NLM logo
IndexCat logo featuring National Institutes of Healths logo, National Library of Medicine logo, a head and shoulders view of John Shaw Billings, and a collection of books.
Sort by:
Results 1-10 of about 33|
documents selected.
 1. 41115041010
  Author(s):Miyasita, Kiminaka
  Title:Marmot ni okeru zikken-teki kurubyō no kotu-henka ni tuite.
  Pagination:p.242–310. pl. tab.
  Place of Publication:Tōkyō
  Date of Publication:1935
  Size:26cm.
  Note(s):Sei i kai M. J., 1936, 55:
  Language:Japanese
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 4/Volume 11/Page 1504
 2. 41115041020
  Author(s):Miyata, Gonnozyō.
  Title:Klinisches-Recept-Taschenbuch.
  Pagination:5. Aufl. v. p. [601]p.
  Place of Publication:Tokyo
  Publisher:Nankōdō
  Date of Publication:1917
  Size:15cm.
  Note(s):Text in German and Japanese
  Language:German
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 4/Volume 11/Page 1504
 3. 41115041030
  Author(s):Miyata, Hitosi
  Title:Kekkaku ni okeru zenkansen oyobi go-kansen no sōgo-teki eikyō ni tuite; kaibei oyobi kato gan-kōsai kekkaku ni tuite no zikken-teki kenkyū.
  Pagination:p.5149–204. pl. tab.
  Place of Publication:Osaka
  Date of Publication:1933
  Size:25½cm.
  Note(s):Mitt. Med. Ges. Osaka, 1933, 32:
  Language:German
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 4/Volume 11/Page 1504
 4. 41115041040
  Author(s):Miyata, Kazuo
  Title:Syosyu no nyūzyū oyobi sono tanpaku syo-seibun ni yoru kabin-sei gensyō no kenkyū.
  Pagination:p.684–750. tab. ch.
  Place of Publication:Tōkyō
  Date of Publication:1941
  Size:25½cm.
  Note(s):Sei i kai zassi, 1941, 60:
  Language:Japanese
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 4/Volume 11/Page 1504
 5. 41115041050
  Author(s):Miyata, Keizō.
  Title:Honyū dōbutu taizi gansosiki no hatuiku-bunka to seitai sikiso sessyu narabi-ni sosiki-kyū bunpu ni kan-suru keitōteki kenkyū.
  Pagination:p.3899–956. pl. tab.
  Place of Publication:Osaka
  Date of Publication:1933
  Size:25½cm.
  Note(s):Mitt. Med. Ges. Osaka, 1933, 32:
  Language:German
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 4/Volume 11/Page 1504
 6. 41115041060
  Author(s):Miyata, Nobuo
  Title:Chinin oyobi sono yūdōtai no gasu-taisya ni oyobosu eikyō ni tuite no hikaku kansatu.
  Pagination:p.161–214. tab. ch.
  Place of Publication:Tōkyō
  Date of Publication:1937
  Size:26cm.
  Note(s):Mitt. Med. Ges. Tokyo, 1937, 51: Suppl.
  Language:German
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 4/Volume 11/Page 1504
 7. 41115041070
  Author(s):Miyata, Otosaburō.
  Title:Finsen-Lomholt Lampe narabi-ni sigai-sen zensin-yoku heiyō-ryōhō ni yoru hihu kekkaku-syō oyobi kōhan-sei rōsō no tiryō ni tuite
  Pagination:[116]p. pl. tab.
  Place of Publication:Nagoya
  Date of Publication:1941
  Size:25cm.
  Note(s):Nagoya igakkai zassi, 1940, 52: 759; 1941, 53: 543; 685.
  Language:Japanese
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 4/Volume 11/Page 1504
 8. 41115041080
  Author(s):Miyata, Sakae
  Title:Kato hai-kekkaku-syō no byōri-sosikigaku-teki kenkyū (hai-zokuryū-kek-kaku-syō tiken hoi)
  Pagination:[51]p. pl. tab.
  Place of Publication:Kanazawa
  Date of Publication:1931–33
  Size:25½cm.
  Note(s):Zyuzenkai zassi, 1931, 36: 1239; 1933, 38: 1037.
  Language:Japanese
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 4/Volume 11/Page 1504
 9. 41115041090
  Author(s):Miyata, Sakae
  Title:Kekkaku-syō ni okeru naibunpi-sen no byōri-kaibō-gaku-teki oyobi sosikigaku-teki ken-kyū; hukuzin no henka ni tukite.
  Pagination:p.2621–71. pl. tab.
  Place of Publication:Kanazawa
  Date of Publication:1931
  Size:25½cm.
  Note(s):Zyuzenkai zassi, 1931, 36:
  Language:Japanese
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 4/Volume 11/Page 1504
 10. 41115041100
  Subject(s):Miyauti , Kin-itirō.
  Reference Note:Translator of Bardenheuer, B., & Grässner, R. Kosseturyōhō. [64]p. 25½cm. Sendai, 1911.
  Language:Japanese
  Type of Resource:Note
  Series/Volume/Page:Series 4/Volume 11/Page 1504
first · previous · 1 · 2 · 3 · 4 · next · last