NLM logo
IndexCat logo featuring National Institutes of Healths logo, National Library of Medicine logo, a head and shoulders view of John Shaw Billings, and a collection of books.
Sort by:
Results 1-6 of about 6|
documents selected.
 1. 22103181080
  Author(s):Subbotin, M. S.
  Title:Povrezhdeniya vōōbshtshe; povrezhdeniya travmaticheskiya, khimicheskiya, termicheskiya i elektricheskiya. [Injuries in general; traumatic, chemical, thermic, and electric injuries.]
  Subject(s):Wounds and accidents
  Place of Publication:S.-Peterburg
  Date of Publication:1909
  Size:8°.
  Language:Russian
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 21/Page 318
 2. 22103181100
  Author(s):Zagoryanski-Kisel, V. P.
  Title:*Travmaticheskiya povrezhdeniya, ozhogi i obmarazhivaniya sredi grazhdanskavo naseleniya S.-Peterburga, s 1884 po 1895 god; statisticheskiy material k voprosu o podanii pomoshtshi postradavshim v nestchastnîkh sluchayakh. [Traumatic injuries, burns, and frostbites amidst the civil population of St. Petersburg, 1884–95; statistics on aid in unfortunate cases.]
  Subject(s):Wounds and accidents
  Place of Publication:S.-Peterburg
  Date of Publication:1896
  Size:8°.
  Language:Russian
  Type of Resource:Dissertation
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 21/Page 318
 3. 22103181280
  Author(s):Dagayeff, L. T.
  Title:K kazuïstikĭe rĭedkikh travm. [Rare traumata.]
  Subject(s):Wounds and accidents
  Journal Title Abbreviation:Voyenno-med. J.
  Place of Publication:St. Petersb.
  Date of Publication:1910
  Pagination:ccxxviii, med.-spec. pt., 674–676.
  Language:Russian
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 21/Page 318
 4. 22103181580
  Author(s):Levitski, A. P.
  Title:Znacheniye povrezhdeniy v obshtshestvennoĭ zhizni i, v chastnosti, dlya goroda Moskvî. [Significance of injuries in public life and especially for the city of Moscow.]
  Subject(s):Wounds and accidents
  Journal Title Abbreviation:Vrach
  Place of Publication:St. Petersb.
  Date of Publication:1900
  Pagination:xxi, 1519–1522.
  Language:Russian
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 21/Page 318
 5. 22103181590
  Author(s):Levonevski, P. K.
  Title:Nĭeskolko sluchayev travmaticheskikh povrezhdeniy golovî, grudnoĭ i bryushnoĭ polosteĭ. [Several cases of traumatic injuries of the head, chest, and abdomen.]
  Subject(s):Wounds and accidents
  Journal Title Abbreviation:Voyennomed. J.
  Place of Publication:St. Petersb.
  Date of Publication:1906
  Pagination:ccxvii, med.-spec. pt., 391–408.
  Language:Russian
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 21/Page 318
 6. 22103181650
  Author(s):Malis, Yu. G.
  Title:Khirurgicheskaya otsĭenka konechnîkh poslĭedstviy traūmaticheskikh povrezhdeniy. [Surgical estimation of the end results of traumatic injuries.]
  Subject(s):Wounds and accidents
  Journal Title Abbreviation:Russk. Vrach
  Place of Publication:S.-Peterb.
  Date of Publication:1909
  Pagination:viii, 302–306.
  Language:Russian
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 21/Page 318