NLM logo
IndexCat logo featuring National Institutes of Healths logo, National Library of Medicine logo, a head and shoulders view of John Shaw Billings, and a collection of books.
Sort by:
Results 1-10 of about 20|
documents selected.
 1. 21004791050
  Author(s):Bruinsma, G. W.
  Title:Nieuw geneeskundig wetboek. Overzicht en aanwijzing van wetten, besluiten, reglementen, enz. Die van belang zijn voor geneeskundigen, apothekers, enz.
  Subject(s):Netherlands
  Medicine (Legislation relating to), by localities
  Place of Publication:Haarlem
  Date of Publication:1898
  Size:8°.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 10/Page 479
 2. 21004791060
  Author(s):Donders, F. C.
  Title:Bedenkingen op het wetsontwerp, regelende de voorwaarden tot verkrijging der bevoegdheid van arts, tandmeester, apotheker, enz.
  Subject(s):Netherlands
  Medicine (Legislation relating to), by localities
  Place of Publication:Utrecht
  Date of Publication:[1878]
  Size:8°.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 10/Page 479
 3. 21004791080
  Title:van Emden's Rechtspraak op de begraafwet en ziekten wet en de besluiten ter uitvoering van laatstgemelde wet. Saamgevat door N. Cramer.
  Subject(s):Netherlands
  Medicine (Legislation relating to), by localities
  Place of Publication:'s Gravenhage
  Date of Publication:1892
  Size:8°.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 10/Page 479
 4. 21004791090
  Title:Gedachten over geneeskundige wetten en gepromoveerde geneesheeren in verband met het natuurlijk regt en het belang der ingezetenen.
  Subject(s):Netherlands
  Medicine (Legislation relating to), by localities
  Place of Publication:Antwerpen
  Date of Publication:1858
  Size:12°.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 10/Page 479
 5. 21004791100
  Author(s):Moll, J. J.
  Title:*Onbevoegde uitoefening der geneeskunde.
  Subject(s):Netherlands
  Medicine (Legislation relating to), by localities
  Pagination:(Artt. 1 en 18. Wet 1 Juni 1865 (No. 60) jo, 436, S. w. b.
  Place of Publication:'s-Gravenhage
  Date of Publication:1889
  Language:Dutch
  Type of Resource:Dissertation
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 10/Page 479
 6. 21004791120
  Author(s):Netherlands.
  Title:Reglement van geneeskundig bestuur in de Bataafsche Republiek.
  Subject(s):Netherlands
  Medicine (Legislation relating to), by localities
  Place of Publication:Haag
  Date of Publication:1799
  Size:12°.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 10/Page 479
 7. 21004791130
  Author(s):Netherlands.
  Title:Geneeskundige verordeningen van het uitvoerend bewind der Bataafsche Republiek.
  Subject(s):Netherlands
  Medicine (Legislation relating to), by localities
  Place of Publication:den Haag
  Date of Publication:1801
  Size:12°.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 10/Page 479
 8. 21004791140
  Author(s):Netherlands.
  Title:Extract uit het register der besluiten van het wetgeven lichaam der Bataafsche Republiek.
  Subject(s):Netherlands
  Medicine (Legislation relating to), by localities
  Place of Publication:Haag
  Date of Publication:1803
  Size:12°.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 10/Page 479
 9. 21004791150
  Author(s):Netherlands.
  Title:Publicatie van het departementaal bestuur van Holland, houdende een reglement betrekkelyk de oeffening van alle de takken der geneeskunde, binnen dit departement.
  Subject(s):Netherlands
  Medicine (Legislation relating to), by localities
  Place of Publication:den Haag
  Date of Publication:1903
  Size:12°.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 10/Page 479
 10. 21004791160
  Author(s):Netherlands.
  Title:Publicatie van het staats-bewind der Bataafsche Republiek, houdende verordeningen omtrent het geneeskundig onderzoek en toevoorzicht, enz.
  Subject(s):Netherlands
  Medicine (Legislation relating to), by localities
  Place of Publication:den Haag
  Date of Publication:1804
  Size:12°.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 10/Page 479
previous · 1 · 2 · next