NLM logo
IndexCat logo featuring National Institutes of Healths logo, National Library of Medicine logo, a head and shoulders view of John Shaw Billings, and a collection of books.
Sort by:
Results 1-10 of about 159|
documents selected.
 1. 10305771090
  Author(s):Czasopismo towarzystwa aptekarskiego
  Title:Redaktor: Julijan Grabowski.
  Pagination:v. 5–10, 1876–81. 6 v.
  Place of Publication:Lwowie (Lemberg)
  Size:8°.
  Note(s):[Semi-monthly]
  Journal Note:Current. In 1877 (v. 6), M. D. Wąsowicz became editor.
  Language:Polish
  Type of Resource:Journal
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 3/Page 577
 2. 11604281190
  Title:Wiadomośsci farmaceutyczne. Pod redakeją Jana Mrozowskiego.
  Pagination:v. 3–21
  Date of Publication:1876–94
  Place of Publication:Warszawa
  Size:8°.
  Note(s):[Pharmaceutical Informer]
  [Monthly]
  Journal Note:Current. In 1885 became semi-monthly.
  Language:Polish
  Type of Resource:Journal
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 16/Page 428
 3. 11604281200
  Title:Wiadomośsci farmaceutyczne.
  Additional Title:Spis rzeczy [etc.] [General index to v. 1–15.] 1874–88. Opracowal Kazimierz Wenda
  Place of Publication:Warszawa
  Date of Publication:1888
  Size:8°.
  Language:Polish
  Type of Resource:Journal
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 16/Page 428
 4. 11604281210
  Title:Wiadomości lekarskie. Czasopismo miesięczne poświęcone wszystkim gałęziom wiedzy lekarskiej. Redaktor i wydawca: Dr. J. K. Wiktor.
  Pagination:v. 1–4
  Date of Publication:July, 1886–90
  Place of Publication:Lwów
  Size:8°.
  Note(s):[Medical Informer. Monthly chronicles, devoted to general branches of medical knowledge]
  Language:Polish
  Type of Resource:Journal
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 16/Page 428
 5. 10705561330
  Title:Kronika lekarska. Pismo poświęcone przegladowi postępów umiejętności lekarskich. Redaktor: K. Filipowiez.
  Pagination:v. 3–6, 1882–6. 4 v.
  Place of Publication:Warszawa
  Size:8°.
  Note(s):[Medical Chronicle. Devoted to reviewing publications on medical science]
  [Semimonthly]
  Journal Note:Current.
  Language:Polish
  Type of Resource:Journal
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 7/Page 556
 6. 10805301150
  Title:Mai (A) de familia. Educacão da infancia, hygiene da familia. Jornal scientifico litterario e illustrado. Redactor: Carlos Costa.
  Pagination:Anno 1–2, 1879–80.
  Place of Publication:Rio de Janeiro
  Size:roy. 8°.
  Note(s):[Semimonthly]
  Language:Polish
  Type of Resource:Journal
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 8/Page 530
 7. 10503151110
  Author(s):Gazeta lekarska
  Title:Pismo tygodniowe poświęcone wszystkim gałęziom umiejętności lekarskich, farmacyi i weterynaryi. Redaktor odpowiedzialny, H. Łuczkiewicz.
  Pagination:v. 1–29, July 1, 1866, to Dec., 1880; 2. series, v. 1–3, 1881–3. 32 v.
  Place of Publication:Warszawa
  Size:8° & 4°.
  Note(s):[Weekly; 2 v. annually]
  Journal Note:Current. v. 25–29, 1878–80, were 4°. After 1880 one volume annually, edited by S. Kondratowicz and W. Gajkiewicz
  Language:Polish
  Type of Resource:Journal
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 5/Page 315
 8. 10900751090
  Title:Medycyna. Czasopismo tygodniowe dla lekarzy praktycznych. Redaktor odpowiedzialny: Dr. K. Benni.
  Pagination:v. 1–14, 1873–86.
  Place of Publication:Warszawa
  Size:8°.
  Note(s):Current. v. 3–9 edited by Dr. J. Rogowicz; in v. 10, 1882, G. Fritsche became editor.
  Language:Polish
  Type of Resource:Journal
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 9/Page 75
 9. 10903751030
  Title:Monatsschrift für Elektro-Homöopathie, redigirt von Dr. Med. Fewson.
  Pagination:v. 1, March to Dec., 1887.
  Place of Publication:Danzig
  Size:8°.
  Note(s):Current.
  Language:Polish
  Type of Resource:Journal
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 9/Page 375
 10. 21108201180
  Title:Nowiny lekarskie; organ wydziału lekarskiego towarzystwa przyjaciał nauk Poznańskiego. [Medical News; organ of the medical section of the scientific society of Posen.] Edited by Fr. Chłapowski, T. Drobnik, [et al.].
  Pagination:v. 11–18, 1899–1906.
  Place of Publication:Poznan
  Size:8°.
  Note(s):[Monthly]
  Current
  Language:Polish
  Type of Resource:Journal
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 11/Page 820
first · previous · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · next · last