NLM logo
IndexCat logo featuring National Institutes of Healths logo, National Library of Medicine logo, a head and shoulders view of John Shaw Billings, and a collection of books.
Sort by:
Results 1-10 of about 289|
documents selected.
 1. 20200021330
  Author(s):Babanasyantz, Zakhariy [Ivanovich], [1854– ]
  Title:*K voprosu ob otpadenii pupovini u novorozhdennikh.
  Pagination:146 pp., 2 l.
  Place of Publication:Sanktpeterburg
  Publisher:I. Treĭ
  Date of Publication:1881
  Size:8°.
  Note(s):[On the falling off of the umbilical cord in the new born]
  Language:Russian
  Type of Resource:Dissertation
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 2/Page 2
 2. 20200031020
  Author(s):Babayeff-Babayan, Av[etik] Nik[itovich], [1846– ]
  Title:*Materïali k voprosu o vliyanii hidro-elektricheskikh vann na kozhnuyu chuvstvitelnost i na arterïalnoye krovyanoye davlenïe u chelovĭeka.
  Pagination:99 pp., 1 l., 6 diag.
  Place of Publication:S.-Peterburg
  Publisher:I. N. Skorokhodoff
  Date of Publication:1887
  Size:8°.
  Note(s):[Effect of hydro-electric baths on cutaneous sensibility and on arterial blood pressure in man]
  Language:Russian
  Type of Resource:Dissertation
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 2/Page 3
 3. 20200181650
  Author(s):Sudakoff, Y. V.
  Title:*K utcheniu o vydelenii potom boleznetvornykh mikrobov pri niekotorykh zaraznykh bolezniach.
  Subject(s):Bacteria (Destruction and elimination of) in living bodies
  Place of Publication:S.-Peterburg
  Date of Publication:1893
  Size:8°.
  Note(s):[On excretion of pathogenetic microbes through perspiration in some contagious diseases]
  Language:Russian
  Type of Resource:Dissertation
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 2/Page 18
 4. 20200191240
  Author(s):Kurbatoff, S. A.
  Title:*Vliyanie dĭokhtyarnoi, serouglerodnoi i chloroformnoi vod na nĭekotorîye boleznetvornîye mikroby.
  Subject(s):Bacteria (Effects of various substances on)
  Place of Publication:S.-Peterburg
  Date of Publication:1894
  Size:8°.
  Note(s):[Action of tar, sulphuro-carbonaceous and chloroform waters on some pathogenic microbes]
  Language:Russian
  Type of Resource:Dissertation
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 2/Page 19
 5. 20200221070
  Author(s):Rontaler, S.
  Title:*Sravnitelnîya bakteriologo-khimicheskiya izsliedovaniya ob otnoshenii batsilla Massovskoi cholery (cholera Massaua) k ptichyemu vibrionu Metschnikova i Koch'ovskoi zapyatoi.
  Subject(s):Bacteria (Spirillum or vibrio forms of)
  Place of Publication:S.-Peterburg
  Date of Publication:1893
  Size:8°.
  Note(s):[Comparative bacteriologo-chemico examinations on the relation of the Massaua cholera bacillus to Metschnikoff's vibrio and Koch's comma bacillus]
  [Dorpat.]
  Reference Note:Also, transl. [Abstr.] in: Arch. f. Hyg., München u. Leipz, 1894–5, xxii, 301–322.
  Language:Russian
  Type of Resource:Dissertation
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 2/Page 22
 6. 20200251070
  Author(s):Filipovski, I.
  Title:*Hemoglobin i proizvodnîya ot nevo, kak sreda dlia patogennîkh bakteriy. (Opit bakteriologo-chimicheskavo izsliedovaniya.
  Subject(s):Bacteria (Pathogenic), or as cause of disease
  Place of Publication:S.-Peterburg
  Date of Publication:1894
  Size:8°.
  Note(s):[Hæmoglobin and its derivatives as a medium for pathogenic bacteria. Bacteriologochemical researches]
  Language:Russian
  Type of Resource:Dissertation
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 2/Page 25
 7. 20200261030
  Author(s):Shiloff, P.
  Title:*Vilyanïe perekisi vodoroda na nĭekotorîya formi bolĭeznetvornikh mikroōrganizmov.
  Subject(s):Bacteria (Pathogenic), or as cause of disease
  Place of Publication:S.-Peterburg
  Date of Publication:1893
  Size:8°.
  Note(s):[The influence of hydrogen peroxide on certain disease-producing microorganisms]
  Language:Russian
  Type of Resource:Dissertation
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 2/Page 26
 8. 20200431020
  Author(s):Nikolski, S. M.
  Title:*Materiali k uchenïu o zagryaznenii mikroōrganizmami kozhi bolnikh.
  Subject(s):Bacteriology (Clinical and hygienic)
  Place of Publication:S.-Peterburg
  Date of Publication:1893
  Size:8°.
  Note(s):[Soiling of the skin of the sick by microorganisms]
  Language:Russian
  Type of Resource:Dissertation
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 2/Page 43
 9. 20200431330
  Author(s):Multanovski, I. I.
  Title:*K voprosu o pronitsayemosti dlya bakteriy stĭenok kishechnika pri neprokhodimosti yevo.
  Subject(s):Bacteriology (Intestinal)
  Place of Publication:S.-Peterburg
  Date of Publication:1895
  Size:8°.
  Note(s):[On the penetrability of the coats of the intestines by bacteria when otherwise impervious]
  Language:Russian
  Type of Resource:Dissertation
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 2/Page 43
 10. 20200511300
  Author(s):Baftalovski, E[vgr.] D[anilevich], [1855– ]
  Title:*Vliyanïe razlichnavo roda pishtshi na kachestvo i kolichestvo azotistavo metamorfoza u chelovĭeka.
  Pagination:61 pp., 1 l., 3 tab.
  Place of Publication:S.-Peterburg
  Publisher:N. A. Lebedeff
  Date of Publication:1887
  Size:8°.
  Note(s):[Effect of different kinds of food on the quality and quantity of nitrogenous metamorphosis in man]
  Language:Russian
  Type of Resource:Dissertation
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 2/Page 51
first · previous · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · next · last