NLM logo
IndexCat logo featuring National Institutes of Healths logo, National Library of Medicine logo, a head and shoulders view of John Shaw Billings, and a collection of books.
Sort by:
Results 1-10 of about 11|
documents selected.
 1. 22104041010
  Title:Zapiski Uralskavo meditsinskavo Obshtshestva v g. Yekaterinburgĭe. Mémoires de la Société ouralienne de médecine à Ekatérinebourg.
  Pagination:v. 1–6. [1890–91 to 1895–6.]
  Place of Publication:Perm & Yekaterinburg
  Date of Publication:1891–3
  Size:8°.
  Language:Russian
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 21/Page 404
 2. 22104041020
  Title:Zapiski Yekaterinoslavskavo Meditsinskavo Obshtshestva v g. Yekaterinoslavĭe. Mémoires de la Socièté de médecine à Ekaterinoslawe. [1891–2.]
  Place of Publication:Yekaterinoslav
  Date of Publication:1892
  Size:8°.
  Language:Russian
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 21/Page 404
 3. 22104041110
  Title:Zaraznîya bolĭezni domashnikh zhivotnîkh, opasnîya dlya chelovĭeka. [Infectious diseases of domestic animals, dangerous to man.]
  Pagination:94 pp.
  Place of Publication:S.-Peterburg
  Date of Publication:1900
  Size:12°.
  Note(s):Sputnik zdorov. Suppl., 1900, no. 9.
  Language:Russian
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 21/Page 404
 4. 22104041150
  Author(s):Zargaroff, N[ikita] D[avidovich], [1859– ]
  Title:*Krovyanaya reaktsiya pri eksperimentalnom stolbnyakĭe. [Blood reaction in experimental tetanus.]
  Pagination:96 pp.
  Place of Publication:S.-Peterburg
  Date of Publication:1899
  Size:8°.
  Language:Russian
  Type of Resource:Dissertation
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 21/Page 404
 5. 22104041160
  Author(s):Zarĭetski, S[egĭeĭ] G[eorgiyevich], [1880– ]
  Title:*Rentgenizatsiya yaïchnikov, yeya blizhaĭshiye i otdalyonnîye rezultatî v svyazi s vliyaniyem na techeniye beremennosti; eksperimentalnoye izslĭedovaniye. [Röntgenization of the ovaries, its immediate and its remote results, in connection with its influence upon the course of pregnancy; experimental investigation.]
  Pagination:ii, 282 pp., 1 l.
  Place of Publication:S.-Peterburg
  Publisher:A. S. Suvorin
  Date of Publication:1908
  Size:8°.
  Language:Russian
  Type of Resource:Dissertation
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 21/Page 404
 6. 22104041180
  Author(s):Zarin, E[duard] Ya[kovlevich], [1876– ]
  Title:*O galenovîkh preparatakh iz torgovîkh sortov valerianî. [Galenic preparations from commercial valerian.]
  Pagination:43 pp., 1 l.
  Place of Publication:S.-Peterburg
  Publisher:Ye. Tile preyomn.
  Date of Publication:1908
  Size:8°.
  Language:Russian
  Type of Resource:Dissertation
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 21/Page 404
 7. 22104041190
  Author(s):Zarkevich, N[ikolaĭ] I[vanovich], [1855– ]
  Title:*Materialî k ucheniyu o dermoïdnîkh ovarialnîkh kistakh v patologo-anatomicheskom i klinicheskom otnoshenii. [Dermoid ovarian cysts, pathology and semeiology.]
  Pagination:viii, 476 pp., 1 l., 2 pl.
  Place of Publication:S.-Peterburg
  Publisher:V. V. Komaroff
  Date of Publication:1899
  Size:8°.
  Language:Russian
  Type of Resource:Dissertation
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 21/Page 404
 8. 22104041280
  Author(s):Drakin, I. N.
  Title:[In memoriam.]
  Subject(s):Zarubin , Ivan Kondratyevich [1835–1904]
  Journal Title Abbreviation:Khirurgïa
  Place of Publication:Mosk.
  Date of Publication:1904
  Pagination:xv, 473–483.
  Language:Russian
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 21/Page 404
 9. 22104041300
  Author(s):Zarzhetski, K[onstantin] A[damovich], [1872– ]
  Title:*Otdalyonnîye rezultatî radikalnîkh operatsiy pakhovîkh grîzh po dannîm Akademicheskoĭ Khirurgicheskoĭ Kliniki za 1895–1906 gg., v svyazi s eksperimentalnoĭ provĭerkoĭ anatomicheskikh osnovaniy operatsii Bassini. [Remote results of radical operations for inguinal hernia, according to the data of the Academic Surgical Clinic for 1895–1906, in connection with the experimental verification of the anatomical foundations of Bassini's operation.]
  Pagination:122 pp., 4 l., 2 pl.
  Place of Publication:S.-Peterburg
  Publisher:P. P. Soĭkin
  Date of Publication:1908
  Size:8°.
  Language:Russian
  Type of Resource:Dissertation
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 21/Page 404
 10. 22104041320
  Author(s):Zasidatel, V[itold] I[vanovich], [1878– ]
  Title:Kratkiy ocherk obyektivnîkh diagnosticheskikh priznakov, opisannîkh Babinskim. [Brief sketch of Babinski's diagnostic signs.]
  Pagination:30 pp.
  Place of Publication:S.-Peterburg
  Publisher:[Tvo. “Gramotnost”]
  Date of Publication:1910
  Size:16°.
  Language:Russian
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 21/Page 404
previous · 1 · 2 · next