NLM logo
IndexCat logo featuring National Institutes of Healths logo, National Library of Medicine logo, a head and shoulders view of John Shaw Billings, and a collection of books.
Sort by:
Results 1-2 of about 2|
documents selected.
 1. 21002561200
  Author(s):van Aengelen, P.
  Title:Instructie van het herboriseren of hoveniers oeffeninge, om thuynen en boomgaerden te bereyden, bezaeyen, beplanten, en in goede oeffeninge waer te nemen, ende te onderhouden. Als mede, hoemen kruyden, bloemen, wortels en zaden op zijn bequame tijdt vergaderen, en tot het gebruyck bewaren sal. Item van 't bereyden van alderhande nutte confituren, conserven, olien, wateren en wijnen. Met noch een hoveniers memoriael register, en een tractaet van de kracht en werckinge der medecijnen. Aldus vergaderten beschreven door P. v. Aengelen. Het tweede deel.
  Subject(s):Materia medica (Vegetable)
  Place of Publication:Amsterdam
  Date of Publication:1663
  Size:16°.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 10/Page 256
 2. 21002561210
  Author(s):van Aengelen, P.
  Title:Herbarius Kruyt- en bloemhof, of de natuerlijcke secreten en verborgentheden van besondere uytgelesene kruyden, boomen, bloemen, vruchten, mortelen, zaden, gommen, sappen ende mineralien der aerden. Oock van desselfs aert, natuer, deucht, kracht en werckinge, profijt en nuttigheyt; een bocck seer gerieflijck en gedienstigh voor de kruyt lievende hovenieren, noodigh in de huyshoudinge en voor die geene die met accidenten, miserien en gebreckenbeladen zyn. Als, een extract uyt de alder vermaerste herbarien, kruyt en medeciju boecken in 't kort by een vergadert en beschreven. Het eerste deel.
  Subject(s):Materia medica (Vegetable)
  Place of Publication:Amsterdam
  Date of Publication:1663
  Size:16°.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 10/Page 256