NLM logo
IndexCat logo featuring National Institutes of Healths logo, National Library of Medicine logo, a head and shoulders view of John Shaw Billings, and a collection of books.
Sort by:
Results 1-2 of about 2|
documents selected.
 1. 21005351050
  Author(s):Alexis
  Title:De secretis libri, mira quadam rerum varietate utilitateque referti, longe castigationes et ampliores quam priore editione. Jo. Jacobo Weckero Basiliensi medico interprete.
  Additional Title:Dat tweede deel der Secreten, die hyby een heeft vergadert ende ghetrocken wt veel goede ende excellente aucteurs. Nu overghestelt uten Fransoys in onse gemeyne Nederlantsche Duytsche sprake. Met een generale tafele van alle tghene dat hier inne begrepen is
  Subject(s):Medicine (Popular, Manuals of) [ prior to A. D. 1800 ]. For continuation, see next title
  Place of Publication:Hantwerpen
  Date of Publication:1574
  Size:24°.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 10/Page 535
 2. 21005351170
  Author(s):Balthazaar, A.
  Title:Eenige en wel de voornaamste gedrogten, de waardige genees- en heelkunde, in haare regtschape leeden, onder schyn van waarheid, ontluisterende, het bedriegelyke momaanzigt onttoogen; of eenige and wel de voornaamste vorzaken, de wakkere genees-en heelkonst oeffenaaren, haaren regtvaardigen roem ontroovende, en denzelven vereerende aan anderen, deezen t' eenemaal onwaarding, ontdekt, aangetoont, en valsch verklaart.
  Subject(s):Medicine (Popular, Manuals of) [ prior to A. D. 1800 ]. For continuation, see next title
  Place of Publication:Leyden
  Date of Publication:1761
  Size:8°.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 10/Page 535