NLM logo
IndexCat logo featuring National Institutes of Healths logo, National Library of Medicine logo, a head and shoulders view of John Shaw Billings, and a collection of books.
Sort by:
Results 1-5 of about 5|
documents selected.
 1. 21000021130
  Title:Maandblad tegen de vervalsching van levens-middelen en handelsartikelen.
  Pagination:v. 3–20, 1886–1904.
  Place of Publication:Amsterdam
  Size:fol.
  Note(s):Current
  Language:Dutch
  Type of Resource:Journal
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 10/Page 2
 2. 21005241220
  Title:Nederlandsch militair geneeskundig Archief van de landmacht, zeemacht, het Oost- en West-Indisch leger.
  Subject(s):Medicine (Military, Periodicals and transactions of societies and congresses relating to)
  Pagination:v. 1–24, 1877–1900.
  Place of Publication:Utrecht
  Date of Publication:1877–87
  Place of Publication:Leiden
  Date of Publication:1888–1900
  Size:8°.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Journal
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 10/Page 524
 3. 21006311070
  Title:Medisch weekblad voor Noord- en Zuid-Nederland, gewijd aan de practische genees-, heel- en verloskunde onder redactie van: A. Claus, D. de Buck [et al.].
  Pagination:v. 1–11, April 7, 1894–1905.
  Place of Publication:Amsterdam
  Size:4°.
  Note(s):Current
  Language:Dutch
  Type of Resource:Journal
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 10/Page 631
 4. 21006311080
  Title:Medische Revue. Maandelijksch overzicht der binnen- en buiten-landsche literatuur voor den practiseerenden geneesheer. Uitgegeven door G. C. Nijhoff [et al.].
  Pagination:v. 1–5, April, 1901–5.
  Place of Publication:Haarlem
  Size:8°.
  Note(s):Current
  Language:Dutch
  Type of Resource:Journal
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 10/Page 631
 5. 21008571070
  Title:Militair-geneeskundig tijdschrift. Uitgegeven door J. G. Fijan [et al.].
  Pagination:v. 1–9, 1897–1905.
  Place of Publication:Haarlem
  Size:8°.
  Note(s):[Quarterly]
  Current.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Journal
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 10/Page 857