NLM logo
IndexCat logo featuring National Institutes of Healths logo, National Library of Medicine logo, a head and shoulders view of John Shaw Billings, and a collection of books.
Results 1-10 of about 71|
documents selected.
 1. 21400021100
  Title:Przegląd piśmiennictwa lekarskiego polskiego za 1887–1906.
  Pagination:v. 11–30.
  Place of Publication:Warszawa
  Date of Publication:[1888–1908]
  Size:8°.
  Note(s):[Review of Polish medical literature]
  Bound Note:Bound with: Pam. Towarz. Lek. Warszaw., 1889, lxxxv–1908, civ.
  Language:Polish
  Type of Resource:Journal
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 14/Page 2
 2. 21209201130
  Title:Rozprawy wydziału matematyczno-przyrodniczego Akademii Umiejętności.
  Subject(s):Poland
  Periodicals (Medical and scientific)
  Pagination:3. s., v. 1, A & B to v. 4, A & B.
  Place of Publication:Kraków
  Date of Publication:1901–4
  Size:8°.
  Contents Note:Dzial A. Nauki matematyczno-fizyczne.Dzial B. Nauki biologiczne.
  Note(s):[Papers of the mathematico-physical section of the Academy of Sciences]
  Language:Polish
  Type of Resource:Journal
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 12/Page 920
 3. 21209301030
  Title:Varshavskiya universitetskiya izvĭestiya. [Communications of the University of Warsaw.] 1898–1905.
  Subject(s):Russia
  Periodicals (Medical and scientific)
  Place of Publication:Varshava
  Date of Publication:1898–1905
  Size:8°.
  Note(s):Only 3 nos. for 1905.
  Language:Polish
  Type of Resource:Journal
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 12/Page 930
 4. 20708521010
  Author(s):Imperatorskiy Varshavskiy Universitet
  Title:Varshavskiya universitetskiya izvĭestiya. [Communications of the University of Warsaw.] 1897; 1901.
  Place of Publication:Varshava
  Date of Publication:1898–1901
  Size:8°.
  Journal Note:Current.
  Language:Polish
  Type of Resource:Journal
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 7/Page 852
 5. 21209211350
  Title:Archiv laboratorii obshtsheĭ patologii pri Imperatorskom Varshvskom Universitetĭe. [Archives of the laboratory of general pathology at the Imperial Varsaw University.] Editor. S. M. Lukyanoff.
  Subject(s):Russia
  Periodicals (Medical and scientific)
  Pagination:Pts. 1–3.
  Place of Publication:Varshava
  Date of Publication:1893–6
  Size:4°.
  Language:Polish
  Type of Resource:Journal
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 12/Page 921
 6. 21209201110
  Title:Rozprawy Akademii Umiejętności, wydzial matematyczno-przyrodniczy.
  Subject(s):Poland
  Periodicals (Medical and scientific)
  Pagination:2. s., v. 1–19.
  Place of Publication:Kraków
  Date of Publication:1891–1901
  Size:8°.
  Note(s):[Papers of the Academy of Sciences, mathematico-physical section]
  Language:Polish
  Type of Resource:Journal
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 12/Page 920
 7. 21209291210
  Title:Trudî Russkavo Meditsinskavo Obshtshestva pri Imperatorskom Varshavskom Universitetĭe.
  Subject(s):Russia
  Periodicals (Medical and scientific)
  Pagination:v. 1–4.
  Place of Publication:Varshava
  Date of Publication:1889–92
  Size:8°.
  Note(s):[Mémoires de la Société russe de médecine à l'Université impériale de Varsovie]
  Language:Polish
  Type of Resource:Journal
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 12/Page 929
 8. 21209191070
  Title:Akademija Umiejętności w Krakowie. Sprawozdanie komisyi fizyjograficznéj, obejmujące pogląd na czynności dokonanne w ciągu roku 1887[–9; 1893] oraz materyjały do fizyjografii krajowej.
  Subject(s):Poland
  Periodicals (Medical and scientific)
  Pagination:v. 22–24, 29.
  Place of Publication:Kraków
  Date of Publication:1888–94
  Size:8°.
  Note(s):[Academy of Sciences of Cracow. Report of the physiographic commission, including a review of the activity during the years ...; likewise data of the physiography of the country]
  Language:Polish
  Type of Resource:Journal
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 12/Page 919
 9. 21209201100
  Title:Rocznik zarzádu Akademii Umiejętności w Krakowie.
  Subject(s):Poland
  Periodicals (Medical and scientific)
  Pagination:1885–8; 1890 to 1892–3. 7 v.
  Place of Publication:Kraków
  Date of Publication:1886–93
  Size:12°.
  Note(s):[Annual of the Management of the Academy of Sciences of Cracow]
  Language:Polish
  Type of Resource:Journal
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 12/Page 920
 10. 21209201150
  Title:Sprawozdanie rady zawiadowczej towarzystwa lekarzy galicyjskich. [Report of the board of management of the Galician Medical Society.] 1884.
  Subject(s):Poland
  Periodicals (Medical and scientific)
  Place of Publication:Lwów
  Date of Publication:1885
  Size:8°.
  Language:Polish
  Type of Resource:Journal
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 12/Page 920
first · previous · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · next · last