NLM logo
IndexCat logo featuring National Institutes of Healths logo, National Library of Medicine logo, a head and shoulders view of John Shaw Billings, and a collection of books.
Sort by:
Results 1-10 of about 264|
documents selected.
 1. 21200111550
  Author(s):Arnstein, F.
  Title:Przyezynek do leczenia otyłości zapomocą wewnętrznego i zewnętrznego stosowania solanki ciechocińskiej, oraz kilka uwag o wewnętrznem użyciu solanki ciechocińskiej w ogólności.
  Subject(s):Obesity (Treatment of) with mineral waters
  Journal Title Abbreviation:Medycyna
  Place of Publication:Warszawa
  Date of Publication:1897
  Pagination:xxv, 532; 554.
  Note(s):[On the treatment of obesity by internal and external application of the salt water from Ciechocinek; also on the use of this water in general]
  Language:Polish
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 12/Page 11
 2. 21200111560
  Author(s):Arnstein, F.
  Title:O leczeniu balneoterapeutycznem otyłości ze szczególnem uwzględnieniem leczenia otyłości w Ciechocinku.
  Subject(s):Obesity (Treatment of) with mineral waters
  Journal Title Abbreviation:Medycyna
  Place of Publication:Warszawa
  Date of Publication:1900
  Pagination:xxvii, 338; 369.
  Note(s):[Balneologic treatment of obesity, especially by the waters of Ciechocinek]
  Language:Polish
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 12/Page 11
 3. 21200241310
  Author(s):Kośmiński, F.
  Title:Przyczynek do bezgnilnego i ściśle chirurgicznego postȩpowania wśród niektórych operacyj połoźniczych.
  Subject(s):Obstetrics (Antiseptics [ and asepsis ] in)
  Journal Title Abbreviation:Przegl. lek.
  Place of Publication:Kraków
  Date of Publication:1897
  Pagination:xxxvi, 333; 342.
  Note(s):[Contribution to antiseptic and purely surgical procedures in certain obstetric operations]
  Reference Note:Also, transl.: Centralbl. f. Gynäk., Leipz., 1897, xxi, 913–920.
  Language:Polish
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 12/Page 24
 4. 21200251490
  Author(s):Sȩkowski, W.
  Title:Metoda przeciwgnilna w połoźnictwie.
  Subject(s):Obstetrics (Antiseptics [ and asepsis ] in)
  Journal Title Abbreviation:Gaz. lek.
  Place of Publication:Warszawa
  Date of Publication:1886
  Pagination:2. s., vi, 316–322.
  Note(s):[Antiseptic method in obstetrics]
  Language:Polish
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 12/Page 25
 5. 21200251570
  Author(s):Sołowij, A.
  Title:Kilkauwag w sprawie postȩpowania przeciw- i bezgnilnego w połoznictwie.
  Subject(s):Obstetrics (Antiseptics [ and asepsis ] in)
  Journal Title Abbreviation:Przegl. lek.
  Place of Publication:Kraków
  Date of Publication:1902
  Pagination:xli, 63; 87.
  Note(s):[Antisepsis and asepsis in obstetrics]
  Language:Polish
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 12/Page 25
 6. 21200301590
  Author(s):Monsiorski, Z.
  Title:O zewnętrznem badaniu akuszeryjnem i obrocie zewnętrznym.
  Subject(s):Obstetrics (Diagnosis in)
  Journal Title Abbreviation:Gaz. lek.
  Place of Publication:Warszawa
  Date of Publication:1898
  Pagination:2. s., xviii, 1073–1080.
  Note(s):[On external obstetric examination and external version]
  Language:Polish
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 12/Page 30
 7. 21200341600
  Author(s):Sołowij, A.
  Title:O potrzebie reformy przepisów słuźbowych, nauczania i doboru połoźnych.
  Subject(s):Obstetrics (Essays and observations in)
  Journal Title Abbreviation:Przegl. lek.
  Place of Publication:Kraków
  Date of Publication:1903
  Pagination:xlii, 317; 336.
  Note(s):[Necessity for reforming the service prescriptions, instruction, and selection in obstetrics]
  Language:Polish
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 12/Page 34
 8. 21200371160
  Author(s):Jaworski, J.
  Title:Z dziejów położnictwa w dawunej Polsce; kartka historyczna.
  Subject(s):Obstetrics (History and condition of)
  Journal Title Abbreviation:Kron. lek.
  Place of Publication:Warszawan
  Date of Publication:1900
  Pagination:xxi, 435–440.
  Note(s):[Obstetrics in ancient Poland]
  Language:Polish
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 12/Page 37
 9. 21200371170
  Author(s):Jaworski, J.
  Title:O przesądach i zwyczajach ludu naszego, dotyczących pomocy dia rodzących oraz opieki nad noworodkiem.
  Subject(s):Obstetrics (History and condition of)
  Journal Title Abbreviation:Kryt. lek.
  Place of Publication:Warszawa
  Date of Publication:1901
  Pagination:v, 125; 151.
  Note(s):[Prejudices and customs of our people with regard to aid in labour and care of the new-born]
  Language:Polish
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 12/Page 37
 10. 21200381240
  Author(s):Stankiewicz, C.
  Title:Wykaz prac polskich z zakresu chorób kobiecych i położnictwa do r. 1902 wlącznie [i] za r. 1903.
  Subject(s):Obstetrics (History and condition of)
  Journal Title Abbreviation:Ginekologia
  Place of Publication:Warszawa
  Date of Publication:1903–4
  Pagination:i, 5; 122.
  Note(s):[Index of Polish works on gynecology and obstetrics up to and including 1902 and 1903]
  Language:Polish
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 12/Page 38
first · previous · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · next · last