NLM logo
IndexCat logo featuring National Institutes of Healths logo, National Library of Medicine logo, a head and shoulders view of John Shaw Billings, and a collection of books.
Sort by:
Results 1-10 of about 407|
documents selected.
 1. 20900171740
  Author(s):Mansuroff, N.
  Title:Sluchaĭ prodolzhitelnavo zaderzhaniya poslĭeda.
  Subject(s):Labor (Complicated) from adherent or retained placenta
  Journal Title Abbreviation:Akusherka
  Place of Publication:Odessa
  Date of Publication:1902
  Pagination:xiii, 153–156.
  Note(s):[Prolonged retention of the placenta]
  Language:Ukranian
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 9/Page 17
 2. 20900211140
  Author(s):Frolova, Marïa
  Title:Sluchaĭ skleïvaniya naruzhnavo zĭeva matki pri rodakh.
  Subject(s):Labor (Complicated) through the cervix uteri. [ Elongation, obstruction, rigidity .]
  Journal Title Abbreviation:Akusherka
  Place of Publication:Odessa
  Date of Publication:1896
  Pagination:vii, 401.
  Note(s):[Occlusion of external os in labor]
  Language:Ukranian
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 9/Page 21
 3. 20900221060
  Author(s):Voĭnalovich, E.
  Title:Rodî pri polnom zaroshtshenii sheĭki matki.
  Subject(s):Labor (Complicated) through the cervix uteri. [ Elongation, obstruction, rigidity .]
  Journal Title Abbreviation:Akusherka
  Place of Publication:Odessa
  Date of Publication:1895
  Pagination:vi, 64.
  Note(s):[Labor in complete obliteration of the cervix uteri]
  Language:Ukranian
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 9/Page 22
 4. 20900361160
  Author(s):Rĭeznikoff, O. A.
  Title:Sluchaĭ vesma trudnikh rodov vslĭedstviye chrezmĭernoï velichinî ploda; nĭeskoiko slov po povodu operatsii “cleidotomia” prof. V. I. Fenomenova.
  Subject(s):Labor (Complicated) from disproportion, tumors, disease, or death of fætus
  Journal Title Abbreviation:Yuzhno-russk. med. gaz.
  Place of Publication:Odessa
  Date of Publication:1896
  Pagination:v. 425–427.
  Note(s):[Case of very difficult labor because of extreme size of fœtus; remarks on Fenomenoff's operation of cleidotomy]
  Language:Ukranian
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 9/Page 36
 5. 20900861750
  Author(s):Kutukova
  Title:Sluchaĭ slishkom korotkoĭ pupovinî.
  Subject(s):Labor (Complicated) through the umbilical cord
  Journal Title Abbreviation:Akusherka
  Place of Publication:Odessa
  Date of Publication:1895
  Pagination:vi, 40.
  Note(s):[A very short umbilical cord]
  Language:Ukranian
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 9/Page 86
 6. 20900921290
  Author(s):Khazau, S. I.
  Title:Orodorazrĭeshenii pomoshtshyu shtshiptsov.
  Subject(s):Labor (Instrumental)
  Journal Title Abbreviation:Akusherka
  Place of Publication:Odessa
  Date of Publication:1896
  Pagination:vii, 295–299.
  Note(s):[On labor completed by forceps]
  Language:Ukranian
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 9/Page 92
 7. 20900961460
  Author(s):Drenteln, E. S.
  Title:Zamedleniye perioda otkrîtiya v rodakh i vedeniye yevo.
  Subject(s):Labor (Lingering)
  Journal Title Abbreviation:Akusherka
  Place of Publication:Odessa
  Date of Publication:1894
  Pagination:v, 151–154.
  Note(s):[Prolongation of the period of opening of the os, and its treatment]
  Language:Ukranian
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 9/Page 96
 8. 20900991030
  Author(s):Ambrozhevich, P. M.
  Title:Proiskhozhdeniye i preduprezhdeniye poslĭerodovovo zabolĭevaniya; antiseptika i aseptika.
  Subject(s):Labor (Management of)
  Journal Title Abbreviation:Akusherka
  Place of Publication:Odessa
  Date of Publication:1893
  Pagination:iv, 205–210.
  Note(s):[Origin and prevention of puerperal diseases; antiseptics and aseptics]
  Language:Ukranian
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 9/Page 99
 9. 20901001770
  Author(s):Ivanoff, A. I.
  Title:K sokhraneniyu promezhnosti vo vremya rodov.
  Subject(s):Labor (Management of)
  Journal Title Abbreviation:Yuzhno-russk. med. gaz.
  Place of Publication:Odessa
  Date of Publication:1893
  Pagination:ii. 243; 259.
  Note(s):[Preservation of the perineum in labor]
  Language:Ukranian
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 9/Page 100
 10. 20901011500
  Author(s):Mansuroff, N.
  Title:O vliyanii smazîvaniya kokaïnom polovîkh tochek v nosu (Genitalstellen nasi) dlya obezbolivaniya rodov.
  Subject(s):Labor (Management of)
  Journal Title Abbreviation:Akusherka
  Place of Publication:Odessa
  Date of Publication:1899
  Pagination:x, 225–227.
  Note(s):[On the influence of painting sexual points of the nose on rendering labor painless]
  Language:Ukranian
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 9/Page 101
first · previous · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · next · last