NLM logo
IndexCat logo featuring National Institutes of Healths logo, National Library of Medicine logo, a head and shoulders view of John Shaw Billings, and a collection of books.
Sort by:
Results 1-10 of about 13|
documents selected.
 1. 22103841090
  Author(s):Neshtshadimenko, M.
  Title:O drozhzhevom nagnoyenii (k patogenezu drozhzheĭ). [Yeast suppuration (pathogenesis of yeast).]
  Subject(s):Yeasts (Pathogenic)
  Journal Title Abbreviation:Univ. Izvĭest. Kiev
  Date of Publication:1899
  Pagination:xxxix.
  Note(s):[Protok. Fiz.-med. Obsh. 1897–8121–125]
  Language:Russian
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 21/Page 384
 2. 22103841250
  Author(s):Solovyeff, N. A.
  Title:Eksperimentalnoye izslĭedovaniye patogennavo vliyaniya drozhzhevîkh gribkov (Saccharomyces neoformans Sanfelice) na zhivotnîy organizm. [Experimental investigation of the pathogenic influence of ... on the animal organism.]
  Subject(s):Yeasts (Pathogenic)
  Journal Title Abbreviation:Med. Obozr.
  Place of Publication:Mosk.
  Date of Publication:1904
  Pagination:lxii, 112–117.
  Language:Russian
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 21/Page 384
 3. 22103841330
  Author(s):Yefimoff, A[leksandr] I[vanovich], [1872– ]
  Title:Sifilis v russkoĭ derevnĭe, yevo kharakternîya chertî i vliyaniye na sanitarnoye polozheniye naseleniya. [Syphilis in the Russian village; its characteristic features, and influence upon the sanitary condition of the population.]
  Pagination:ii, 294 pp., 1 map, 14 tab. [on 9 l.] 10 diag.
  Place of Publication:Kazan
  Publisher:V. M. Klyushnikoff
  Date of Publication:1902
  Size:8°.
  Language:Russian
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 21/Page 384
 4. 22103841340
  Author(s):Yefimoff, I[van] I[vanovich], [1864– ]
  Title:*Eksperimentalnîya dannîya k etiologii tsîngi. [Experimental data on the etiology of scurvy.]
  Pagination:89 pp., 4 l., 1 pl.
  Place of Publication:S.-Peterburg
  Date of Publication:1898
  Size:8°.
  Language:Russian
  Type of Resource:Dissertation
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 21/Page 384
 5. 22103841350
  Author(s):Yegoroff, Aleksandr [Semyonvovich], [1851– ]
  Title:*K voprosu ob amiloïdnom pererozhdenii lyokhkikh. [On amyloid degeneration of the lungs.]
  Pagination:34 pp., 1 l.
  Place of Publication:S.-Peterburg
  Date of Publication:1890
  Size:8°.
  Language:Russian
  Type of Resource:Dissertation
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 21/Page 384
 6. 22103841360
  Author(s):Yegoroff, Grigoriy [Nikolayevich], [1853– ]
  Title:*Khimicheskiy sostav i usvoyayemost Astrakhanskoĭ i Salyanskoĭ payusnoĭ ikrî. [Chemical composition and assimilability of pressed caviar from Astrakhan and Salyau.]
  Pagination:56 pp., 1 l., 1 tab.
  Place of Publication:S.-Peterburg
  Publisher:A. V. Pozharova
  Date of Publication:1890
  Size:8°.
  Language:Russian
  Type of Resource:Dissertation
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 21/Page 384
 7. 22103841370
  Author(s):Yegoroff, N[ikolaĭ Grigoryevich]
  Title:Osnovî meditsinskoĭ fiziki; rukovodstvo dlya vracheĭ i studentov. [Principles of medical physics; manual for physicians and students.]
  Pagination:2 p. l., 406 pp., 1 l.
  Place of Publication:S.-Peterburg
  Publisher:Ya. Treĭ
  Date of Publication:1886
  Size:8°.
  Note(s):On cover: 1887.
  Language:Russian
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 21/Page 384
 8. 22103841380
  Author(s):Yegoroff, Ya[kov] Ye[fimovich], [1870– ]
  Title:*Vliyaniye pishtshevîkh uslovnîkh refleksov drug na druga. [Influence of conditional food reflexes upon one another.]
  Pagination:114 pp.
  Place of Publication:S.-Peterburg
  Publisher:tip. Glavn. Upravl. Udĭelov
  Date of Publication:1911
  Size:8°.
  Language:Russian
  Type of Resource:Dissertation
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 21/Page 384
 9. 22103841390
  Author(s):Yegorovski, Anatoliy [Pyotrovich], [1857– ]
  Title:*K voprosu o morfologicheskikh izmĭeneniyakh bĭelîkh sharikov v krovenosnîkh sosudakh. [On the morphological changes of the white corpuscles in the blood vessels.]
  Pagination:89 pp., 2 l.
  Place of Publication:Sanktpeterburg
  Publisher:E. Arngold
  Date of Publication:1894
  Size:8°.
  Language:Russian
  Type of Resource:Dissertation
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 21/Page 384
 10. 22103841420
  Author(s):Russkikh, N. A.
  Title:Otrîvok iz mediko-topografii Yekaterinburgskavo uyezda. [Medico-topographical sketch of the district of Yekaterinburg.]
  Subject(s):Yekaterinburg
  Place of Publication:Yekaterinburg
  Date of Publication:1892
  Size:8°.
  Language:Russian
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 21/Page 384
previous · 1 · 2 · next