NLM logo
IndexCat logo featuring National Institutes of Healths logo, National Library of Medicine logo, a head and shoulders view of John Shaw Billings, and a collection of books.
Sort by:
Results 1-6 of about 6|
documents selected.
 1. 21308931110
  Author(s):Fokker, A. P.
  Title:Open brief aan H. Pierson. In antwoord op zijn geschrift voor eenige dagen in zake prostitutie-kwestie verschenen, tevens laatste woord.
  Subject(s):Prostitution (Regulation of)
  Place of Publication:Haarlem
  Date of Publication:1879
  Size:8°.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 13/Page 893
 2. 21308931160
  Author(s):Hulst, E.
  Title:Een taak in betrekking tot het prostitutie-vraagstuk.
  Subject(s):Prostitution (Regulation of)
  Place of Publication:Almelo
  Date of Publication:[1900]
  Size:8°.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 13/Page 893
 3. 21308931250
  Title:Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid. Verslagen der congressen. No. 4. Driedaagsche samenkomst tot bevordering der openbare zedelijkheid, gehouden van 28–30. Juli 1898.
  Subject(s):Prostitution (Regulation of)
  Place of Publication:Amsterdam
  Date of Publication:1899
  Size:12°.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 13/Page 893
 4. 21308931260
  Author(s):Pierson, H.
  Title:Prostitutie van de wetenschap. Antwoord aan A. P. Fokker, hoogleeraar in de hygiene, op diens brochure: “De prostitutiekwestie”.
  Subject(s):Prostitution (Regulation of)
  Place of Publication:'s Gravenhage
  Date of Publication:1879
  Size:8°.
  Note(s):[Shelved in: Pam 3949 no. 9]
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 13/Page 893
 5. 21308931270
  Author(s):Rochussen, W. F.
  Title:Tegen het onnadenkend steunen van eene ergerlijke en zeer gevaarlijke propaganda. Een waarschuwend woord.
  Subject(s):Prostitution (Regulation of)
  Place of Publication:Haarlem
  Date of Publication:1904
  Size:8°.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 13/Page 893
 6. 21308931390
  Author(s):Varley, H.
  Title:De vloek der onkuischeid (The curse of manhood). Voorlezingen voor mannen, opgedragen aan ouders, onderwijzers en allen, die in die opvoeding belangstellen. Naar de 8. Engelsche uitgave.
  Subject(s):Prostitution (Regulation of)
  Place of Publication:Amsterdam
  Date of Publication:[1893?]
  Size:12°.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 13/Page 893