Language:Russian
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 21/Page 417
 7. 22104171240
  Author(s):Zhdanoff, M. A.
  Title:*K voprosu o vliyanii na glaz preparata Ehrlich-Hata “606;” eksperimentalnoklinicheskoye izslĭedovaniye. [Influence of “606” upon the eye; experimental, clinical investigation.]
  Pagination:74 pp., 1 tab.
  Place of Publication:S.-Peterburg
  Publisher:Kvar
  Date of Publication:1912
  Size:8°.
  Language:Russian
  Type of Resource:Dissertation
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 21/Page 417
 8. 22104171250
  Author(s):Zhdanoff, P[yotr] M[arkellovich], [1865– ]
  Title:*Materialî k voprosu o vliyanii elektricheskikh tokov vîsokavo napryazheniya i bolshoĭ chastotî na hemorroĭ. [On the influence of the electric current of high tension and high frequency upon hemorrhoids.]
  Pagination:240 pp., 2 l.
  Place of Publication:S.-Peterburg
  Date of Publication:1905
  Size:8°.
  Language:Russian
  Type of Resource:Dissertation
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 21/Page 417
 9. 22104171260
  Author(s):Zhdanoff, Timofeĭ Gavrilovich, [1858– ]
  Title:*K voprosu o dĭeĭstvii na organizm salitsilovoĭ kislotî i salitsilovokislavo natra pri prodolzhitelnom ikh upotreblenii. [On the action upon the organism of salicylic acid and salicylate of sodium when used continuously.]
  Pagination:36 pp.
  Place of Publication:S.-Peterburg
  Date of Publication:1896
  Size:8°.
  Language:Russian
  Type of Resource:Dissertation
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 21/Page 417
 10. 22104171270
  Author(s):Zhdan-Pushkin, Nikolaĭ Stepanovich, [1863– ]
  Title:*K voprosu o vliyanii mĭestnavo sogrĭevaniya zheludochnoĭ oblasti na otpravleniya zheludka u zdorovîkh lyudeĭ. [On the effect of warmth locally applied to the region of the stomach upon the function of the stomach in healthy men.]
  Pagination:54 pp., 2 l.
  Place of Publication:S.-Peterburg
  Publisher:A. S. Khomski i K.
  Date of Publication:1895
  Size:8°.
  Language:Russian
  Type of Resource:Dissertation
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 21/Page 417
previous · 1 · 2 · next