NLM logo
IndexCat logo featuring National Institutes of Healths logo, National Library of Medicine logo, a head and shoulders view of John Shaw Billings, and a collection of books.
Sort by:
Results 1-10 of about 24|
documents selected.
 1. 22001221260
  Title:Varshavskiya universitetskiya izvĭestiya. [Warsaw University communications.]
  Place of Publication:Varshava
  Date of Publication:1898–1914
  Size:8°.
  Language:Polish
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 20/Page 122
 2. 22001631430
  Author(s):Uhma
  Title:Popęd płciowy i niektóre jego zboczenia. [Venereal diseases and some of its irregularities.]
  Subject(s):Venereal diseases (Complications and sequelæ of)
  Place of Publication:Lwów & Warszawa
  Date of Publication:1901
  Size:12°.
  Language:Polish
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 20/Page 163
 3. 22002551010
  Author(s):Vinaver, M[ikhaïl Hershevich], [1873– ]
  Title:Sravnitelnaya otsĭenka terapevticheskavo dostoïnstva shtsholochnîkh soleĭ i Borzhomskoĭ vodî pri zabolĭevaniyakh pishtshevaritelnîkh organov. [Comparative estimation of the therapeutic property of alcaline salts and Borzhom water in diseases of the digestive organs.]
  Pagination:88 pp.
  Place of Publication:Varshava
  Date of Publication:[1901]
  Size:8°.
  Bound Note:Bound with: Varshav univ. izvĭest., 1901.
  Language:Polish
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 20/Page 255
 4. 22002841340
  Author(s):Neugebauer, L. A.
  Title:Przypadek przemieszczenia trzew wrodzonego. [Congenital transposition of the viscera.]
  Subject(s):Viscera (Transposition of) [ Situs viscerum inversus ]
  Place of Publication:Warszawa
  Date of Publication:1883
  Size:8°.
  Reprint Note:Repr. from: Gaz. lek., Warszawa, 1883, 2. s., iii, 679–683.
  Language:Polish
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 20/Page 284
 5. 22003141230
  Author(s):Neznamoff, E. A.
  Title:O teoriyakh zrĭeniya. [Theories of vision.]
  Subject(s):Vision (Theories of)
  Place of Publication:Varshava
  Date of Publication:[1902]
  Size:8°.
  Language:Polish
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 20/Page 314
 6. 22003351290
  Title:Voĉo de kuracistoj; monata organo per internacia korespondado de curacistoj en aferoj profesiaj, etikaj kaj cocial-medicinaj.
  Pagination:v. 1–4, 1908–11.
  Place of Publication:Lwów
  Size:8°.
  Language:Polish
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 20/Page 335
 7. 22003861350
  Author(s):Wachholz, Leon
  Title:Podręcznik medycyny sądowej z uwzględnieniem ustawodawstva austryackiego, niemieckiego i rosyjskiego dla užytku uczniów, lekarzy i prawników. [Manual of medical jurisprudence, with reference to the Austrian, German, and Russian codes, for students, physicians, and lawyers.]
  Pagination:xvii (1 l.), 648 pp., 1 pl.
  Place of Publication:Kraków
  Publisher:E. Korczyński
  Date of Publication:1899
  Size:8°.
  Language:Polish
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 20/Page 386
 8. 22004131300
  Author(s):Mukhin, N. I.
  Title:Psikhozî voĭnî i revolyutsii. [Psychoses of war and revolution.]
  Subject(s):War
  Place of Publication:Warsaw
  Date of Publication:[1909]
  Size:8°.
  Language:Polish
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 20/Page 413
 9. 22004221180
  Author(s):Tchórznicki, J.
  Title:Piekarnie warszawskie pod wzglȩdem sanitarnym. [Warsaw bakeries from a sanitary viewpoint.]
  Subject(s):Warsaw
  Place of Publication:Warszawa
  Date of Publication:1899
  Size:8°.
  Language:Polish
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 20/Page 422
 10. 22004231060
  Title:Warszawskie Towarzystwo Akcyjne Handlu Towarami Aptecznymi dawniej Zjednoczeni Aptekarze i Ludwik Spiess i Syn. Nowe środki lekarskie. Serya druga. [Warsaw Stock Association of Trading with Drugs, formerly United Druggists and Ludwig Spiess & Son. New medicinal remedies. Second series.]
  Pagination:56 pp.
  Place of Publication:Warszawa
  Publisher:F. Karpiński
  Date of Publication:1901
  Size:8°.
  Language:Polish
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 20/Page 423
previous · 1 · 2 · 3 · next