NLM logo
IndexCat logo featuring National Institutes of Healths logo, National Library of Medicine logo, a head and shoulders view of John Shaw Billings, and a collection of books.
Sort by:
Results 1-8 of about 8|
documents selected.
 1. 21201211130
  Author(s):Sletoff, N. V.
  Title:Elektroliz pri suzhenii pishtshevoda.
  Subject(s):Œsophagus (Stricture of, Treatment of) by electrolysis
  Journal Title Abbreviation:Med. Obozr.
  Place of Publication:Mosk.
  Date of Publication:1899
  Pagination:li, 250–257.
  Note(s):[Electrolysis in stricture of the œsophagus]
  Language:Russian
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 12/Page 121
 2. 21201211140
  Author(s):Sletoff, N. V.
  Postnikoff, P. I.
  Title:Elektroliz pri rubtsevom suzhenii pishtshevoda.
  Subject(s):Œsophagus (Stricture of, Treatment of) by electrolysis
  Journal Title Abbreviation:Vrach
  Place of Publication:St. Petersb.
  Date of Publication:1901
  Pagination:xxii, 14–16.
  Note(s):[Electrolysis in cicatricial stricture of the œsophagus]
  Language:Russian
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 12/Page 121
 3. 21201211160
  Author(s):Zeldovich, Y. B.
  Title:Lĭecheniye rubtsevikh suzheniy pishtshevoda elektrolizom.
  Subject(s):Œsophagus (Stricture of, Treatment of) by electrolysis
  Journal Title Abbreviation:Russk. Vrach
  Place of Publication:S.-Peterb.
  Date of Publication:1903
  Pagination:ii, 8.
  Note(s):[Treatment of cicatricial stricture of the œsophagus by electrolysis]
  Language:Russian
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 12/Page 121
 4. 21201211270
  Author(s):Dobromîsloff, V. D.
  Title:Sluchaĭ izsĭecheniya kuska iz pishtshevoda, v grudnom yevo otdĭelĭe, po chrezlyokhochnoplevnomu sposobu.
  Subject(s):Œsophagus (Surgery of)
  Journal Title Abbreviation:Vrach
  Place of Publication:St. Petersh
  Date of Publication:1900
  Pagination:xxi, 846–849.
  Note(s):[Excision of a piece of the thoracic portion of the œsophagus by the interpulmonary-pleural method]
  Language:Russian
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 12/Page 121
 5. 21201211280
  Author(s):Dobromîsloff, V. D.
  Title:K voprosu o rezektsii pishtshevoda v grudnom yevo otdĭelĭe po chrezplevralnomu sposobu.
  Subject(s):Œsophagus (Surgery of)
  Journal Title Abbreviation:Russk. chir. arch.
  Place of Publication:S.-Peterb.
  Date of Publication:1903
  Pagination:xix, 590–608.
  Note(s):[Resection of the thoracic portion of the œsophagus through the pleura]
  Language:Russian
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 12/Page 121
 6. 21201211390
  Author(s):Mandelberg, L. E.
  Title:Izsĭecheniye uchastka pishtshevoda, predvaritelnoye nalozheniye svishtsha; ezofagoplastika.
  Subject(s):Œsophagus (Surgery of)
  Journal Title Abbreviation:Russk. chir. arch.
  Place of Publication:S.-Peterb.
  Date of Publication:1903
  Pagination:xix, 609–618.
  Note(s):[Excision of part of the œsophagus: preliminary fistula]
  Language:Russian
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 12/Page 121
 7. 21201211450
  Author(s):Rozanoff, V. P.
  Title:Polnoye udaleniye gortani i rezektsiya pishtshevoda; avtoezofagoplastika.
  Subject(s):Œsophagus (Surgery of)
  Journal Title Abbreviation:Khirurgia
  Place of Publication:Mosk.
  Date of Publication:1904
  Pagination:xv, 25–34.
  Note(s):[Complete removal of the larynx and resection of the œsophagus; autoœsophagoplastic surgery]
  Language:Russian
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 12/Page 121
 8. 21201211640
  Author(s):Preĭs, N.
  Title:Sifilis pishtshevoda.
  Subject(s):Œsophagus (Syphilis of)
  Journal Title Abbreviation:Meditsina
  Place of Publication:St. Petersb.
  Date of Publication:1898
  Pagination:x, no. 43, 5–10.
  Note(s):[... of the œsophagus]
  Language:Russian
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 12/Page 121