NLM logo
IndexCat logo featuring National Institutes of Healths logo, National Library of Medicine logo, a head and shoulders view of John Shaw Billings, and a collection of books.
Sort by:
Results 1-2 of about 2|
documents selected.
 1. 21006311070
  Title:Medisch weekblad voor Noord- en Zuid-Nederland, gewijd aan de practische genees-, heel- en verloskunde onder redactie van: A. Claus, D. de Buck [et al.].
  Pagination:v. 1–11, April 7, 1894–1905.
  Place of Publication:Amsterdam
  Size:4°.
  Note(s):Current
  Language:Dutch
  Type of Resource:Journal
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 10/Page 631
 2. 21006311080
  Title:Medische Revue. Maandelijksch overzicht der binnen- en buiten-landsche literatuur voor den practiseerenden geneesheer. Uitgegeven door G. C. Nijhoff [et al.].
  Pagination:v. 1–5, April, 1901–5.
  Place of Publication:Haarlem
  Size:8°.
  Note(s):Current
  Language:Dutch
  Type of Resource:Journal
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 10/Page 631