NLM logo
IndexCat logo featuring National Institutes of Healths logo, National Library of Medicine logo, a head and shoulders view of John Shaw Billings, and a collection of books.
Sort by:
Results 1-10 of about 16|
documents selected.
 1. 22103741020
  Author(s):Yablonski, Ye[vgeniy] K[irillovich], [1873– ]
  Title:*Sevastopol v mediko-topograficheskom otnoshenii. [Sebastopol from a medico-topographical viewpoint.]
  Pagination:1 p. l., 209 pp., 1 l.
  Place of Publication:S.-Peterburg
  Publisher:tip. Shtaba Otd. Korp. Zhandarm.
  Date of Publication:1908
  Size:8°.
  Language:Russian
  Type of Resource:Dissertation
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 21/Page 374
 2. 22103741030
  Author(s):Yablonski, Yu[lian] M[ikhaĭlovich], [1867– ]
  Title:*Spetsificheskoye zabolĭevaniye sobak, teryayushtshikh sok podzheludochnoĭ zhelyozî; eksperimentalnoye izslĭedovaniye. [Specific disease of dogs who lose their pancreatic juice; experimental investigation.]
  Pagination:31 pp., 1 l.
  Place of Publication:S.-Peterburg
  Publisher:S. V. Volpyanski
  Date of Publication:1894
  Size:8°.
  Language:Russian
  Type of Resource:Dissertation
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 21/Page 374
 3. 22103741090
  Author(s):Yagn, P[yotr Pyotrovich], [1866– ]
  Title:*O vzaïmodĭeĭstvii atsidofilnîkh bakteriy i palochek bryushnovo tifa. [The mutual action of acidophilic bacteria and the typhoid fever bacilli.]
  Pagination:127 pp., 2 l.
  Place of Publication:S.-Peterburg
  Publisher:P. P. Soĭkin
  Date of Publication:1908
  Size:8°.
  Language:Russian
  Type of Resource:Dissertation
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 21/Page 374
 4. 22103741100
  Author(s):Yagodinski, Aleksandr Evgeniyevich, [1858– ]
  Title:*Patologo-anatomicheskiya izmĭeneniya golovnavo mozga pri eklampsii beremennîkh. [... changes in the brain in puerperal eclampsia.]
  Pagination:105 pp., 3 1., 2 pl.
  Place of Publication:S.-Peterburg
  Publisher:M. I. Minkoff
  Date of Publication:1895
  Size:8°.
  Language:Russian
  Type of Resource:Dissertation
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 21/Page 374
 5. 22103741110
  Author(s):Yagolkovski, L[eon-Zakhariy] F[ilippovich], [1869– ]
  Title:*K voprosu ob ostrom i podostrom otravlenii formaldehidom; simptomatologiya i patologo-anatomicheskiya izmĭeneniya v pecheni i pochkakh u zhivotnîkh. [Acute and subacute formaldehyde poisoning; symptomatology and pathological anatomy of the liver and kidneys of animals.]
  Pagination:131 pp., 2 l.
  Place of Publication:S.-Peterburg
  Publisher:V. P. Meshtsherski
  Date of Publication:1902
  Size:8°.
  Language:Russian
  Type of Resource:Dissertation
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 21/Page 374
 6. 22103741150
  Author(s):Yakhontoff, K. M.
  Title:K ucheniyu o khromaffinnoĭ sistemĭe; stroyeniye dobavochnîkh organov simpaticheskavo nerva u chelovĭeka (Nebenorgane des Sympathicus, Zuckerkandl). [On the chromaffin system; structure of additional organs of the sympathetic nerve in man (Nebenorgane des Sympathicus, Zuckerkandl).]
  Pagination:1 p. l., 96 pp., 1 l., 3 pl.
  Place of Publication:Kazan
  Publisher:tipo-lit. Imp. Univ.
  Date of Publication:1913
  Size:8°.
  Language:Russian
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 21/Page 374
 7. 22103741160
  Author(s):Yakimenko, Ya[kov] G[rigoryevich], [1858– ]
  Title:*O vliyanii neĭtralnîkh soleĭ na progorkayemost zhirov. [Influence of neutral salts on the rancidity of fats.]
  Pagination:46 pp., 2 l.
  Place of Publication:S.-Peterburg
  Date of Publication:1899
  Size:8°.
  Language:Russian
  Type of Resource:Dissertation
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 21/Page 374
 8. 22103741170
  Author(s):Yakobiy, A. I.
  Title:Ugasaniye inorodcheskikh plemyon sĭevera. [The extinction of the aborigines of the north.]
  Pagination:1 p. l., 68 pp.
  Place of Publication:S.-Peterburg
  Date of Publication:1893
  Size:8°.
  Language:Russian
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 21/Page 374
 9. 22103741180
  Author(s):Yakobson, Aleksandr Vasilyevich, [1849– ]
  Title:Otvĭet na retsenzii Prof. S. P. Botkina. [Reply to Prof. S. P. Botkin's criticisms.]
  Pagination:84 pp.
  Place of Publication:S.-Peterburg
  Publisher:Y. Treĭ
  Date of Publication:1889
  Size:8°.
  Note(s):[Shelved in: B. 362]
  Language:Russian
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 21/Page 374
 10. 22103741190
  Author(s):Yakobson, Yuliy-Vilhelm Leopoldovich, [1869– ]
  Title:*K voprosu o vlagalishtshnom chrevosĭechenii pri nĭekotorîkh zabolĭevaniyakh pridatkov matki. [Vaginal laparotomy in various diseases of the uterine adnexa.]
  Pagination:429 pp., 4 l.
  Place of Publication:S.-Peterburg
  Publisher:M. Y. Minkoff
  Date of Publication:1903
  Size:8°.
  Language:Russian
  Type of Resource:Dissertation
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 21/Page 374
previous · 1 · 2 · next