NLM logo
IndexCat logo featuring National Institutes of Healths logo, National Library of Medicine logo, a head and shoulders view of John Shaw Billings, and a collection of books.
Sort by:
Results 1-4 of about 4|
documents selected.
 1. 21006311070
  Title:Medisch weekblad voor Noord- en Zuid-Nederland, gewijd aan de practische genees-, heel- en verloskunde onder redactie van: A. Claus, D. de Buck [et al.].
  Pagination:v. 1–11, April 7, 1894–1905.
  Place of Publication:Amsterdam
  Size:4°.
  Note(s):Current
  Language:Dutch
  Type of Resource:Journal
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 10/Page 631
 2. 21006311080
  Title:Medische Revue. Maandelijksch overzicht der binnen- en buiten-landsche literatuur voor den practiseerenden geneesheer. Uitgegeven door G. C. Nijhoff [et al.].
  Pagination:v. 1–5, April, 1901–5.
  Place of Publication:Haarlem
  Size:8°.
  Note(s):Current
  Language:Dutch
  Type of Resource:Journal
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 10/Page 631
 3. 21006311120
  Author(s):Bennet, J. H.
  Title:Winter and spring on the shores of the Mediterranean; or, the Genoese Rivieras, Italy, Spain, Corfu, Greece, the Archipelago, Constantinople, Corsica, Sicily, Sardinia, Malta, Algeria, Tunis, Smyrna, Asia Minor, with Biarritz and Arcachon.
  Additional Title:Mentone, de Riviera, Korsika en Biarritz, in hun klimaat beschouwd en onderzocht nopens hunne waarde als winterverblyfplaatsen voor zieken; naar de 2. uitgaaf vertaald door L. F. Paeger; aan deze vertaling is een kort overzigt der badplaats Morgino, in Zwitserland, toegevoegd
  Subject(s):Mediterranean shores
  Place of Publication:Zalt-Bommel
  Date of Publication:1863
  Size:8°.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 10/Page 631
 4. 21006311130
  Author(s):Brondgeest, P. Q.
  Title:Regio Mediterranea. De oorsprong van de kennis der enkelvoudige geneesmiddelen.
  Subject(s):Mediterranean shores
  Place of Publication:Utrecht
  Date of Publication:1903
  Size:8°.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 10/Page 631