NLM logo
IndexCat logo featuring National Institutes of Healths logo, National Library of Medicine logo, a head and shoulders view of John Shaw Billings, and a collection of books.
Sort by:
Results 1-10 of about 1,393|
documents selected.
 1. 22000011050
  Author(s):V., M.
  Title:Putevoditel po kurortam i morskim kupanyam baltiyskavo poberezhya. [Guide to the health resorts and sea baths along the Baltic shore.]
  Pagination:78 pp., 1 l., 1 map.
  Place of Publication:S.-Peterburg
  Publisher:V. K. Simanski
  Date of Publication:1892
  Size:8°.
  Language:Russian
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 20/Page 1
 2. 22000011200
  Author(s):Zelenetski, A. M.
  Title:*O zagranichnîkh i russkikh lĭetnikh shkolnîkh koloniyakh (ikh razvitiye, sovremennoye sostoyaniye i vliyaniye na fizicheskoye razvitiye dĭeteĭ). [Foreign and Russian summer school colonies; their development, present state, and influence upon the physical development of children.]
  Subject(s):Vacation colonies
  Place of Publication:S.-Peterburg
  Date of Publication:1908
  Size:8°.
  Language:Russian
  Type of Resource:Dissertation
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 20/Page 1
 3. 22000011320
  Author(s):Daniloff, N. P.
  Title:O shkolnîkh lĭetnikh koloniyakh. [Summer school colonies.]
  Subject(s):Vacation colonies
  Journal Title Abbreviation:Med. Obozr.
  Place of Publication:Mosk.
  Date of Publication:1911
  Pagination:lxxv, 969–985.
  Language:Russian
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 20/Page 1
 4. 22000021080
  Author(s):Orloff, I. I.
  Title:Moskovskiya gorodskiya lĭetniya shkolnîya kolonii. [The Moscow municipal summer school colonies.]
  Subject(s):Vacation colonies
  Journal Title Abbreviation:Vestnik obsh. hig., sudeb. i prakt. med.
  Place of Publication:St. Petersb.
  Date of Publication:1910
  Pagination:xlvi, pt. 2, 1079; 1299.
  Language:Russian
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 20/Page 2
 5. 22000031740
  Author(s):Nikolski
  Title:K voprosu ob ospoprivivanii. [On vaccination.]
  Subject(s):Vaccination
  Journal Title Abbreviation:Vrach. Vaidom.
  Place of Publication:St. Petersb.
  Date of Publication:1883
  Pagination:viii, 4194–4196.
  Language:Russian
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 20/Page 3
 6. 22000031770
  Author(s):Potuloff, N. N.
  Title:K voprosu ob ospoprivivanii. [On vaccination.]
  Subject(s):Vaccination
  Journal Title Abbreviation:Trudi vtor. syezda Russk. vrach. v Mosk.
  Date of Publication:1887
  Pagination:ii, pub. med., 88–93.
  Language:Russian
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 20/Page 3
 7. 22000041030
  Author(s):Violi
  Title:De la vaccination.
  Subject(s):Vaccination
  Journal Title Abbreviation:Compt.-rend. Cong. internat. de méd. 1897
  Place of Publication:Mosc.
  Date of Publication:1898
  Pagination:iii, sect. 6, 399.
  Language:Russian
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 20/Page 4
 8. 22000041150
  Author(s):Dembo, G. I.
  Title:*K voprosu ob oslozhneniyakh pri predokhranitelnom ospoprivivanii (o t. n. vaktsinalnoĭ rozhĭe). [Complication of vaccination (so-called vaccinal erysipelas).]
  Subject(s):Vaccination (Abnormities, accidents, complications and sequelæ of)
  Place of Publication:S.-Peterburg
  Date of Publication:1902
  Size:8°.
  Language:Russian
  Type of Resource:Dissertation
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 20/Page 4
 9. 22000041180
  Author(s):Gubert, V. [O.]
  Title:*Klinicheskoye techeniye vaktsinnavo protsessa i yevo glavnĭeĭshiya ukloneniya u chelovĭeka. [Clinical course of the vaccination process and its chief variations in man.]
  Subject(s):Vaccination (Abnormities, accidents, complications and sequelæ of)
  Place of Publication:S.-Peterburg
  Date of Publication:1898
  Size:8°.
  Language:Russian
  Type of Resource:Dissertation
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 20/Page 4
 10. 22000061220
  Author(s):Petroff, N. V.
  Title:Raspad i ospoprivivaniye. [Detritus and vaccination.]
  Subject(s):Vaccination (Abnormities, accidents, complications and sequelæ of)
  Journal Title Abbreviation:Vrach
  Place of Publication:St. Petersb.
  Date of Publication:1885
  Pagination:vi, 132; 148.
  Language:Russian
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 20/Page 6
first · previous · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · next · last