NLM logo
IndexCat logo featuring National Institutes of Healths logo, National Library of Medicine logo, a head and shoulders view of John Shaw Billings, and a collection of books.
Sort by:
Results 1-10 of about 35|
documents selected.
 1. 21000631300
  Author(s):Majer, Jozef, [1808–99]
  Title:Fizyologija ukladu nerwowego.
  Pagination:xv, 487 pp.
  Place of Publication:Kraków
  Publisher:D. E. Friedleina
  Date of Publication:1854
  Size:8°.
  Note(s):[Physiology of the nervous system, etc.]
  Author Note:For Biography, see Cybulski (N.) [In memoriam.] Przegl. lek., Kraków, 1899, xxxviii, 375–378, port.
  Reference Note:[In memoriam.] Now. lek., Poznań, 1899, xi, 309–315.
  K. [In memoriam.] Kryt. lek., Warszawa, 1899, iii, 229–232, [port in text].
  Peszke (J.) [In memoriam.] Gaz. lek., Warszawa, 1899, 2. s., xix, 772–784, port.
  Zieliński (E. W.) [in memoriam.] Medycyna, Warszawa, 1899, xxvii, 780–787.
  Language:Polish
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 10/Page 63
 2. 21000631350
  Author(s):Majewski, Erazm
  Title:Słownik nazwisk zoologicznych i botanicznych polskich, zawierający ludowe oraz naukowe nazwy i synonimy polskie, używane dla zwierząt i roślin od xv-go wieku aż do chwili obecnej, źródłowo zebrane i zestawione z synonimami naukowemi łacińskiemi w podwójnym porządku alfabetycznym i pomnoźone porównawczym materyałem, zaczerpniętym z innych języków słowiańskich.
  Pagination:2 v. lxiv, 546 pp., 1 l.; xlvii, xi, 808 + pp.
  Place of Publication:Warszawa
  Publisher:T. Paprocki i S-ki
  Date of Publication:1889–97
  Size:4°.
  Note(s):[Dictionary of Polish zoological and botanical names, including popular as well as scientific Polish names and synonyms given to animals and plants from the fifteenth century to the present day, originally collected and arranged with equivalent scientific Latin synonyms in double alphabetical order, and enlarged with data taken for comparison from other Slavonic languages]
  Language:Polish
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 10/Page 63
 3. 21001451310
  Author(s):Kukharzhevski, I.
  Title:Obshtshiy ocherk razvitiya semeĭnîkh otnosheniy vōōbshtshe i brachnîkh v osobennosti.
  Subject(s):Marriage
  Place of Publication:Varshava
  Date of Publication:[1901]
  Size:8°.
  Note(s):[General sketch of the development of family relationship in general, and marriage in particular]
  Language:Polish
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 10/Page 145
 4. 21002321020
  Author(s):Wiorogórski, W.
  Title:Słownik nowych środków lekarskich; podręcznik dla aptekarzy, lekarzy i materyalistów.
  Subject(s):Materia medica (Dictionaries and tables of)
  Place of Publication:Warszawa
  Date of Publication:1898
  Size:12°.
  Note(s):[Dictionary of new medicinal remedies; handbook for druggists and physicians]
  Language:Polish
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 10/Page 232
 5. 21002961060
  Author(s):Al-Rāzi, Abu Muhammad Ibn Zakariyā
  Title:Kitābun fĭ 'ljadriyi wa 'lhasabati.
  Subject(s):Measles
  Place of Publication:Beyrouth
  Date of Publication:1872
  Size:12°.
  Note(s):[Book on small-pox and measles]
  Language:Polish
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 10/Page 296
 6. 21004111070
  Author(s):Nikolski, V.
  Title:K voprosu o nedorazumĭeniyakh v. meditsinĭe i o vîkhodĭe iz nikh (opît nachalnoĭ kritiki meditsinskikh nauk).
  Subject(s):Medicine (Essays and short treatises on) [ prior to A. D. 1800, and including joint works of two or more authors ]. [ For continuation, see succeeding title .]
  Place of Publication:Varshava
  Date of Publication:1897
  Size:8°.
  Note(s):[On misunderstandings in medicine and their explanation; attempt at elementary criticism of medical sciences]
  Reprint Note:Repr. from: Varshav. Univ. Izv., 1897.
  Language:Polish
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 10/Page 411
 7. 21004171110
  Author(s):Biegański, W.
  Title:Logika medycyny czyli zasady ogólnej metodologii nauk lekarskich.
  Subject(s):Medicine (Essays and short treatises on) [ from A. D. 1800 ]. See, also, preceding title
  Place of Publication:Warszawa
  Date of Publication:1894
  Size:8°.
  Note(s):[Logic in medicine, or principles of methodology of medical sciences]
  Language:Polish
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 10/Page 417
 8. 21004171120
  Author(s):Biegański, W.
  Title:Zagadnienia ogólne z teoryi nauk lekarskich.
  Subject(s):Medicine (Essays and short treatises on) [ from A. D. 1800 ]. See, also, preceding title
  Place of Publication:Warszawa
  Date of Publication:1897
  Size:8°.
  Note(s):[Special problems from the theory of medical sciences]
  Language:Polish
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 10/Page 417
 9. 21004191280
  Title:Ksiega pamiatkowa wspoluemi siłami spisana, cnajzacmejszemu Mistrzowi, professorowi Doktorowi Medycyny Henrykowi Hoyerowi dwudziestopięcioletnią rocznicę mozolnej a uzytecznej pracy obchodzącemu w ofierze złozona przez wdzięcznych uczniow i przyjacioł jego, wpołwłascicieli Gazety lekarskiej w Warszawie dnia xx grudnia r. p. mdccclxxxiiij.
  Subject(s):Medicine (Essays and short treatises on) [ from A. D. 1800 ]. See, also, preceding title
  Place of Publication:Warszawa
  Date of Publication:[1884]
  Size:4°.
  Note(s):[Memorial volume written by many, dedicated to the master, Prof. Henryk Hoyer, on the twenty-fifth anniversary of his laborious and useful career, by his grateful pupils and friends, together with the Gazeta lekarska, in Warsaw, Deċember 25, 1884]
  Language:Polish
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 10/Page 419
 10. 21004221420
  Title:Zagadnenia z medycyny i nauk przyrodniczych. Piȩć odczytów zebrał i spolszczył W. D. Moraczewski.
  Subject(s):Medicine (Essays and short treatises on) [ from A. D. 1800 ]. See, also, preceding title
  Place of Publication:Lwów & Warszawa
  Date of Publication:1901
  Size:12°.
  Note(s):[Problems in medicine and natural sciences. Five essays collected by ...]
  Language:Polish
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 10/Page 422
first · previous · 1 · 2 · 3 · 4 · next · last