NLM logo
IndexCat logo featuring National Institutes of Healths logo, National Library of Medicine logo, a head and shoulders view of John Shaw Billings, and a collection of books.
Sort by:
Results 1-5 of about 5|
documents selected.
 1. 21303041180
  Author(s):Levenson, S. M.
  Title:K voprosu ob ugolovnoĭ otvĭetstvennosti vracha.
  Subject(s):Physicians (Responsibility of)
  Place of Publication:Odessa
  Date of Publication:1888
  Size:8°.
  Note(s):[On the criminal responsibility of the physician]
  Language:Ukranian
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 13/Page 304
 2. 21303131340
  Author(s):Meditsinskaya fizika
  Title:I. Dvizheniye, zhidkosti i gazî, uprugost.
  Subject(s):Physics (Medical)
  Place of Publication:Kieff
  Date of Publication:1892
  Size:8°.
  Note(s):[Medical physics. Pt. I. Motion; liquids and gases; elasticity]
  Language:Ukranian
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 13/Page 313
 3. 21306341240
  Title:Popechitelstvo Imperatritsî Marii Aleksandrovnî o slĭepîkh. (Ot sovĭeta Poltavskavo otdĭeleniya.) [Trust of the Empress Maria Alexandrovna for the blind. (From the advisory board of the Poltava division.)] O slĭeptsakh Poltavskoĭ gubernii i o tom, chto mozhno sdĭelat dlya oblekhcheniya ikh uchasti, a takzhe dlya umensheniya v budushtshem ikh chisla.
  Pagination:13 pp.
  Place of Publication:Poltava
  Date of Publication:[1894]
  Size:12°.
  Note(s):[On the blind of the government of Poltava, and on the means to lighten their lot, and to diminish their number in the future]
  Language:Ukranian
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 13/Page 634
 4. 21306871080
  Title:Pravila sbora liečnika kraljevina Hrvatske i Slavonije u Zagrebu.
  Pagination:7 pp.
  Place of Publication:u Zagrebu
  Publisher:Lieč. viestnik
  Date of Publication:[1901]
  Size:8°.
  Note(s):[Statutes of the Society of the Physicians of the Kingdom of Croatia and Slavonia in Agram]
  Bound Note:Bound with: Lieč. viestnik, u Zagrebu, 1901.
  Language:Ukranian
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 13/Page 687
 5. 21308141030
  Title:Prilozheniya k protokolam zasĭedaniy Obshtshestva Poltavskikh Vracheĭ.
  Pagination:1888–9. 101 pp.
  Place of Publication:Poltava
  Publisher:L. Frishberg
  Date of Publication:1890
  Size:8°.
  Note(s):[Supplements to the proceedings of the meetings of the Society of Poltava Physicians]
  Language:Ukranian
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 13/Page 814