NLM logo
IndexCat logo featuring National Institutes of Healths logo, National Library of Medicine logo, a head and shoulders view of John Shaw Billings, and a collection of books.
Sort by:
Results 1-3 of about 3|
documents selected.
 1. 22103321270
  Author(s):Breedveld, F. F.
  Title:Ongevallenwet 1901 met alphabetisch register. Met voorwoord van L. Del Baere.
  Subject(s):Wounds and accidents (Legislation relating to)
  Place of Publication:Utrecht
  Date of Publication:1905
  Size:8°.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 21/Page 332
 2. 22103321280
  Author(s):Breedveld, F. F.
  Title:Ongevallenwet 1901. Koninklijke besluiten en ministerieele beschikkingen met 2 registers.
  Subject(s):Wounds and accidents (Legislation relating to)
  Place of Publication:Utrecht
  Date of Publication:1905
  Size:8°.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 21/Page 332
 3. 22103321430
  Author(s):Philips, E.
  De Jongh, H. C.
  Title:Ongevallenwet 1901. Wet van 2 Januari 1901 (st. 1) houdende wettelijke verzekering van werklieden tegen geldelijke gevolgen van ongevallen in bepaalde bedrijven, met de betreffende uitvoeringsbesluiten en formulieren, ingeleid en voorzien van aantekeningen, hoofzakelijk, ontleend aan de officieele bescheiden.
  Subject(s):Wounds and accidents (Legislation relating to)
  Place of Publication:Amsterdam
  Date of Publication:1903
  Size:8°.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 21/Page 332