NLM logo
IndexCat logo featuring National Institutes of Healths logo, National Library of Medicine logo, a head and shoulders view of John Shaw Billings, and a collection of books.
Sort by:
Results 1-6 of about 6|
documents selected.
 1. 21204921300
  Author(s):Kusheff, N. E.
  Title:K kazuistikĭe poslĭeūgarnîkh paralicheĭ.
  Subject(s):Paralysis (Causes and pathology of)
  Journal Title Abbreviation:Vrach
  Place of Publication:St. Petersb.
  Date of Publication:1892
  Pagination:xiii, 605.
  Note(s):[On paralysis following coal-gas poisoning]
  Language:Russian
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 12/Page 492
 2. 21204921310
  Author(s):Lapinski, M.
  Title:K voprosu o rastroĭstvĭe krovōōbrahtsheniya v oblasti paralizovannîkh nervov.
  Subject(s):Paralysis (Causes and pathology of)
  Journal Title Abbreviation:Nevrol. Vestnik
  Place of Publication:Kazan
  Date of Publication:1899
  Pagination:vii, no. 4, 134–173.
  Note(s):[Disturbance of circulation in the region of paralyzed nerves]
  Reference Note:Also, transl.: Arch. f. Physiol., Leipz., 1899, Suppl.-Bd., 477–509.
  Language:Russian
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 12/Page 492
 3. 21204921430
  Author(s):Pombrak, A. E.
  Title:Sluchaĭ paralicha nizhnikh konechnosteĭ, kak oslozhneniya pri pereloye.
  Subject(s):Paralysis (Causes and pathology of)
  Journal Title Abbreviation:Vrach
  Place of Publication:St. Petersb.
  Date of Publication:1893
  Pagination:xiv, 92–99.
  Note(s):[Paralysis of the lower extremities as a complication in gonorrhœa]
  Language:Russian
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 12/Page 492
 4. 21204921660
  Author(s):Aleksinski, I. P.
  Title:O vozmozhnosti operativnoĭ pomoshtshi pri tserebralnîkh paralichakh.
  Subject(s):Paralysis (Cerebral)
  Journal Title Abbreviation:Khirurgïa
  Place of Publication:Mosk.
  Date of Publication:1899
  Pagination:vi, 205–223.
  Note(s):[Possibility of surgical aid in cerebral paralyses]
  Language:Russian
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 12/Page 492
 5. 21204921690
  Author(s):Bekhtereff, V. M.
  Title:Svoyebraznoye raspredĭeleniye paralicha chuvstvitelnosti i dvizheniya pri porazhenii bokovîkh chasteĭ nizhnyavo otdĭela prodolgovatavo mozga i perekhodnoĭ oblasti mezhdu prodolgovatîm i spinnîm mozgom.
  Subject(s):Paralysis (Cerebral)
  Journal Title Abbreviation:Nevrol. Vestnik
  Place of Publication:Kazan
  Date of Publication:1894
  Pagination:ii, no. 1, 1–42.
  Note(s):[Peculiar distribution of paralysis of sensation and motion in injury of the lateral parts of the lower section of the medulla oblongata and the transitional region between the medulla and the cord]
  Language:Russian
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 12/Page 492
 6. 21204921700
  Author(s):Bekhtereff, V. M.
  Title:O chasttichnîkh korkovîkh i podkorkovîkh paralichakh psikhoreflektornîkh funktsiy.
  Subject(s):Paralysis (Cerebral)
  Journal Title Abbreviation:Obozr. psichiat., nevrol. [etc.]
  Place of Publication:S.-Peterb.
  Date of Publication:1906
  Pagination:xi, 689–692.
  Note(s):[Cortical and subcortical partial paralyses of the psycho-reflex functions]
  Language:Russian
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 12/Page 492