NLM logo
IndexCat logo featuring National Institutes of Healths logo, National Library of Medicine logo, a head and shoulders view of John Shaw Billings, and a collection of books.
Sort by:
Results 1-10 of about 11|
documents selected.
 1. 41106481010
  Author(s):Fröderström, H.
  Title:*Om psykisk undermålighet och sinnessjukdomar bland Svenska arméns och marinens manskap [Upsala]
  Subject(s):[Military Section] Morbidity Sweden
  Pagination:168p.
  Place of Publication:Stockh.
  Date of Publication:1913
  Size:8°.
  Language:Swedish
  Type of Resource:Dissertation
  Series/Volume/Page:Series 4/Volume 11/Page 648
 2. 41106481020
  Author(s):Sweden. Arméförvaltningen. Sjukvårdsstyrelsen.
  Title:Hälso- och sjukvård vid armén.
  Subject(s):[Military Section] Morbidity Sweden
  Place of Publication:Stockh.
  Date of Publication:(1911) 1912–(1942) 1943
  Language:Swedish
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 4/Volume 11/Page 648
 3. 41106481030
  Author(s):Sweden. Marinförvaltningen. Sanitets-afdejningen.
  Title:Hälso- och sjukvården vid marinen ... af marinöfverläkaren.
  Subject(s):[Military Section] Morbidity Sweden
  Place of Publication:Stockh.
  Date of Publication:(1911/12) 1912–(1942) 1943
  Language:Swedish
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 4/Volume 11/Page 648
 4. 41106481040
  Author(s):Sweden. Statistiska centralbyrån.
  Title:Hälso- och sjukvård vid försvåret och veterinärvård vid armén.
  Subject(s):[Military Section] Morbidity Sweden
  Place of Publication:Stockh.
  Date of Publication:(1943) 1944–
  Language:Swedish
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 4/Volume 11/Page 648
 5. 41106481050
  Title:Arméns sjukvårdstjänst i fält.
  Subject(s):[Military Section] Morbidity Sweden
  Journal Title Abbreviation:Sven. läk. tidn.
  Date of Publication:1940
  Pagination:37: 255–63.
  Language:Swedish
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 4/Volume 11/Page 648
 6. 41106481060
  Author(s):Gadelius, B.
  Title:Utlåtande ang. för rymning tilltalade underofficerskorpralen vid Kungl. Flottan C. J. A:s sinnes-beskaffenhet.
  Subject(s):[Military Section] Morbidity Sweden
  Journal Title Abbreviation:Allm. sven. läk. tidn.
  Date of Publication:1915
  Pagination:12: 193–211.
  Language:Swedish
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 4/Volume 11/Page 648
 7. 41106481070
  Title:Hälso- och sjukvården vid marinen 1/10–1911–30/9–1912.
  Subject(s):[Military Section] Morbidity Sweden
  Journal Title Abbreviation:Tskr. mil. hälsov.
  Date of Publication:1913
  Pagination:38: 6–11.
  Language:Swedish
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 4/Volume 11/Page 648
 8. 41106481080
  Author(s):Ploman, K. G.
  Title:[Activities of the Royal Surgeon General's Office, Optical Division, for 1932]
  Subject(s):[Military Section] Morbidity Sweden
  Journal Title Abbreviation:Tskr. mil. hälsov.
  Date of Publication:1933
  Pagination:58: 188–92.
  Language:Swedish
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 4/Volume 11/Page 648
 9. 41106481090
  Author(s):Ploman, K. G.
  Title:[Activities of the Surgeon General's office, Optical Division, for the first 10 year period, 1/7 1922–31/12 1932]
  Subject(s):[Military Section] Morbidity Sweden
  Journal Title Abbreviation:Tskr. mil. hälsov.
  Date of Publication:1933
  Pagination:193–7.
  Language:Swedish
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 4/Volume 11/Page 648
 10. 41106481100
  Title:Till Kungl. Maj: t avgivna yttranden över 1944 ars militärsjukvårdskommittés betänkande. Del. II.
  Subject(s):[Military Section] Morbidity Sweden
  Journal Title Abbreviation:Tskr. mil. hälsov.
  Date of Publication:1947
  Pagination:72: 133–257.
  Language:Swedish
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 4/Volume 11/Page 648
previous · 1 · 2 · next