NLM logo
IndexCat logo featuring National Institutes of Healths logo, National Library of Medicine logo, a head and shoulders view of John Shaw Billings, and a collection of books.
Sort by:
Results 1-5 of about 5|
documents selected.
 1. 21002481290
  Author(s):Bogolyuboff, M. [P.]
  Title:Novîya vrachebnîya sredstva voshedshiya v meditsinu v 1893 i 1894 gg. Prilozheniye: Nazvaniya novîkh vrachebnîkh sredstv i ikh sinonimî.
  Subject(s):Materia medica (Recent additions to) [ to 1905 ]
  Place of Publication:Moskva
  Date of Publication:1895
  Size:8°.
  Note(s):[New remedies, adopted in medicine in 1893 and 1894. Appendix: Names of the new remedies and their synonyms]
  Language:Russian
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 10/Page 248
 2. 21002481300
  Author(s):Breitman, M. Y.
  Title:Novĭeĭshiya lĭekarstvennĭnîya sredstva za poslĭedniya pyat lĭet v sistematicheskom izlozhenii; rukovodstvo dlya vracheĭ i studentov.
  Subject(s):Materia medica (Recent additions to) [ to 1905 ]
  Place of Publication:S.-Peterburg
  Date of Publication:1903
  Size:8°.
  Note(s):[Recent medicinal remedies of the past five years, systematically presented; handbook for physicians and students]
  Language:Russian
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 10/Page 248
 3. 21002481520
  Author(s):Klinge, A. G.
  Title:Novîya i novĭeĭshîya lĭekarstvennîya sredstva v alfabitnom poryadkĭe, ikh khimicheskiya i fizicheskiya svoĭstva i terapevticheskoye primĭeneniye; spravochnaya kniga dlya farmatsevtov, vracheĭ, drogistov i dr.
  Subject(s):Materia medica (Recent additions to) [ to 1905 ]
  Place of Publication:S.-Peterburg
  Date of Publication:1899
  Size:8°.
  Note(s):[New and recent medicaments alphabetically arranged; their chemical and physical qualities and therapeutic uses; reference book for pharmacists, physicians, druggists, etc.]
  Language:Russian
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 10/Page 248
 4. 21002481530
  Author(s):Klinge, A. G.
  Title:Novîya i novĭeĭshîya lĭekarstvennîya sredstva v alfabitnom poryadkĭe, ikh khimicheskiya i fizicheskiya svoĭstva i terapevticheskoye primĭeneniye; spravochnaya kniga dlya farmatsevtov, vracheĭ, drogistov i dr.
  Subject(s):Materia medica (Recent additions to) [ to 1905 ]
  Pagination:2. ed.
  Place of Publication:S.-Peterburg
  Date of Publication:1902
  Size:8°.
  Language:Russian
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 10/Page 248
 5. 21002481540
  Author(s):Kotlyar, E. J.
  Title:Novĭeshiya lekarstvenniya sredstva. Dopolneniya k soch. prof. Löbisch'a. Dlya vracheĭ i studentov.
  Subject(s):Materia medica (Recent additions to) [ to 1905 ]
  Place of Publication:S.-Peterburg
  Date of Publication:1896
  Size:8°.
  Note(s):[Latest medicinal remedies. Supplements to Loebisch's work. For physicians and students]
  Language:Russian
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 10/Page 248