NLM logo
IndexCat logo featuring National Institutes of Healths logo, National Library of Medicine logo, a head and shoulders view of John Shaw Billings, and a collection of books.
Sort by:
Results 1-2 of about 2|
documents selected.
 1. 21004941110
  Author(s):Netherlands.
  Title:Vade mecum voor de commissien van geneeskundig onderzoek en toevoorzigt als mede voor alle medicinal professoren, doctoren, genees-, heel- en vroedmeesters, chirurgijns, apothekers, enz. Houdende de geneeskundige staatsregeling over de geheele uitgestrektheid der Bataafsche Republiek, volgens de letteren A B C in order gebragt door Jan Greeven.
  Subject(s):Medicine (Manuals of, General)
  Place of Publication:Amsterdam
  Date of Publication:1806
  Size:12°.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 10/Page 494
 2. 21004941250
  Author(s):Plagge, M. W.
  Title:Handboek der bijzondere pathologie en therapie, of aanleiding tot de geneeskundige praktijk, volgens eigene ondervinding aan het ziekbed en naar het tegenwoordige standpunt der wetenschap.
  Subject(s):Medicine (Manuals of, General)
  Pagination:3 v.
  Place of Publication:Amsterdam
  Date of Publication:1836–40
  Size:8°.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 10/Page 494