NLM logo
IndexCat logo featuring National Institutes of Healths logo, National Library of Medicine logo, a head and shoulders view of John Shaw Billings, and a collection of books.
Sort by:
Results 1-2 of about 2|
documents selected.
 1. 21306321070
  Author(s):Pool, G[erhard] J[acob]
  Title:Handleiding tot de erkenning en genezing der kraamvrouwenkoorts. Nieuwe uitg.
  Pagination:119 pp.
  Place of Publication:Franeker
  Publisher:G. Opma
  Date of Publication:1831
  Size:8°.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 13/Page 632
 2. 21306321080
  Author(s):Pool, G[erhard] J[acob]
  Title:Verhandeling ter brantwoording der vrage: “Hoeverre is men door de latere nasporingen der physiologen gevorderd in de naturkennis van het menschelijk bloed? Is er eenige grond, om daaran een eigen leven toe te kennen? Wat is hiervan door voldoende proeven en waarnemingen duidelijk aangetoond? Wat daarentegen is, van hetgeen men daaromtrent gesteld heeft, nog voor twijfelachtig of ongegrond te houden? En welke nuttige leeringen kunnen er, uit hetgeen men daarvan waarlijk weet, worden afgeleid?”
  Pagination:112 pp., 1 l.
  Place of Publication:Amsterdam
  Date of Publication:[1836]
  Size:8°.
  Reference Note:See, also, Hecker (Justus Friedrich Carl). De danswoede, eene volkszieke der middeleeuwen [etc.]. 8°. Amsterdam, 1833.
  Wendt (Joh.) [in 1. s.]. De venerische ziekte, [etc.]. 8°. Rotterdam, 1821.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 13/Page 632