NLM logo
IndexCat logo featuring National Institutes of Healths logo, National Library of Medicine logo, a head and shoulders view of John Shaw Billings, and a collection of books.
Sort by:
Results 1-3 of about 3|
documents selected.
 1. 21304251030
  Author(s):Overdatz, L.
  Title:Kort verhael van de peste, met hare genesmiddelen; dienstigh voor alle arme verlaten menschen.
  Subject(s):Plague (Early writings relating to) [ prior to A. D. 1800, and including prayers and sermons ]
  Place of Publication:Brussel
  Date of Publication:1668
  Size:24°.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 13/Page 425
 2. 21304251040
  Title:Pest-beschrijving, waer in naukeurigh de naeste oorzaeke der peste onderzocht, en haere grondige genezing, in verscheyde geneeskundige aenmerkingen, voorgestelt wort. Uyt verscheyde ervaerene Artzen, als Diemerbroek, Tomas Willis, Deuzing, Barbette, etc. By een verzamelt door Dr. H. S.
  Subject(s):Plague (Early writings relating to) [ prior to A. D. 1800, and including prayers and sermons ]
  Place of Publication:Amsterdam
  Date of Publication:1664
  Size:24°.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 13/Page 425
 3. 21304251130
  Author(s):Puthman
  Title:Manuael; dat is, een kleyn pestboccxken, zeer dienstelijck alle menschen, versien met veel schoone gheprobeerde recepten, in 't kort by een gebracht, wiens gelijck soo kleyn en bondigh noyt aenden dach gegeben is.
  Subject(s):Plague (Early writings relating to) [ prior to A. D. 1800, and including prayers and sermons ]
  Place of Publication:Zaerdam
  Date of Publication:[1646]
  Size:16°.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 13/Page 425