NLM logo
IndexCat logo featuring National Institutes of Healths logo, National Library of Medicine logo, a head and shoulders view of John Shaw Billings, and a collection of books.
Sort by:
Results 1-2 of about 2|
documents selected.
 1. 21005541010
  Author(s):Mitander, E.
  Title:Praktisk läkarebok för svenska hem. Människokroppens byggnad och forrättningar. Utarbetad med ledning af de mest populära och tillförhtliga in- och utlänska auktoriteter på såväl den hygiena vetenskapens som naturläkekonstens områden.
  Subject(s):Medicine (Popular, Manuals of) [ from A. D. 1800 ]. See, also, preceding title
  Place of Publication:Stockholm
  Date of Publication:[1901]
  Size:8°.
  Note(s):[Practical text-book for the Swedish home. The structure and duty of the human body. Compiled after the most popular and best domestic and foreign authorities in hygiene and natural remedies]
  Language:Swedish
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 10/Page 554
 2. 21005541180
  Author(s):Osiander, J. F.
  Title:Huskurer och enkla, icke farmaceutiska medel mot menniskans sjukdomar; en hus- och familjebok. Öfversättning från 6:te upplagan af C. J. Dahlberg.
  Subject(s):Medicine (Popular, Manuals of) [ from A. D. 1800 ]. See, also, preceding title
  Place of Publication:Stockholm
  Date of Publication:1865
  Size:12°.
  Note(s):[Domestic remedies and some non-pharmacentical preparations in diseases of man; a domestic and family book. Translated from 6. ed]
  Language:Swedish
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 10/Page 554