NLM logo
IndexCat logo featuring National Institutes of Healths logo, National Library of Medicine logo, a head and shoulders view of John Shaw Billings, and a collection of books.
Sort by:
Results 1-10 of about 1,714|
documents selected.
 1. 21400021150
  Author(s):Przhibîtek, S[tanislav Aleksandrovich], [1852– ]
  Title:*Nĭekotorîye produktî okisleniya mnogoatomnîkh spirtov.
  Pagination:38 pp., 1 l.
  Place of Publication:S.-Peterburg
  Publisher:V. F. Demakoff
  Date of Publication:1881
  Size:8°.
  Note(s):[Certain products of oxydation of polyatomic alcohols]
  Language:Russian
  Type of Resource:Dissertation
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 14/Page 2
 2. 21400021160
  Author(s):Przhibîtek, S[tanislav Aleksandrovich], [1852– ]
  Title:Kratkiy kurs farmatsii i farmakognozii; po lektsiyam sostavili A. Livanoff i E. Rippe.
  Pagination:2. ed. 195 pp., 2 l.
  Place of Publication:S.-Peterburg
  Publisher:N. P. Petroff
  Date of Publication:1899
  Size:8°.
  Note(s):[Brief course of pharmacy and pharmacognosy; compiled by ...]
  Language:Russian
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 14/Page 2
 3. 21400021170
  Author(s):Przhibîtek, S[tanislav Aleksandrovich], [1852– ]
  Title:Otchot S.-Peterburgskoĭ gorodskoĭ laboratorii za 1898 god.
  Pagination:142 pp., 1 map.
  Place of Publication:S.-Peterburg
  Publisher:[M. Shreder]
  Date of Publication:1899
  Size:8°.
  Note(s):[Report of the Municipal Laboratory of St. Petersburg for 1898]
  Language:Russian
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 14/Page 2
 4. 21400021180
  Author(s):Przhikhodzki, E[mil Mikhail] I[vanovich], [1864– ]
  Title:*K voprosu o pitatelno-funktsionalnom mekhanizmĭe nervnoĭ klĭetki.
  Pagination:1 p. l., 346, vii pp., 4 l., 1. pl.
  Place of Publication:Varshava
  Date of Publication:1904
  Size:8°.
  Note(s):[Nutritive functional mechanism of the nerve cell]
  [St. Petersburg]
  Language:Russian
  Type of Resource:Dissertation
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 14/Page 2
 5. 21400021340
  Author(s):Sudakevich, I. I.
  Title:Chto takoye peschanîya tĭeltsa (corpora arenacea)? (K voprosu o stroyenii psammom.)
  Subject(s):Psammoma
  Journal Title Abbreviation:Vrach
  Place of Publication:St. Petersb.
  Date of Publication:1892
  Pagination:xiii, 951–953.
  Note(s):[What are sandlike bodies ...? On the structure of psammoma]
  Language:Russian
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 14/Page 2
 6. 21400041190
  Author(s):Bechtereff, V. M.
  Title:Svoyeobraznoye raspredĭeleniye paralicha chuvstvitelnosti i dvizheniya pri porazhenii bokovîkh chasteĭ nizhnyavo otdĭela prodolgovatavo mozga i perekhodnoĭ oblasti mezhdu prodolgovatîm i spinnîm mozgom.
  Subject(s):Pseudomelia paræsthetica
  Journal Title Abbreviation:Nevrol. Vestnik
  Place of Publication:Kazan
  Date of Publication:1894
  Pagination:ii, no. 1, 1–42.
  Note(s):[Idiopathic distribution of paralysis of sensation and movement in disease of the lateral portions of the lower part of the medulla oblongata and the region of transition between the medulla oblongata and spinal cord]
  Reference Note:Also, transl.: Deutsche Ztschr. f. Nervenh., Leipz., 1896, viii, 119–151.
  Language:Russian
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 14/Page 4
 7. 21400041200
  Author(s):Bechtereff, V. M.
  Title:Pseudomelia paræsthetica, kak simptom cherepno-mozgovovo porazheniya v oblasti n. lenticularis.
  Subject(s):Pseudomelia paræsthetica
  Journal Title Abbreviation:Obozr. psikhiat., neurol. [etc.]
  Place of Publication:S.-Peterb.
  Date of Publication:1904
  Pagination:ix, 896–900.
  Note(s):[... as a symptom of brain disease in the neighborhood of ...]
  Reference Note:Also, transl.: Neurol. Centralbl., Leipz., 1905, xxiv, 786–790.
  Language:Russian
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 14/Page 4
 8. 21400041240
  Author(s):Ostankoff, P. A.
  Title:Chuvstvo lozhnîkh konechnosteĭ (pseudomelia paræsthetica), kak simptom porazheniya sheĭnoĭ chasti spinnovo i nizhnyavo otdĭela prodolgovatavo mozga.
  Subject(s):Pseudomelia paræsthetica
  Journal Title Abbreviation:Obozr. psichiat., nevrol. [etc.]
  Place of Publication:S.-Peterb.
  Date of Publication:1904
  Pagination:ix, 685–692.
  Note(s):[... as a symptom of disease of the cervical portion of the spinal cord and lower portion of the medulla oblongata]
  Language:Russian
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 14/Page 4
 9. 21400061230
  Author(s):Raukh, K. A.
  Title:Kratkiy mediko-topograficheskiy ocherk Pskovskoĭ gubernii; medikosanitarnoye polozheniye gubernii v nachalĭe 1890 goda.
  Subject(s):Pskov Government
  Place of Publication:S.-Peterburg
  Date of Publication:1891
  Size:8°.
  Note(s):[Brief medico-topographical sketch of the Government of Pskov; medico-sanitary condition of the Government in the beginning of 1890]
  Language:Russian
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 14/Page 6
 10. 21400061500
  Author(s):Gundoroff, M. P.
  Title:K voprosu o gnoĭnom vospalenii bolshoĭ poyasnichnoĭ mîshtsî (psoitis purulenta).
  Subject(s):Psoas region (Inflammation and abscess of)
  Journal Title Abbreviation:Voyenno-med. J.
  Place of Publication:St. Petersb.
  Date of Publication:1899
  Pagination:cxciv, med.-spec. pt., 1117–1158.
  Language:Russian
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 14/Page 6
first · previous · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · next · last