NLM logo
IndexCat logo featuring National Institutes of Healths logo, National Library of Medicine logo, a head and shoulders view of John Shaw Billings, and a collection of books.
Sort by:
Results 1-10 of about 97|
documents selected.
 1. 21000251030
  Author(s):Mackenzie, Sir Morell, [1837–92]
  Title:The hygiene of the vocal organs. A practical handbook for singers and speakers.
  Additional Title:Röstorganens vård och utbildning. En handbok för sångare och talare. Bemyndigad öfversättning från originalets fjerde upplaga af Gust. Setterblad med särskildt förord af författaren
  Pagination:1 p. l., 229 pp., 1 l., 1 pl.
  Place of Publication:Stockholm
  Publisher:H. Geber
  Date of Publication:[1887]
  Size:8°.
  Language:Swedish
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 10/Page 25
 2. 21000761380
  Author(s):Malm, A. W.
  Title:Bidrag till kännedom af pleuronektoidernas utveckling och byggnad.
  Pagination:28 pp., 2 pl.
  Place of Publication:Stockholm
  Publisher:P. A. Nordstedt & Söner
  Date of Publication:1868
  Size:4°.
  Note(s):[Contribution to the knowledge of the development and structure of the Pleuronectoidei]
  Reprint Note:Repr. from: K. Vetensk. Akad. n. Handl., Stockholm, 1868, vii, no. 4.
  Language:Swedish
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 10/Page 76
 3. 21000771040
  Author(s):Malmsten, P[etr] H[enrik], [1811–83]
  Title:Bidrag till kännedomen om Carlsbadervattnets kunativa förmåga.
  Pagination:36 pp.
  Place of Publication:Stockholm
  Publisher:P. A. Norstedt & Söner
  Date of Publication:1865
  Size:8°.
  Note(s):[Contribution to the knowledge of the curative power of the Carlsbad waters]
  [Shelved in: Box 503]
  Reprint Note:Repr. from: Med. Arch., Stockholm, 1864–5, ii.
  Language:Swedish
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 10/Page 77
 4. 21000771050
  Author(s):Malmsten, P[etr] H[enrik], [1811–83]
  Title:Om simulerade sjukdomar.
  Pagination:27 pp.
  Place of Publication:Stockholm
  Publisher:P. A. Norstedt & Söner
  Date of Publication:1878
  Size:8°.
  Note(s):[Feigned diseases]
  [Shelved in: Box 503]
  Reference Note:See, also, Hemläkaren. 8°. [Stockholm, 1881.]
  Reprint Note:Repr. from: Nord. Med. Arch., Stockholm, 1878, x.
  Language:Swedish
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 10/Page 77
 5. 21001111310
  Title:Mannens slägtlif i normalt och sjukligt tillstand. Obs. Denna bilaga är afsedd för män och mödrar.
  Pagination:120 pp.
  Place of Publication:Stockholm
  Publisher:Hemlandsvännen
  Date of Publication:1890
  Size:8°.
  Note(s):[Sexual life of man in the normal and pathological condition. This supplement is for men and mothers]
  Suppl. to: Helsovännen, Göteborg, 1890, v.
  Language:Swedish
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 10/Page 111
 6. 21001351230
  Title:Maria Sjukhus i Helsingfors. Årsberättelse från ... för åren 1895–1903. Afgifven af R. Sievers, sjukhusets öfverläkare.
  Pagination:No. 1–9.
  Place of Publication:Helsingfors
  Date of Publication:1896–1904
  Size:8°.
  Note(s):[St. Mary's Hospital, at Helsingfors. Annual reports for the years ... Made by R. Sievers, surgeon in chief of the hospital]
  Language:Swedish
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 10/Page 135
 7. 21001451340
  Author(s):de Lignac
  Title:De l'homme et de la femme considérés physiquement dans l'état du mariage. Nouvelle éd.
  Additional Title:Physiska ägtenskapet. Öfwersätning ifrån fransyskan
  Subject(s):Marriage
  Pagination:3 pts. in 1 v.
  Place of Publication:Stockholm
  Date of Publication:1776–8
  Size:16°.
  Language:Swedish
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 10/Page 145
 8. 21001661180
  Author(s):Martin, N.
  Title:Ledning vid sjukvård i hemmet med särskild hänsyn till de smittosamma sjuhdomarne och deras förekommande. Med ett förord af Curt Wallis.
  Pagination:91 pp., 2 l.
  Place of Publication:Stockholm
  Publisher:Looström & Ko.
  Date of Publication:[1886]
  Size:8°.
  Note(s):[Instructions in nursing at home, with special regard to contagious diseases and their appearance. Preface by C. Wallis]
  [Shelved in: Pam 5441 no. 11]
  Language:Swedish
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 10/Page 166
 9. 21001951410
  Author(s):Bergström, K. A.
  Title:Massage-Kuren. Huru sjukdomar upptäckas, behandlas och fördrifvas därmed.
  Subject(s):Massage (Manuals of)
  Place of Publication:Stockholm
  Date of Publication:1900
  Size:sm. 4°.
  Note(s):[Massage. How diseases may be recognized, treated, dispelled by it]
  Language:Swedish
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 10/Page 195
 10. 21001961190
  Author(s):Graham, D.
  Title:Massage; kort framställning; remyndigad öfversättning af Nils Posse.
  Subject(s):Massage (Manuals of)
  Place of Publication:Lund
  Date of Publication:1889
  Size:12°.
  Note(s):[Massage; a brief description; authorized translation by ...]
  Language:Swedish
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 10/Page 196
first · previous · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · next · last