NLM logo
IndexCat logo featuring National Institutes of Healths logo, National Library of Medicine logo, a head and shoulders view of John Shaw Billings, and a collection of books.
Sort by:
Results 1-10 of about 18|
documents selected.
 1. 20305491160
  Author(s):Yergolski, V.
  Title:O choler'noǐ epidemii v seltsǐe Podborkakh, Peremishlskavo uyezda, Kaluzhskoǐ gubernii v 1893 godu.
  Subject(s):Kaluga (Government of)
  Cholera (History and statistics of), by localities
  Journal Title Abbreviation:Sborn. protok. Obsh. Kaluzh. vrach. 1893
  Place of Publication:Kaluga
  Date of Publication:1894
  Pagination:45–50, 1 plan.
  Note(s):[The cholera epidemic in the village Podborki, county Peremishl, Government Kaluga, in 1893]
  Language:Russian
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 3/Page 549
 2. 20305491170
  Author(s):Grechikhin, A. A.
  Title:Kholera v Karskoǐ oblasti v 1892 godu.
  Subject(s):Kars (Territory of)
  Cholera (History and statistics of), by localities
  Journal Title Abbreviation:Med. Sbornik
  Place of Publication:Tiflis
  Date of Publication:1896
  Pagination:no. 59, 43–60.
  Note(s):[Cholera in Kars territory during ...]
  Language:Russian
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 3/Page 549
 3. 20305491180
  Author(s):Larin, E. A.
  Title:Mediko-topograficheskiy ocherk Karsskoǐ oblasti; epidemiya aziatskoǐ choler'î v 1892 g.
  Subject(s):Kars (Territory of)
  Cholera (History and statistics of), by localities
  Journal Title Abbreviation:Voyenno-med. J.
  Place of Publication:St. Petersb.
  Date of Publication:1893
  Pagination:clxxvii, 3. sect., 145–209, 1 map.
  Note(s):[Medico-topographical sketch of the territory of Kars; epidemic of Asiatic cholera in 1892]
  Language:Russian
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 3/Page 549
 4. 20305491200
  Author(s):Borisoff, L. I.
  Vnukoff, N. N.
  Title:Nablyudeniya nad choler'nîmi bolnîmi v Admiralteǐskoǐ Gorodskoǐ bolnitsǐe i Bakaldinskom barakǐe v 1892 g.
  Subject(s):Kazan (Government of)
  Cholera (History and statistics of), by localities
  Journal Title Abbreviation:Dnevnik Obsh. vrach. pri imp. Kazan. univ.
  Date of Publication:1893
  Pagination:33–52.
  Note(s):[Observations on the cholera patients in the Admiralty City Hospital and the Bakaldin barracks in 1892]
  Language:Russian
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 3/Page 549
 5. 20305491210
  Author(s):Godneff, I. V.
  Title:O choler'ǐe i yeya epidemiyakh v Kazani.
  Subject(s):Kazan (Government of)
  Cholera (History and statistics of), by localities
  Journal Title Abbreviation:Dnevnik Kazan. Obsh. vrach. pri imp. Univ.
  Date of Publication:1885
  Pagination:ix, 88; 97; 113; 129.
  Language:Russian
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 3/Page 549
 6. 20305491220
  Author(s):Kurbatoff, D. A.
  Title:Sluchai choler'î v chetîryokh seleniyakh Kazanskavo uyezda v epidemiyu 1892 g.
  Subject(s):Kazan (Government of)
  Cholera (History and statistics of), by localities
  Journal Title Abbreviation:Dnevnik Obsh. vrach. pri imp. Kazan univ.
  Date of Publication:1893
  Pagination:i, 58–75.
  Note(s):[Cases of cholera in four settlements of Kazan County during the epidemic of 1892]
  Language:Russian
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 3/Page 549
 7. 20305491230
  Author(s):Shidlovski, K. I.
  Title:Kratkiy ocherk choler'nîkh epidemiy v Chistopolskom (Kazansk. gub.) uyezdîe.
  Subject(s):Kazan (Government of)
  Cholera (History and statistics of), by localities
  Journal Title Abbreviation:Vestnik sudeb.-med. [etc.]
  Place of Publication:St. Petersb
  Date of Publication:1887
  Pagination:iii, 3. sect., 1–45, 1 map.
  Note(s):[Short sketch of cholera epidemic in Chistopol County, Government of Kazan]
  Reprint Note:Also, Reprint.
  Language:Russian
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 3/Page 549
 8. 20305491240
  Author(s):Shtshepotyeff, N. K.
  Title:Choler'naya epidemiya v Kazanskoǐ gubernii v 1892 godu.
  Subject(s):Kazan (Government of)
  Cholera (History and statistics of), by localities
  Journal Title Abbreviation:Dnevnik. Obsh. vrach. pri imp. Kazan. univ.
  Date of Publication:1897
  Pagination:10–21.
  Note(s):[Cholera epidemic in the Kazan Government in 1892]
  Language:Russian
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 3/Page 549
 9. 20305491250
  Author(s):Stolîpinski, V. A.
  Title:O choler'noǐ epidemii v g. Kazani v 1892 g. po dannîm vremennoǐ zemskoǐ bolnitsî v Pletenyakh.
  Subject(s):Kazan (Government of)
  Cholera (History and statistics of), by localities
  Journal Title Abbreviation:Dnevnik. Obsh. vrach. pri imp. Kazan. univ.
  Date of Publication:1893
  Pagination:1–33.
  Note(s):[Cholera epidemic in'Kazan in 1892, from data of the temporary hospital of the zemstvo in Pleteni]
  Language:Russian
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 3/Page 549
 10. 20305491260
  Author(s):Sukhareff, A. A.
  Title:Cholera 1892 g. v 1-m meditsinkom uchastkǐe Kazanskavo uyezda i nǐekotorîya sravnitelnîya dannîya epidemii 1892 g. s epidemiyeyu 1871 g. v Kazanskom uyezdǐe.
  Subject(s):Kazan (Government of)
  Cholera (History and statistics of), by localities
  Journal Title Abbreviation:Dnevnik. Obsh. vrach. pri imp. Kazan. univ.
  Date of Publication:1893
  Pagination:119–138, 5 plans.
  Note(s):[... of 1892 in the first medical ward of Kazan County, and comparison of the data of the epidemic of 1892 with that of 1871 in Kazan County]
  Language:Russian
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 3/Page 549
previous · 1 · 2 · next