NLM logo
IndexCat logo featuring National Institutes of Healths logo, National Library of Medicine logo, a head and shoulders view of John Shaw Billings, and a collection of books.
Sort by:
Results 1-6 of about 6|
documents selected.
 1. 21004451340
  Author(s):Hjelt, O. E. A.
  Title:Medicinska förhållanden i Åbo på 1760-talet.
  Subject(s):Finland
  Medicine (History and condition of), by localities
  Place of Publication:Helsingfors
  Date of Publication:1890
  Size:4°.
  Note(s):[State of medicine in Åbo in 1760]
  Reprint Note:Repr. from: Comment variæ in mem. act. cel annorum Univ. Helsingfors.
  Language:Swedish
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 10/Page 445
 2. 21004451350
  Author(s):Hjelt, O. E. A.
  Title:De medicinskt-vetenskapliga Institutens uppkomst och förnållande till läkekonstens utveckling.
  Subject(s):Finland
  Medicine (History and condition of), by localities
  Place of Publication:Helsingfors
  Date of Publication:1890
  Size:8°.
  Note(s):[The Medico-Scientific Institute's advancement and development of medical art]
  Reprint Note:Repr. from: Patol.-anat. Inst. festskr., Helsingsfors, 1890.
  Language:Swedish
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 10/Page 445
 3. 21004451360
  Author(s):Hjelt, O. E. A.
  Title:Svenska och Finska medicinalverkets historia, 1663–1812.
  Subject(s):Finland
  Medicine (History and condition of), by localities
  Pagination:3. v.
  Place of Publication:Helsingfors
  Date of Publication:1891–3
  Size:8°.
  Note(s):[History of Swedish and Finnish medical science, 1663–1812]
  Language:Swedish
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 10/Page 445
 4. 21004451380
  Author(s):Heinricius
  Title:Vore det icke skäl att Finska Läkaresällskapet till nästkommande möte 1901, det första under det 20: de århundradet, sökte föranstalta en utställning af taflor, porträtt, sällsyntare böcker m. m. belysande läkekonstens i Finland historia under de 18: de och 19: de århundradena?
  Subject(s):Finland
  Medicine (History and condition of), by localities
  Journal Title Abbreviation:Förh. v. Finska Läk.-Sällsk. 1899
  Place of Publication:Helsingfors
  Date of Publication:1900
  Pagination:153–170.
  Note(s):[Should not the Society of Finnish Physicians for the next meeting in 1901, the first of the twentieth century, seek to arrange an exposition of pictures, portraits, rare books, etc., illustrating the history of medicine in Finland in the 18th and 19th centuries?]
  Language:Swedish
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 10/Page 445
 5. 21004451390
  Author(s):Palmberg.
  Rosendal
  Title:Borde icke provincialläkare institutionen undergå förändring, då kommunalläkare allmännare blifvit antagna?
  Subject(s):Finland
  Medicine (History and condition of), by localities
  Journal Title Abbreviation:Förh. v. Finska Läk.-Sällsk. 1899
  Place of Publication:Helsingfors
  Date of Publication:1901
  Place of Publication:Helsingfors
  Date of Publication:1902
  Pagination:xviii, 14–38.
  Note(s):[Ought not a change be made in the institutions for provincial physicians so that communal physicians might be more generally accepted?]
  Language:Swedish
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 10/Page 445
 6. 21004451400
  Author(s):Saltzman, F.
  Title:Medicinalverkets i Finland utveckling under åren 1891–1901.
  Subject(s):Finland
  Medicine (History and condition of), by localities
  Journal Title Abbreviation:Finska läk.-sällsk. handl.
  Place of Publication:Helsingfors
  Date of Publication:1902
  Pagination:xliv, 338–424.
  Note(s):[Die Entwickelung des Medicinalwesens in Finland während der Jahre 1891–1901. Ref., pp. cxii–cxx]
  Language:Swedish
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 10/Page 445