NLM logo
IndexCat logo featuring National Institutes of Healths logo, National Library of Medicine logo, a head and shoulders view of John Shaw Billings, and a collection of books.
Sort by:
Results 1-10 of about 508|
documents selected.
 1. 21103281180
  Title:Narodnoye zdravïe. [Public health.] Edited by V. I. Ramm.
  Pagination:v. 2–3, 1901–2.
  Place of Publication:S.-Peterburg
  Size:4°.
  Note(s):[Weekly]
  Language:Russian
  Type of Resource:Journal
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 11/Page 328
 2. 21103291040
  Title:Nasha Pishtsha. Illyustrirovannîy zhurnal obshtshepoleznîkh svĭedĭeniy v oblasti pitaniya i domovodstva.
  Pagination:1891–3, v. 1–2. Editor: M. A. Ignatyeff.
  Place of Publication:S.-Peterburg
  Size:fol.
  Note(s):[Our Food. Illustrated journal of generally useful information in matters of food and housekeeping]
  [Monthly]
  Language:Russian
  Type of Resource:Journal
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 11/Page 329
 3. 21106271310
  Title:Jurnal nevropatologii i psikhiatrii imeni S. S. Korsakova, izdavayemîy Obshtshestvom nevropatologov i psikhiatrov, sostoyashtshim pri Imperatorskom Moskovskom Universitetĭe.
  Subject(s):Neurology (Periodicals and transactions of societies relating to)
  Pagination:v. 1–5, 1901–5.
  Place of Publication:Moskva
  Size:8°.
  Note(s):[Journal of neuropathology and psychiatrics in memory of S. S. Korsakoff, issued by the Society of Neuropathologists and Psychiatrists at the University of Moscow]
  Current.
  Language:Russian
  Type of Resource:Journal
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 11/Page 627
 4. 21106271350
  Title:Nevrologicheskiy Vestnik. Organ Obshtshestva nevropatologov i psikhiatrov pri Imperatorskom Kazanskom Universitetĭe.
  Subject(s):Neurology (Periodicals and transactions of societies relating to)
  Pagination:v. 1–12, 1893–1904.
  Place of Publication:Kazan
  Size:8°.
  Note(s):[Neurological Courier. Organ of the Society of Neuropathologists and Psychiatrists at the Imperial University of Kazan]
  Language:Russian
  Type of Resource:Journal
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 11/Page 627
 5. 21106281040
  Title:Vestnik Idiotii i Epilepsii.
  Subject(s):Neurology (Periodicals and transactions of societies relating to)
  Pagination:v. 1. 1903.
  Place of Publication:S.-Peterburg
  Size:8°.
  Note(s):[Gazette of Epilepsy and Idiocy]
  Language:Russian
  Type of Resource:Journal
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 11/Page 628
 6. 21400351060
  Title:Vestnik Psikhologii, Kriminalnoĭ Antropologii i Hipnotizma.
  Subject(s):Psychology (Periodicals and transactions of societies relating to)
  Pagination:v. 1–3, 1904–6.
  Place of Publication:S.-Peterburg
  Size:8°.
  Note(s):[Messenger of Psychology, Criminal Anthropology, and Hypnotism]
  [Monthly]
  Language:Russian
  Type of Resource:Journal
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 14/Page 35
 7. 21407991240
  Title:Rukovodstvo k obshtsheĭ i chastnoĭ khirurgii, so vklyucheniyem topographicheskoĭ anatomii i ucheniya ob operatsiyakh i povyazkakh, sostavlennoye Agatzom [etc.]. Pod redaktsiyeĭ Pithì i Billrotha. Perevod s nĭemetskavo N. P. Ivanova.
  Pagination:3 v.
  Place of Publication:Sanktpeterburg
  Publisher:Ya. Treĭ
  Date of Publication:1882–7
  Size:8°.
  Contents Note:contents. 1. Bd., 2. Abth., B, 3. Abschn., 6. FischerB.Obshtsheye ucheniye o povyazkakh. [On bandages.]2. Bd., 3. Abth., 5. Abschn., 2. Hft. SchedeM.Obshtshiy ocherk amputatsii i eksartikuliutsii. [General sketch of amputations and exarticulations.] 548, 449 bis-451 bis pp.18823. Bd., 2. Abth., A, 7. Abschn., 2. SchmidtB.Grîzhi zhivota. [Abdominal herniæ.] 457 pp., 1 l.18824. Bd., 1. Abth., A, 9. Abschn., 2. MayrhoferC.Bezplodiye, poroki razvitiya i vospaleniya matki. [Sterility, faults of development, and uterine inflammations.] ii 1 l., 258 pp.18875. BandlL.Bolĭezni trub, svyazok, tazovoĭ bryushinî i tazovoĭ soyedinitelnoĭ tkani, so vklyucheniyem vnĭematochnoĭ beremennosti. [Diseases of the tubes, ligaments, pelvic peritoneum, and pelvic connective tissue, including extrauterine pregnancy.] vi, 318, xiii pp.1887
  Note(s):[Handbook of general and special surgery, inclusive of topographical anatomy, science of operations and bandaging. Prepared by Agatz [etc.] Edited by Pitha and Billroth. Transl. from the German by N. P. Ivanoff]
  Language:Russian
  Type of Resource:Journal
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 14/Page 799
 8. 21408191040
  Title:Russische medicinische Rundschau. Monatsschrift für die gesamte russische medicinische Wissenschaft und Litteratur. Unter Mitwirkung hervorragender russischer Gelehrter und Aerzte hrsg. und red. von Semjon Lipliawsky und S. Weissbein.
  Pagination:v. 1–4, 1902–6.
  Place of Publication:Berlin
  Size:8°.
  Note(s):Current
  Language:Russian
  Type of Resource:Journal
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 14/Page 819
 9. 21408191050
  Title:Russkaya Meditsina.
  Pagination:v. 14–20, 1889 to March 26, 1895.
  Place of Publication:S.-Peterburg
  Size:4°.
  Note(s):[Russian Medicine]
  Ended. Editors: v. 14–17, N. P. Ivanovski and P. A. Ilinski; v. 18, and nos. 1–13, v. 19, N. P. Ivanovski, D. P. Kosorotoff, and I. Ya. Fomin; nos. 14–48, v. 19, and v. 20, the name of N. P. Ivanovski is dropped
  Language:Russian
  Type of Resource:Journal
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 14/Page 819
 10. 21408191090
  Title:Russkiy Archiv Patologii, Klinicheskoĭ Meditsini i Bakteriologii. [Russian Archives of Pathology, Clinical Medicine, and Bacteriology.] Editor: V. V. Podvîsotski.
  Pagination:v. 1–14, 1896–1902.
  Place of Publication:S.-Peterburg
  Size:8°.
  Note(s):[Monthly; 2 v. annually]
  Ended
  Language:Russian
  Type of Resource:Journal
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 14/Page 819
first · previous · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · next · last