NLM logo
IndexCat logo featuring National Institutes of Healths logo, National Library of Medicine logo, a head and shoulders view of John Shaw Billings, and a collection of books.
Results 1-10 of about 10|
documents selected.
 1. 21408131160
  Author(s):Iatros
  Title:Izbiyeniye bolnovo soldata komandirom.
  Subject(s):Russia
  Journal Title Abbreviation:Russk. Vrach
  Place of Publication:S.-Peterb.
  Date of Publication:1906
  Pagination:v, 207–209.
  Note(s):[The beating of a sick soldier by his commander]
  Language:Russian
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 14/Page 813
 2. 21408131280
  Author(s):Zavoĭski, K. I.
  Title:Put po Amuru; ocherki pokhodnoĭ zhizni v Manchzhurii 1900 g.
  Subject(s):Russia
  Journal Title Abbreviation:Voyenno-med. J.
  Place of Publication:St. Petersb.
  Date of Publication:1905
  Pagination:ii, med.-spec. pt., 75–83.
  Note(s):[Along the Amur; sketches of the Manchurian campaign of 1900]
  Language:Russian
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 14/Page 813
 3. 21408131220
  Author(s):Sokoloff, D. A.
  Grebenshtshikoff, V. I.
  Title:Smertnost v Rossii i borba s neyu.
  Subject(s):Russia
  Journal Title Abbreviation:Bolnitsch. gaz. Botkina
  Place of Publication:St. Petersb.
  Date of Publication:1901
  Pagination:xii, 1577; 1623; 1665: 1702.
  Note(s):[Mortality in Russia and the struggle with it]
  Language:Russian
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 14/Page 813
 4. 21408131190
  Author(s):Oboznenko, P. E.
  Title:Ocherki sanitarnavo sostoyaniya seleniy pereselentsev-novoselov Omskavo uyezda Akmolinskoĭ oblasti.
  Subject(s):Russia
  Journal Title Abbreviation:Vrach
  Place of Publication:St. Petersb.
  Date of Publication:1898
  Pagination:xix, 527; 559.
  Note(s):[Sketches of the sanitary condition of the villages settled by immigrants from Omsk County, Akmolinsk Territory]
  Language:Russian
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 14/Page 813
 5. 21408131120
  Author(s):Garnak
  Title:Kratkiy ocherk klimata Yuzhno-Ussuriyskavo kraya.
  Subject(s):Russia
  Journal Title Abbreviation:Voyenno-med. J.
  Place of Publication:St. Petersb.
  Date of Publication:1897
  Pagination:cxc, med.-spec. pt., 1047–1053.
  Note(s):[Short sketch of the climate of South Ussurian region]
  Language:Russian
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 14/Page 813
 6. 21408131260
  Author(s):Verziloff, M. N.
  Title:K voprosu o sanitarnom sostoyanii nashikh okraïn; Serpetski uyezd, Plotskoĭ gubernii.
  Subject(s):Russia
  Journal Title Abbreviation:Vestnik obsh. hig., sudeb. i prakt. med.
  Place of Publication:St. Petersb.
  Date of Publication:1895
  Pagination:xxvii, 2. sect., 119–156.
  Note(s):[On the sanitary condition of our frontiers; Serpetsk County, of the Government of Plotsk]
  Language:Russian
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 14/Page 813
 7. 21408131270
  Author(s):Vishpolski, V.
  Title:Mediko-topograficheskiye ocherki Issik-Kulskavo uyezda (Przhevalskavo) Semirĭechenskoĭ oblasti s opisaniyem preobladayushtshikh bolĭezneĭ, v zavisimosti ot pochvî, klimata i bîtovîkh usloviy, sredi naseleniya uyezda (za vremya s 1870–90 v grazhd. naselenii i s 1884–94 g. v voyennom).
  Subject(s):Russia
  Journal Title Abbreviation:Voyenno-med. J.
  Place of Publication:St. Petersb.
  Date of Publication:1895
  Pagination:clxxxiv, 3. sect., 113–171.
  Note(s):[Medicotopographical sketches of the county of Issik-Kulsk, Semirĭechensk Territory, with description of the prevalent diseases, depending upon soil, climate, and conditions of living, amidst the population of the county (for 1870–90 among the civil, and 1884–94 among the military, population)]
  Language:Russian
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 14/Page 813
 8. 21408131170
  Author(s):Kudryavtseff, N. V.
  Title:Mediko-topograficheskiya sōōtnosheniya.
  Subject(s):Russia
  Journal Title Abbreviation:Vestnik obsh. hig., sudeb. i prakt. med.
  Place of Publication:St. Petersb.
  Date of Publication:1893
  Pagination:xx, 2. sect., 49; 103.
  Note(s):[Medico-topographical correlations]
  Reprint Note:Also, Reprint.
  Language:Russian
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 14/Page 813
 9. 21408131200
  Author(s):Pantyukhoff, I. I.
  Title:Vliyaniye pereseleniya v Zakavkazskiy kraĭ na fizicheskoye razvitiye russkikh.
  Subject(s):Russia
  Journal Title Abbreviation:Russk. Med.
  Place of Publication:St. Petersb.
  Date of Publication:1891
  Pagination:xvi, 551; 567; 583.
  Note(s):[Influence of migration into Transcaucasia upon the physical development of the Russians]
  Language:Russian
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 14/Page 813
 10. 21408131250
  Author(s):Tauber, A. S.
  Title:O sredstvakh rasprostraneniya khirurgicheskoĭ pomoshtshi sredi selskavo naseleniya.
  Subject(s):Russia
  Journal Title Abbreviation:Vrach
  Place of Publication:St. Petersb.
  Date of Publication:1886
  Pagination:vii, 245–248.
  Note(s):[The means to extending surgical aid among the village population]
  Language:Russian
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 14/Page 813