NLM logo
IndexCat logo featuring National Institutes of Healths logo, National Library of Medicine logo, a head and shoulders view of John Shaw Billings, and a collection of books.
Sort by:
Results 1-10 of about 656|
documents selected.
 1. 10700031250
  Author(s):Instituut voor Doofstommen te Groningen
  Title:Algemeen verslagen, gedaan te Groningen in de jaarlijksche vergadering van contribueerende leden, voor het jaaren 1791–2; 1873–4; 1874–5.
  Place of Publication:Groningen
  Date of Publication:1792–1875
  Size:8°.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 7/Page 3
 2. 10700031260
  Author(s):Instituut tot Onderwijs van Blinden te Amsterdam
  Title:Verslag, gedaan bij gelegenheid van het openbaar examen der kweekelingen van het ... op den 16den Mei 1849, door den bestuurder secretaris, den Heer J. van Geuns.
  Pagination:40 pp.
  Place of Publication:Amsterdam
  Publisher:H. van Munster & Zoon
  Date of Publication:[1849]
  Size:8°.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 7/Page 3
 3. 10700031270
  Author(s):Instituut tot Onderwijs van Blinden te Amsterdam
  Title:Feestrede uitgesproken bij gelegenheid van het vijftig-jarig bestaan van het ... op den 13den November 1858, door den voorzittenden bestuur, der Heer van Beeck Vollenhoven.
  Pagination:53 pp.
  Place of Publication:Amsterdam
  Publisher:C. A. Spin & Zoon
  Date of Publication:1859
  Size:8°.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 7/Page 3
 4. 10700031280
  Author(s):Instituut tot Onderwijs van Blinden, en van het Gesticht voor Volwassene Blinden te Amsterdam
  Title:Verslagen over den staat, gedurende het jaaren 1849–50 to 1852–3.
  Place of Publication:Amsterdam
  Date of Publication:1851–3
  Size:8°.
  Note(s):Oprigting in het jaar 1808
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 7/Page 3
 5. 10700031320
  Title:Instructie voer die Barbyers Jonghers ende den ghemeyne simpelen Man. Leerende die Manier om Wonden te genesen, Salven, Plaesteren, Olien, Wateren en Drancken te maken. Midsgaders veel schoone Remedien tot alle Ghebreken des Lichaems, meest al gheprobeert ende warachtlich bevonden. Met een schoon Tafele om alle Dinck haest te vijunden.
  Pagination:28 l.
  Place of Publication:Campen
  Publisher:P. Warnerssoen
  Date of Publication:[n. d.]
  Size:18°.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 7/Page 3
 6. 10700041110
  Author(s):de Bruas, I. H.
  Title:Het gebruik des lepels hersteld of kort berigt ontrent eenige instrumenten, dienende in de vroetkunde.
  Subject(s):Instruments (Gynæcological)
  Place of Publication:Middelburg
  Date of Publication:1757
  Size:8°.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 7/Page 4
 7. 10700061210
  Author(s):Ott, F. A.
  Title:Theoretisch-praktisches Handbuch der allgemeinen und besondern chirurgischen Instrumenten- und Verbandlehre.
  Additional Title:Theoretisch-practisch handboek der algemeene en bijzondere heekundige instrumenten- en verbandleer, of der werktingelijke geneesmiddelleer; ten gebruike bij voorlezingen en zelfonderrigt met toepassing op het leerboek der heelkunde van Chelius. Naar de derde geheel omgewerkte en zeer vermeerderde uitgave zijner afbeeldingen en beschrijving der voornaamste ondere en nieuwere heelkundige werktuigen en verbanden, vertaald door A. Potgieter
  Subject(s):Instruments (Medical and surgical)
  Place of Publication:Rotterdam
  Date of Publication:1836
  Size:[With atlas, oblong 8°.] 8°.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 7/Page 6
 8. 10700071010
  Author(s):Scultetus, J.
  Title:Χειροπλοθήκη seu armamentarium chirurgicum. Opus posthumum.
  Additional Title:Magazyn ofte wapenhuys van een werck nade doodt des schrijvers uijtgegeven, nut ende noodigh voor alle beminders ende oeffenaers soo wel der medicijnen, als der chirurgie. In het welche het wercktuygh ende instrumenten, soo van de onde als tegenwoordige meester, van den schrijver verbetert, mitsgaders de nieuve van hem gevonden, soo veel als heden tot het geluckigh uytvoeren van alle chirurgische wercken mogen van nooden zijn, afgebeelt gevonden worden
  Subject(s):Instruments (Medical and surgical)
  Place of Publication:Dordrecht
  Date of Publication:1657
  Size:16°.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 7/Page 7
 9. 10700071040
  Author(s):Scultetus, J.
  Title:Appendix, variorum tam veterum, quam recenter inventorum instrumentorum ad armamentarium chirurgicum, una cum quatuor et centum observationibus chirurgicis, ab expertis hujus sæculi et patriæ practicis annotatis, et collectis opera et studio Joannis à Lamzweerde.
  Additional Title:Het vermeerderde wapenhuis der heel-meesters. Waarin alle de kunstbewerkingen en afbeeldingen der werktuigen tot de heelkunst nodig, gevonden worden. Als meede deszelfs aanmerkingen. En hondert heelkundige waarnemingen, verzamelt van Joh. Baptista van Lamzweerde. Waar by gevoegt zyn twee aanhangzels over dezelve stof van voornaame Nederlandsche genees- en heelkundigen. En eenige aanmerkingen van wylen den ervaaren heelmeester, Pieter Adriaanze Verduin beneffens een kort begrip op te inleiding tot de chirurgie. Alles na de laaste Latynsche druk in 't Neerduitsch veertaalt, in beter order gebragt, en met eenige byvoegingen en aanmerkingen opgeheldert en vermeerdert, door Gerardus Dicten. 2 v., paged consecutively
  Subject(s):Instruments (Medical and surgical)
  Place of Publication:Amstelredamme
  Date of Publication:1748
  Size:8°.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 7/Page 7
 10. 10700091050
  Author(s):de Mooij, C.
  Title:Over het gebruik van een nieuw model draadvoerder.
  Subject(s):Instruments (Medical and surgical)
  Journal Title Abbreviation:Geneesk. Arch. v. de Zeemacht
  Place of Publication:Nieuwediep
  Date of Publication:1874
  Pagination:iii, 322–331.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 7/Page 9
first · previous · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · next · last