NLM logo
IndexCat logo featuring National Institutes of Healths logo, National Library of Medicine logo, a head and shoulders view of John Shaw Billings, and a collection of books.
Results 1-10 of about 2,345|
documents selected.
 1. 40510401080
  Author(s):Foelling, Asbjørn.
  Title:*On the mechanism of the ammonium chloride acidosis.
  Pagination:59p.
  Place of Publication:Stockh.
  Publisher:P. A. Norstedt & söner
  Date of Publication:[1929]
  Size:8°.
  Reference Note:Also Acta med. scand., 1929, 71: 221–78.
  Language:Swedish
  Type of Resource:Dissertation
  Series/Volume/Page:Series 4/Volume 5/Page 1040
 2. 40909261030
  Author(s):Linne, Karl, 1707–78
  Title:Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné. Afd. I. Svenska brefväxlingen. Del VIII. Bref till och från Svenska enskilda personer: Kalm-Laxman. Utgifna och med upplysande noter försedda af J. M. Hulth.
  Pagination:200p. illust.
  Place of Publication:Upps.
  Publisher:Akad. bokhand.
  Date of Publication:[1922]
  Size:25cm.
  Language:Swedish
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 4/Volume 9/Page 926
 3. 40209411200
  Author(s):Bratt, Ivan, 1878–
  Title:Nykterhetspolitiska utvecklingslinjer [Development of prohibition politics]
  Pagination:52p.
  Place of Publication:Stockh.
  Publisher:A. Bonnier
  Date of Publication:[1911]
  Size:8°.
  Language:Swedish
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 4/Volume 2/Page 941
 4. 40209411190
  Author(s):Bratt, Ivan, 1878–
  Title:Kan nykterhetsfrågan lösas utan totalförbud? Ett reformprogram [Can total abstinence be solved by prohibition? A reform program]
  Pagination:48p.
  Place of Publication:Stockh.
  Publisher:A. Bonnier
  Date of Publication:[1909]
  Size:8°.
  Language:Swedish
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 4/Volume 2/Page 941
 5. 40201321180
  Author(s):Curman, C.
  Title:Om bad och badning [Bath and bathing]
  Subject(s):Bath
  Pagination:20p.
  Place of Publication:Stockh.
  Date of Publication:[1902]
  Size:8°.
  Note(s):Forms no.6, Hälsovännens Flygskrifter.
  Language:Swedish
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 4/Volume 2/Page 132
 6. 40310271410
  Author(s):Curman, C[arl Peter], 1833–1913
  Title:Om bad och badning [Bath and bathing]
  Pagination:2 p. l. 20p.
  Place of Publication:Stockh.
  Publisher:Hälsovännens Förlag
  Date of Publication:[1902]
  Size:8°.
  Language:Swedish
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 4/Volume 3/Page 1027
 7. 40902441100
  Author(s):Klemming, Gustaf Edvard, 1823–93
  Nordin, J. G.
  Title:Svensk boktryckeri-historia, 1483–1883, med inledande allmän öfversigt.
  Pagination:iv, 654p. illust. pl.
  Place of Publication:Stockh.
  Publisher:P. A. Norstedt & Söner
  Date of Publication:[1883]
  Size:26cm.
  Language:Swedish
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 4/Volume 9/Page 244
 8. 41100761350
  Author(s):Mascher, W.
  Title:Skärmbildsundersökningen i Södermanlands län.
  Subject(s):Microradiography 1 [ 1896 ] Health survey: Statistical results
  Journal Title Abbreviation:Kvartalsskr. Sven. nat. fören. tuberk.
  Date of Publication:1949
  Pagination:44: 15–26.
  Reference Note:Also Sven. läk. tidn., 1949, 46: 816–32.
  Language:Swedish
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 4/Volume 11/Page 76
 9. 41101671510
  Author(s):Grebelius, N.
  Sjöberg, A.
  Title:Erfarenheter av penicillinbehandling vid akut otit.
  Subject(s):Middle-Ear inflammation [ Otitis media ] acute: Treatment: Antibiotics
  Journal Title Abbreviation:Sven. läk. tidn.
  Date of Publication:1949
  Pagination:46: 581–94.
  Reference Note:Also J. Lar. Otol., Lond., 1949, 63: 286–98.
  Language:Swedish
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 4/Volume 11/Page 167
 10. 41103031840
  Author(s):Jakobsson, S.
  Title:Flygtransporter av krigsskadade.
  Subject(s):[Military Section] Air evacuation by countries
  Journal Title Abbreviation:Tskr. mil. hälsov.
  Date of Publication:1949
  Pagination:74: 1–10.
  Language:Swedish
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 4/Volume 11/Page 303
first · previous · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · next · last