NLM logo
IndexCat logo featuring National Institutes of Healths logo, National Library of Medicine logo, a head and shoulders view of John Shaw Billings, and a collection of books.
Sort by:
Results 1-1 of about 1|
documents selected.
 1. 21003901080
  Author(s):Christianson, J. C.
  Title:Den nyttiga ört-boken eller kortfattlig wägledning till kunskapen om wertriket i allmänhet och isynnerhet till igenkännandet af de förnämsta hos osz förekommande, i ekonomien och husmedicinen an wändbara, wilda och odlade örter, buskar och träd, jemte anwisning att insamla och förwara s. k. apothekswerter.
  Subject(s):Medicine (Dictionaries of)
  Place of Publication:Stockholm
  Date of Publication:1856
  Size:12°.
  Note(s):[A useful dictionary, or brief guide to knowledge of words used in domestic remedies, technical terms, etc.]
  Language:Swedish
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 10/Page 390