NLM logo
IndexCat logo featuring National Institutes of Healths logo, National Library of Medicine logo, a head and shoulders view of John Shaw Billings, and a collection of books.
Sort by:
Results 1-3 of about 3|
documents selected.
  1. 21304251030
    Author(s):Overdatz, L.
    Title:Kort verhael van de peste, met hare genesmiddelen; dienstigh voor alle arme verlaten menschen.
    Subject(s):Plague (Early writings relating to) [ prior to A. D. 1800, and including prayers and sermons ]
    Place of Publication:Brussel
    Date of Publication:1668
    Size:24°.
    Language:Dutch
    Type of Resource:Monograph
    Series/Volume/Page:Series 2/Volume 13/Page 425
  2. 21304251040
    Title:Pest-beschrijving, waer in naukeurigh de naeste oorzaeke der peste onderzocht, en haere grondige genezing, in verscheyde geneeskundige aenmerkingen, voorgestelt wort. Uyt verscheyde ervaerene Artzen, als Diemerbroek, Tomas Willis, Deuzing, Barbette, etc. By een verzamelt door Dr. H. S.
    Subject(s):Plague (Early writings relating to) [ prior to A. D. 1800, and including prayers and sermons ]
    Place of Publication:Amsterdam
    Date of Publication:1664
    Size:24°.
    Language:Dutch
    Type of Resource:Monograph
    Series/Volume/Page:Series 2/Volume 13/Page 425
  3. 21304251130
    Author(s):Puthman
    Title:Manuael; dat is, een kleyn pestboccxken, zeer dienstelijck alle menschen, versien met veel schoone gheprobeerde recepten, in 't kort by een gebracht, wiens gelijck soo kleyn en bondigh noyt aenden dach gegeben is.
    Subject(s):Plague (Early writings relating to) [ prior to A. D. 1800, and including prayers and sermons ]
    Place of Publication:Zaerdam
    Date of Publication:[1646]
    Size:16°.
    Language:Dutch
    Type of Resource:Monograph
    Series/Volume/Page:Series 2/Volume 13/Page 425